Section 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σε αυτή την ενότητα δίνονται βασικές πληροφορίες για το θέμα και παρουσιάζονται βασικοί όροι και έννοιες που θα πρέπει να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι, προκειμένου να ολοκληρώσουν τις σχετικές δραστηριότητες. Θα πρέπει να παρέχει ένα σενάριο και ένα πλαίσιο για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων της Ιστοεξερεύνησης και να είναι διασκεδαστική, συναρπαστική και δημιουργική, ούτως ώστε να προσελκύσει το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων.

Το να κάνουμε τη δουλειά μας με αφοσίωση είναι κάτι δύσκολο στις μέρες μας. Μια πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου Gallup έδειξε ότι μόνο το 12,5% των Ευρωπαίων εργαζομένων είναι αφοσιωμένοι στη δουλειά τους, και αυτό είναι χαμηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο που  κυμαίνεται στο 13%. Πώς μπορούμε λοιπόν να αυξήσουμε το ενδιαφέρον των ατόμων, των εργαζομένων κ.λπ.; Μέσω της κινητοποίησης! Οι άνθρωποι για να αναλάβουν δράση πρέπει να κινητοποιηθούν. Τα κίνητρα μπορούν να δοθούν σε πολλά επίπεδα και χρησιμοποιώντας διαφορετικές τεχνικές. Στόχος αυτής της Ιστοεξερεύνησης είναι να σας καθοδηγήσει στην ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας, όπου θα μάθετε για τα διαφορετικά είδη κινητοποίησης και τι αντίκτυπο μπορεί να έχει η κινητοποίηση ή η απουσία της στις ενέργειες των ανθρώπων και στο επίπεδο της παραγωγικότητας στην εργασία.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Σε αυτή την ενότητα εξηγείται με σαφήνεια και ακρίβεια τι πρέπει να κάνουν οι εκπαιδευόμενοι· οι δραστηριότητες πρέπει να δίνουν κίνητρο στους εκπαιδευόμενους και να προσελκύουν το ενδιαφέρον τους και, όπου είναι δυνατόν, να συμβάλλουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα χρησιμοποιούν στην καθημερινή τους ζωή. Πρέπει, επίσης, να τους δοθούν οδηγίες για το πώς να παρουσιάσουν τα ευρήματά τους· για παράδειγμα μέσω πινάκων, γραφημάτων, δοκιμίων, παρουσιάσεων και διαγραμμάτων

Μια νέα διευθύντρια έχει προσληφθεί στην εταιρεία σας. Στόχος της είναι να βεβαιωθεί ότι οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους σωστά και να συμβάλει στην αύξηση της παραγωγικότητάς τους. Ο προηγούμενος διευθυντής είχε αποφασίσει να παρέχει οικονομικά κίνητρα (μπόνους, αίθουσες παιχνιδιών, δωρεάν γεύματα), ελπίζοντας στην ικανοποίηση των υπαλλήλων του. Είναι αυτού του είδους οι τρόποι αποτελεσματικοί για την κινητοποίηση των εργαζομένων; Αν και τυγχάνουν εκτίμησης, αυτά τα μέτρα δεν επηρεάζουν και δε συμβάλλουν στην ευημερία των εργαζομένων μακροπρόθεσμα. Παρά τις πολυτέλειες αυτές, οι εργαζόμενοι δεν έχουν τόσο καλά αποτελέσματα, η προσοχή τους αποσπάται και δεν δίνουν το 100% του εαυτού τους στη δουλειά τους. Γιατί συμβαίνει αυτό; Είναι γνωστό ότι ο προηγούμενος διευθυντής, ο οποίος αφυπηρέτησε, ήταν ένας έντιμος και καλός άνθρωπος, αλλά δε μιλούσε πολύ και οι υπάλληλοι γνώριζαν πολύ λίγα για αυτόν. Οι συνομιλίες του με τους υπαλλήλους ήταν σύντομες και πληροφοριακές, και αφορούσαν αποκλειστικά και μόνο την εργασία. Ωστόσο, παρείχε στους υπαλλήλους υλική άνεση. Λοιπόν, ποια είναι η αιτία που οι εργαζόμενοι δεν έχουν κίνητρο; Η νέα διευθύντρια είναι ανοιχτόμυαλη και εκφράζει μια ειλικρινή επιθυμία για βελτίωση της κατάστασης. Προσπαθήστε να μπείτε στη θέση των υπαλλήλων της – σκεφτείτε τι θα σας κινητοποιούσε και θα σας έδινε κίνητρο. Σκεφτείτε τις ανάγκες, τις προσδοκίες σας, τι θα κινητοποιούσε εσάς προσωπικά και υπό ποιες συνθήκες θα λειτουργούσατε καλύτερα. Μετά από αυτό, εργαστείτε σε ομάδες των 3-4 και μοιραστείτε τις απαντήσεις σας με την ομάδα. Είναι οι ίδιες οι απαντήσεις; Μάλλον όχι.

Πώς μπορείτε να βρείτε τον «τέλειο» συμβιβασμό, να δώσετε κίνητρο και να κινητοποιήσετε όλους τους εργαζόμενους;

Τι είδους κινητοποίηση χρησιμοποίησε ο προηγούμενος διευθυντής και γιατί δεν ήταν αποτελεσματική;

Στόχος σας είναι να σκεφτείτε μια στρατηγική για το πώς να κινητοποιήσετε τους υπαλλήλους και να σκεφτείτε γιατί, παρά τις τόσο ευνοϊκές συνθήκες εργασίας που παρείχε ο προηγούμενος διευθυντής, οι εργαζόμενοι εξακολουθούν να μην είναι αφοσιωμένοι στην εργασία τους και το επίπεδο παραγωγικότητάς τους να μην είναι ικανοποιητικό.

Να θυμάστε: «Ηγεσία είναι η τέχνη της κινητοποίησης άλλων, ώστε να θελήσουν να αγωνιστούν για κοινές φιλοδοξίες» – Kouzes and Posner

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Σε αυτή την ενότητα καθορίζονται τα βήματα για την πραγματοποίηση ερευνητικών δραστηριοτήτων με βάση προεπιλεγμένες πηγές, κυρίως διαδικτυακές, συνήθως σε μορφή συνδέσμου. Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει συνήθως ένα ή περισσότερα «προϊόντα» που αναμένεται να παρουσιάσουν οι εκπαιδευόμενοι στο τέλος. Αυτά τα «προϊόντα» αποτελούν τη βάση του σταδίου Αξιολόγησης. Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, πρέπει να συμπεριλαμβάνεται μια σειρά από συνδέσμους (3-4 για κάθε βήμα). Αυτοί οι σύνδεσμοι πρέπει να παραπέμπουν σε βίντεο, άρθρα, ιστολόγια, ιστοσελίδες, κ.λπ., τα οποία οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να συμβουλευτούν για να ολοκληρώσουν τη δραστηριότητα.

Βήμα 1:  Γιατί είναι τόσο σημαντική η κινητοποίηση;

Πώς μπορείτε να κινητοποιήσετε αποτελεσματικά τους άλλους; Πώς μπορείς να είσαι καλός ηγέτης; Συζητήστε το αυτό με την ομάδα σας, κρατήστε ανοιχτό μυαλό και προσπαθήστε να δείτε το ζήτημα από διαφορετικές οπτικές – τι σας δίνει κίνητρο; Πώς θα περιγράφατε έναν καλό ηγέτη; Ποιο πιστεύετε ότι είναι το βασικό χαρακτηριστικό της κινητοποίησης; Είναι τα χρήματα ή επιπλέον ωφελήματα; Ή ίσως η κατανόηση και η επικοινωνία; Η κινητοποίηση δεν είναι σημαντική μόνο στην εργασία. Είναι πολύ σημαντική, για παράδειγμα, και στο σχολείο. Θυμάστε τι χαρακτηριστικά είχε ο αγαπημένος σας δάσκαλος, πώς αυτός ο δάσκαλος σας έδωσε κίνητρο να μάθετε; Ή μήπως ήταν η στάση τους που σας έκανε να ενδιαφερθείτε για το θέμα; Σε ποιους άλλους τομείς η κινητοποίηση είναι σημαντικός παράγοντας; Προσπαθήστε να απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις και να τις συζητήσετε με την ομάδα σας.

Οι παρακάτω σύνδεσμοι μπορεί να σας βοηθήσουν να απαντήσετε σε μερικές από αυτές τις ερωτήσεις και να συνειδητοποιήσετε γιατί είναι σημαντικό να κινητοποιούμε τους άλλους:

Βήμα 2: Κατανοώντας και κατηγοριοποιώντας τα διαφορετικά είδη κινητοποίησης και κινήτρου

Καθώς προσπαθείτε να βρείτε τον σωστό τρόπο κινητοποίησης, είναι σημαντικό να εξοικειωθείτε με τα είδη κινήτρων. Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι κινήτρων:

Εξωτερικό κίνητρο είναι το κίνητρο που χτίζεται μέσα από ένα σύστημα ανταμοιβών. Στο πλαίσιο της αγοράς εργασίας μπορούμε να αναφέρουμε τα θετικά κίνητρα (αύξηση, μπόνους, επιδόματα, προαγωγή) και τα αρνητικά κίνητρα (κυρώσεις, υποβιβασμός θέσης εργασίας, μείωση μισθού).

Το εσωτερικό κίνητρο προκύπτει από την ίδια την ανάγκη για δράση. Κάποιος κάνει μια συγκεκριμένη εργασία επειδή θέλει, επειδή τον κάνει ευτυχισμένο και του δίνει ένα αίσθημα ικανοποίησης. Η πραγματοποίηση μιας εργασίας τον παρακινεί να ξεκινήσει μια άλλη. Το εσωτερικό και εξωτερικό κίνητρο των εργαζομένων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη τόσο από την οπτική ολόκληρης της ομάδας όσο και κάθε μέλους της ξεχωριστά.

Ακολουθούν ορισμένοι σύνδεσμοι που αναφέρουν περισσότερους τύπους κινητοποίησης και κινήτρων:

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02678379408259986

Βήμα 3: Έρευνα στο διαδίκτυο

Ποιες ιδιότητες πρέπει να έχει ένας καλός ηγέτης; Ποιες συμπεριφορές είναι καλύτερο να αποφεύγονται, επειδή θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά το κίνητρο των εργαζομένων; Ως ομάδα, θα κάνετε περαιτέρω έρευνα για να κατανοήσετε καλύτερα τη σημασία της κινητοποίησης, τον αντίκτυπό της στην ηγεσία και την αποτελεσματικότητά της στο πλαίσιο της εργασίας. Να θυμάστε, όσα περισσότερα χαρακτηριστικά βρείτε, τόσο το καλύτερο! Προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικά προγράμματα πλοήγησης στο διαδίκτυο και μηχανές αναζήτησης, και μη σταματήσετε την έρευνά σας στον πρώτο σύνδεσμο που θα εμφανιστεί μετά την αναζήτηση. Συγκρίνετε τα αποτελέσματα από διαφορετικούς ιστότοπους και άρθρα και συζητήστε με την ομάδα σας τι πιστεύετε για αυτά, καθώς και ποια από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι πιο σημαντικά κατά τη γνώμη σας. Επικοινωνήστε! Να θυμάστε, η αποτελεσματική επικοινωνία παίζει σημαντικό ρόλο σε όλους τους τομείς! Όπως είπε κάποτε η Hellen Keller: «Μόνοι μπορούμε να κάνουμε τόσο λίγα. Μαζί, μπορούμε να κάνουμε πολλά».

Να θυμάστε επίσης ότι το τέλος της δραστηριότητας θα παρουσιάσετε τα αποτελέσματα σε ολόκληρη την ομάδα, οπότε κρατήστε σαφείς σημειώσεις με την ομάδα σας.

Βήμα 4: Υπάρχει ένας τέλειος τρόπος για να κινητοποιήσουμε τους άλλους ή μήπως υπάρχουν πολλές καλές εναλλακτικές ταυτόχρονα;

Από τα προηγούμενα βήματα, γνωρίζετε ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι για να παρέχουμε κίνητρο και να κινητοποιήσουμε τους ανθρώπους. Υπάρχει ένας τέλειος τρόπος να το κάνουμε αυτό, ενώ όλες οι άλλες μέθοδοι δεν είναι αρκετά καλές ή αναποτελεσματικές; Λοιπόν, ας το εξετάσουμε αυτό από διαφορετικές οπτικές. Πρώτα απ’ όλα, από την πλευρά των ηγετών, αυτών που πρέπει να κινητοποιήσουν. Αυτοί δεν είναι μόνο ηγέτες/διευθυντές/εκπαιδευτικοί. Είναι επίσης άνθρωποι, με διαφορετικές προσωπικότητες, με διαφορετικό υπόβαθρο και προσδοκίες όπως όλοι οι άλλοι. Έτσι, δεν θα μπορούσε να υπάρξει μια τέλεια μέθοδος για την κινητοποίηση άλλων ανθρώπων, επειδή όλοι είναι διαφορετικοί και μοναδικοί. Κατά δεύτερον -σε αυτή την περίπτωση- πρέπει να λάβουμε υπόψη και τους υπαλλήλους. Έχουν και αυτοί διαφορετικές προσδοκίες, προβλήματα και στόχους στη ζωή. Πώς το χειριζόμαστε αυτό λοιπόν; Η επιτυχής κινητοποίηση καλύπτει διαφορετικές ανάγκες ανάλογα με την προσωπικότητα. Είναι προφανές ότι είναι πρακτικά αδύνατο να βρεθεί η τέλεια ισορροπία, αλλά με την αποτελεσματική επικοινωνία, ένας καλός συμβιβασμός είναι απολύτως εφικτός.

Προσπαθήστε να καταλήξετε σε έναν συμβιβασμό με την ομάδα σας, ακούστε τις προσδοκίες τους και μοιραστείτε τις απόψεις σας. Μπορεί να είναι βοηθητικό να κάνετε μια υπόδυση ρόλων, όπου θα υποδυθείτε εναλλάξ τον ρόλο του προϊσταμένου και του υπαλλήλου, για παράδειγμα.

Σύνδεσμοι για περαιτέρω διερεύνηση αυτού του θέματος:

https://www.wisdomjobs.com/e-university/change-management-tutorial-103/motivation-and-mobilization-13110.html

https://groupecbs.ca/en/2018/05/02/how-to-mobilize-and-motivate-your-employees

https://blog.hubspot.com/agency/motivate-employee-personality-types-infographic

Βήμα 5: Πειθώ

Πειθώ είναι η τέχνη του να επηρεάζουμε τη σκέψη του ακροατή μας. Μπορεί να οριστεί ως «μια προσπάθεια να επηρεαστούν οι στάσεις, τα συναισθήματα ή οι πεποιθήσεις των άλλων ή να επηρεαστεί η δράση τους με βάση αυτές τις στάσεις, συναισθήματα ή πεποιθήσεις». Η πειθώ είναι μια επικοινωνιακή ικανότητα. Επιτρέπει στο άτομο που επιδιώκει να πείσει να παρουσιάσει την οπτική του λαμβάνοντας υπόψη την οπτική του δέκτη και να τον ωθήσει να ενεργήσει ανάλογα. Η πειθώ είναι πολύ χρήσιμη στην εσωτερική διαχείριση ενός οργανισμού. Η πειθώ ως δεξιότητα απαιτεί:

 1. Γνώση για τον δέκτη.
 2. Επίκληση στη λογική, ώστε να προκαλέσει το ενδιαφέρον του δέκτη.
 3. Παρουσίαση των γεγονότων από την οπτική του δέκτη.

Αφού τα μέλη της ομάδας μοιραστούν την άποψή τους ένας-ένας, προσπαθήστε να πείσετε ο ένας τον άλλο γιατί ο δικός σας συμβιβασμός είναι ο πιο κατάλληλος, χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα επιχειρήματα και δείξτε αυτοπεποίθηση αλλά και κατανόηση. Με την ολοκλήρωση αυτού του βήματος η ομάδα σας θα έχει καταλήξει σε έναν συγκεκριμένο συμβιβασμό.

Οι παρακάτω σύνδεσμοι μπορούν να σας βοηθήσουν να ολοκληρώσετε αυτό το βήμα:

https://www.inc.com/young-entrepreneur-council/why-persuasion-is-so-important-for-entrepreneurs.html

https://www.entrepreneur.com/article/242681

https://www.wikihow.com/Be-Convincing

Βήμα 6: Ομαδική συζήτηση για ανταλλαγή ιδεών και διαπραγμάτευση

Σε αυτό το σημείο, θα συζητήσετε με όλη την ομάδα τον συμβιβασμό στον οποίο καταλήξατε. Αν αυτή είναι η πρώτη σας ομαδική συζήτηση, ίσως είναι χρήσιμο να ελέγξετε πρώτα αυτούς τους συνδέσμους:

https://www.managementstudyguide.com/tips-for-successful-group-discussion.htm

Θυμηθείτε για τη σημασία του ομαδικού πνεύματος και της ενεργούς ακρόασης. Είναι σημαντικό κάθε άτομο στην ομάδα να ακουστεί και να έχει αρκετό χρόνο να εκφράσει τη γνώμη του χωρίς να διακόπτεται ή να κρίνεται.

Να θυμάστε! Υπάρχουν πολλές καλές απαντήσεις!

Κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης, βεβαιωθείτε ότι όλοι έχουν μοιραστεί τη γνώμη τους και ότι κάθε ομάδα απαντά στις ακόλουθες ερωτήσεις:

 • Ποια είναι η καλύτερη στρατηγική για την κινητοποίηση ατόμων με διαφορετικές προσωπικότητες;
 • Ποια είναι η άποψή σας για το τι σημαίνει να είναι κάποιος καλός ηγέτης;
 • Γιατί είναι η πειθώ ένα σημαντικό χαρακτηριστικό στην κινητοποίηση άλλων;
 • Σε ποιο συμβιβασμό καταλήξατε με την ομάδα σας και με ποιο «κόστος»;

Αφού ο καθένας πει τη γνώμη του και κάθε ομάδα παρουσιάσει τις ιδέες και τους συμβιβασμούς της για τη βελτίωση του μειωμένου κινήτρου των εργαζομένων, είναι η στιγμή να ψηφίσετε ποιον συμβιβασμό θα χρησιμοποιούσατε σε αυτήν την περίπτωση. Ο μόνος κανόνας είναι ότι δεν μπορείτε να ψηφίσετε τον συμβιβασμό που σκέφτηκε η ομάδα σας. Αυτό μπορεί να διαρκέσει αρκετούς γύρους και μπορεί να απαιτεί από εσάς να εξασκήσετε τις διαπραγματευτικές σας ικανότητες, οι οποίες αποτελούν επίσης βασικό χαρακτηριστικό τόσο για την παροχή κινήτρου όσο και για την κινητοποίηση των άλλων! Να θυμάστε να είστε ευγενικοί, κατανοητοί και αντικειμενικοί.

Βήμα 7: Αναλύοντας την απόφαση

Τώρα που έχετε ολοκληρώσει όλα τα παραπάνω βήματα και η ομάδα επέλεξε έναν συμβιβασμό, ήρθε η ώρα να τον αναλύσετε. Σκεφτείτε ποια είναι τα πιθανά αποτελέσματα και συγκρίνετέ τα με τις υπόλοιπες ιδέες της ομάδας. Ήταν μήπως κάποιες από αυτές τις ιδέες παρόμοιες ή ήταν λίγο διαφορετικές; Όπως ήδη γνωρίζετε, δεν υπάρχει η τέλεια απάντηση που θα οδηγήσει στην επιτυχία (και που να είμαστε σίγουροι ότι θα λειτουργήσει!). Ωστόσο, όσο μεγαλύτερη είναι η ομάδα, τόσο περισσότερες απόψεις ακούγονται και τόσο πιο δύσκολο είναι να καταλήξουμε σε μια απόφαση. Αλλά, θυμηθείτε, με την καλή συνεργασία και την αποτελεσματική επικοινωνία τίποτα δεν είναι αδύνατο.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Αυτοαξιολόγηση, σύγκριση του τι έχουν μάθει οι εκπαιδευόμενοι, παροχή ανατροφοδότησης στον εκπαιδευτή για το πώς νιώθουν, τι έχουν μάθει. Περιλαμβάνει επίσης την ολοκλήρωση ενός σύντομου κουίζ ή παιχνιδιού στο Kahoot για έλεγχο των καινούριων γνώσεων και δεξιοτήτων.

Τώρα, που έχετε ολοκληρώσει όλα τα παραπάνω βήματα και συζητήσατε τις ιδέες σας, είναι καιρός να σκεφτείτε τη δουλειά και την πρόοδό σας σε αυτή την Ιστοεξερεύνηση. Γράψτε μια απάντηση στις ακόλουθες ερωτήσεις και δώστε την στον εκπαιδευτή.

 • Έμαθα περισσότερα για το πώς να είμαι καλός ηγέτης;
 • Έμαθα τεχνικές επίτευξης λύσεων ή συμβιβασμών;
 • Απέκτησα γνώσεις σχετικά με τις ικανότητες πειθούς;
 • Βρήκα αυτή την Ιστοεξερεύνηση εύκολη/δύσκολη, γιατί…

Με την ολοκλήρωση αυτής της δραστηριότητας, θα αποκτήσετε τις ακόλουθες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις:

Γνώσεις

 • Πρακτικές γνώσεις σχετικά με τον καθορισμό στόχων
 • Θεωρητικές γνώσεις για την ψυχολογία της αποτυχίας
 • Θεωρητικές γνώσεις για την ανάγκη επιτυχίας
 • Πρακτικές γνώσεις για την εξεύρεση ιδεών
 • Πρακτικές γνώσεις σχετικά με τα κίνητρα και την κινητοποίηση

Δεξιότητες

 • Μετάφραση των ατομικών αναγκών, επιθυμιών, ενδιαφερόντων και φιλοδοξιών σε στόχους και παροχή βοήθειας σε κάποιον ώστε να τους πετύχει
 • Ώθηση σε άλλους ώστε να αναστοχαστούν σχετικά με τις ανάγκες, τις επιθυμίες, τα ενδιαφέροντα και τις φιλοδοξίες τους και να καθορίσουν πώς μπορούν να τα μετατρέψουν σε στόχους.
 • Συνεργασία με άλλους ώστε να αντισταθμίσουμε τις αδυναμίες μας και να ενισχύσουμε τα δυνατά μας σημεία ως ομάδα.
 • Συζήτηση για το πώς μια ρεαλιστική κατανόηση και αξιολόγηση των προσωπικών μας στάσεων, δεξιοτήτων και γνώσεων μπορεί να επηρεάσει τη λήψη αποφάσεων, τις σχέσεις με άλλους ανθρώπους και την ποιότητα ζωής μας.

Στάσεις

 • Συνειδητοποίηση της ικανότητάς σας να πραγματοποιήσετε ό,τι έχετε φανταστεί και σχεδιάσει, παρά τα εμπόδια, τους περιορισμένους πόρους και την αντίσταση από άλλους.
 • Συνειδητοποίηση της ικανότητάς σας να καταλαβαίνετε και να παίρνετε τα θετικά από εμπειρίες που άλλοι μπορεί να χαρακτηρίσουν ως αποτυχίες.
 • Επιμονή απέναντι σε αντιξοότητες, όταν προσπαθείτε να πετύχετε τους στόχους σας.
 • Αναγνώριση της σημασίας της εξάσκησης.
 • Αναγνώριση της ανάγκης για υπέρβαση της αντίστασης από τα άτομα που θα επηρεαστούν από το όραμά μου, την καινοτόμο προσέγγιση και τις δράσεις μου που δημιουργούν αξία.

Και τέλος, ολοκληρώστε αυτό το κουίζ αυτοαξιολόγησης που μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:https://forms.gle/yCb4d56GhYoKcF3m8

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Σε αυτή την ενότητα δίνεται η ευκαιρία για ανακεφαλαίωση της εμπειρίας, αναστοχασμό για τη διαδικασία, επέκταση και γενίκευση όσων έχουν μάθει οι εκπαιδευόμενοι ή έναν συνδυασμό αυτών. Προτείνετε ερωτήσεις που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας εκπαιδευτής σε μια συζήτηση με όλη την τάξη, ώστε να κάνει μια ανακεφαλαίωση της Ιστοεξερεύνησης

Η κινητοποίηση ατόμων είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες στην επιτυχία μιας εταιρείας. Είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον που θα παρέχει κίνητρο και θα κινητοποιεί τους εργαζόμενους – η εφαρμογή μόνο ενός από αυτούς τους παράγοντες δεν είναι αρκετή. Όπως είπε κάποτε ο Nido R Qubein, «Κίνητρο χωρίς κινητοποίηση σημαίνει μόνο απογοήτευση». Επιπλέον, αυτές οι δεξιότητες είναι σημαντικές σε καθημερινή βάση. Με ομαδικό πνεύμα, δεξιότητες διαπραγμάτευσης και κίνητρο δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορείτε να κάνετε!

Section 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σε αυτή την ενότητα δίνονται βασικές πληροφορίες για το θέμα και παρουσιάζονται βασικοί όροι και έννοιες που θα πρέπει να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι, προκειμένου να ολοκληρώσουν τις σχετικές δραστηριότητες. Θα πρέπει να παρέχει ένα σενάριο και πλαίσιο για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων της Ιστοεξερεύνησης και να είναι διασκεδαστική, συναρπαστική και δημιουργική, ούτως ώστε οι εκπαιδευόμενοι να την απολαύσουν και να νιώσουν αυτοπεποίθηση για τα επιτεύγματά τους.

Το να είσαι ηγέτης σημαίνει να είσαι σε θέση να αναλαμβάνεις πρωτοβουλία, να παρακινείς τους άλλους, να τους βοηθάς να κάνουν το επόμενο βήμα και τελικά να καταφέρνεις να ενισχύσεις τη μάθηση τους σε εργασιακό περιβάλλον, να αλλάξεις τις συνήθειές τους ώστε να γίνουν πιο αποφασιστικοί υποστηρικτές της άποψής τους και να ενεργούν με αυτοπεποίθηση. Για να το πετύχετε αυτό, πρέπει να έχετε καλή επίγνωση του ρόλου και των ενεργειών σας εντός της ομάδας, καθώς και την ικανότητα συνεργασίας. Σήμερα υπάρχουν πολλοί τομείς και επαγγέλματα όπου υπάρχει ανάγκη για άτομα που ενεργούν αποτελεσματικά, εμπνέουν, ενθαρρύνουν και ηγούνται. Μπορείτε να γίνετε ένας τέτοιος ηγέτης – όχι για να σας λατρεύουν, αλλά για να εμπνεύσετε τους ανθρώπους να δράσουν και να τους κινητοποιήσετε. Ο στόχος αυτής της Ιστοεξερεύνησης είναι να σας καθοδηγήσει ώστε να κάνετε δραστηριότητες που θα σας βοηθήσουν να αναπτύξετε ηγετικές δεξιότητες μέσω επικοινωνίας, πειθούς και κινητοποίησης των άλλων.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Σε αυτή την ενότητα εξηγείται με σαφήνεια και ακρίβεια τι πρέπει να κάνουν οι εκπαιδευόμενοι· οι δραστηριότητες πρέπει να δίνουν κίνητρο στους εκπαιδευόμενους και να προσελκύουν το ενδιαφέρον τους και, όπου είναι δυνατόν, να συμβάλλουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα χρησιμοποιούν στην καθημερινή τους ζωή. Πρέπει, επίσης, να τους δοθούν οδηγίες για το πώς να παρουσιάσουν τα ευρήματά τους· για παράδειγμα μέσω χαρτών, γραφημάτων, δοκιμίων, παρουσιάσεων και διαγραμμάτων.

Θα θέλατε πάρα πολύ να ξεκινήσετε τη δική σας επιχείρηση στο μέλλον. Μάλιστα, καταγράφετε τις ιδέες σας στον ελεύθερο χρόνο σας και διαβάζετε συνεντεύξεις ατόμων που έχουν ήδη ξεκινήσει τη δική τους επιχείρηση. Οι φίλοι σας, βλέποντας πόσο ενδιαφέρεστε για αυτό, αποφάσισαν να σας εγγράψουν σε ένα μάθημα κινητοποίησης και προώθησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην αρχή, δεν καταλαβαίνετε τη σχέση μεταξύ αυτού και των μελλοντικών σας σχεδίων, αλλά μετά από λίγη σκέψη συνειδητοποιείτε ότι στον κόσμο των μέσων ενημέρωσης, η καλή προώθηση είναι μια από τις απαραίτητες προϋποθέσεις της επιτυχίας. Όταν εξετάζετε το πρόγραμμα αυτού του μαθήματος, ανακαλύπτετε ότι οι συμμετέχοντες θα κληθούν να προωθήσουν μια λύση σε ένα κοινωνικό ζήτημα που θα εντοπιστεί μέσω διαδικτυακής έρευνας. Αυτή η εργασία απαιτεί γνώσεις σχετικά με την πειθώ και τη σημασία του να κινητοποιούμε τους άλλους, κάτι που θα αποκτήσετε στα παρακάτω βήματα. Ας αρχίσουμε λοιπόν!

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Σε αυτή την ενότητα καθορίζονται τα βήματα για την πραγματοποίηση ερευνητικών δραστηριοτήτων με βάση προεπιλεγμένες πηγές, κυρίως διαδικτυακές, συνήθως σε μορφή συνδέσμου. Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει συνήθως ένα ή περισσότερα «προϊόντα» που αναμένεται να παρουσιάσουν οι εκπαιδευόμενοι στο τέλος. Αυτά τα «προϊόντα» αποτελούν τη βάση του σταδίου Αξιολόγησης. Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, πρέπει να συμπεριλαμβάνεται μια σειρά από συνδέσμους (3-4 για κάθε βήμα). Αυτοί οι σύνδεσμοι πρέπει να παραπέμπουν σε βίντεο, άρθρα, ιστολόγια, ιστοσελίδες, κ.λπ., τα οποία οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να συμβουλευτούν για να ολοκληρώσουν τη δραστηριότητα. Σύνδεσμοι σε ιστότοπους, ιστοσελίδες, βάσεις δεδομένων κ.ο.κ. πρέπει να είναι ενσωματωμένοι στην Ιστοεξερεύνηση.

Βήμα 1: Τι είναι η κινητοποίηση και γιατί είναι τόσο σημαντική;

Το λεξικό Collins περιγράφει την έννοια της κινητοποίησης ως: «Όταν κινητοποιείτε την υποστήριξη ή τους ανθρώπους να κάνουν κάτι, πετυχαίνετε να ενθαρρύνετε τους ανθρώπους να αναλάβουν δράση, ειδικά πολιτική δράση. Αν οι άνθρωποι κινητοποιηθούν, είναι έτοιμοι να αναλάβουν δράση».

Πώς να κινητοποιήσετε τους άλλους

Κινητοποίηση είναι η τέχνη του να παρέχουμε κίνητρο στους ανθρώπους και να τους κάνουμε να συμφωνήσουν με την ιδέα μας. Είναι μια από τις δεξιότητες ενός καλού ηγέτη – ένα επιχειρηματικό γνώρισμα, χρήσιμο τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική ζωή. Πώς όμως μπορούμε να κινητοποιήσουμε αποτελεσματικά τους άλλους; Ακολουθούν ορισμένα βήματα που μπορεί να σας βοηθήσουν:

 • Πρέπει να κάνετε τους ακροατές σας να κατανοήσουν ότι η αλλαγή είναι κάτι θετικό και γιατί τα πράγματα δεν μπορούν πάντα να παραμένουν ως έχουν.
 • Βεβαιωθείτε ότι οι ακροατές σας κατανοούν ότι μπορούν να βοηθήσουν, και πώς. Είναι πολύ ενθαρρυντικό να γνωρίζουμε ότι οι ενέργειές μας μπορούν πραγματικά να κάνουν τη διαφορά!
 • Φέρτε τους ανθρώπους με το μέρος σας, δίνοντάς τους την αίσθηση ότι τους κατανοείτε και τους ακούτε ενεργά.
 • Δείξτε τους ότι είστε όλοι μαζί σε αυτή την προσπάθεια και ότι επιδιώκετε έναν κοινό στόχο.
 • Δείξτε εκτίμηση στη δέσμευση που δείχνουν οι άλλοι και γιορτάστε μαζί τους όλες τις μικρές επιτυχίες!

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κινητοποίηση και την ηγεσία, δείτε τα ακόλουθα άρθρα:

Βήμα 2: Επιλέξτε το θέμα σας

Επιλέξτε ένα θέμα που σας ενδιαφέρει. Να θυμάστε ότι στόχος σας θα είναι να προωθήσετε μια λύση σε αυτό το πρόβλημα και να κινητοποιήσετε τους άλλους να κάνουν το ίδιο, οπότε είναι σημαντικό αυτό το θέμα να σας ενδιαφέρει πραγματικά. Για παράδειγμα, σκεφτείτε: Τι είδους πρόβλημα υπάρχει στην τοπική σας κοινότητα για το οποίο θα θέλατε να ευαισθητοποιήσετε το κοινό και να φέρετε την αλλαγή προς το καλύτερο; Συζητήστε τις ιδέες σας σε ομάδες. Αν πολλά άτομα επιλέξουν το ίδιο θέμα, μην ανησυχείτε. Η υπόλοιπη εργασία θα γίνει κυρίως ατομικά, οπότε τα τελικά αποτελέσματα πιθανόν να διαφέρουν και θα μπορείτε να δείτε τη λύση και τον τρόπο κινητοποίησης για το ίδιο θέμα από διαφορετική οπτική!

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε ζητήματα που θα μπορούσατε να αναλύσετε:

https://www.inc.com/business-insider/worlds-top-10-problems-according-millennials-world-economic-forum-global-shapers-survey-2017.html

Βήμα 3: Διαδικτυακή έρευνα

Αφού έχετε επιλέξει το θέμα σας, τώρα ήρθε η ώρα να ερευνήσετε αυτό το θέμα και να σκεφτείτε ιδέες για μια λύση που θα προωθήσετε στα επόμενα βήματα! Αυτή η λύση μπορεί να είναι μια υπηρεσία, ένα προϊόν ή μια δράση. Πραγματοποιήστε μια λεπτομερή διαδικτυακή έρευνα για το θέμα, καταγράψτε τις ιδέες που πιστεύετε ότι είναι οι πιο κατάλληλες και που μπορούν να σας βοηθήσουν να ενισχύσετε το ενδιαφέρον και το κίνητρό σας καθώς ερευνάτε το θέμα σας. Στη συνέχεια, συζητήστε τα αποτελέσματά σας με την ομάδα σας, ακούστε τις οπτικές τους και βοηθήστε ο ένας τον άλλον να επιλέξει τις καλύτερες λύσεις και δράσεις με τις οποίες μπορείτε να κινητοποιήσετε άλλους σε αυτόν τον τομέα.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, να θυμάστε τον αμοιβαίο σεβασμό και τις αρχές της καλής επικοινωνίας. Δώστε σε όλους την ευκαιρία να μιλήσουν, έτσι ώστε να νιώθουν ότι οι απόψεις τους ακούγονται. Η τελική απόφαση για τη λύση του ζητήματος που έχετε επιλέξει θα είναι δική σας, αλλά είναι χρήσιμο να ακούσετε τις απόψεις των άλλων, έτσι ώστε να έχετε μια πιο σφαιρική αντίληψη!

Ακολουθούν μερικοί σύνδεσμοι που θα σας βοηθήσουν στην έρευνά σας και θα φρεσκάρουν τις γνώσεις σας σχετικά με τις αρχές της καλής επικοινωνίας:

https://www.managementstudyguide.com/role-of-communication-in-group-discussion.htm

Βήμα 4: Δεξιότητες πειθούς

Η πειθώ είναι στην πραγματικότητα κάτι που χρησιμοποιεί ο καθένας από εμάς σε καθημερινή βάση – οι γονείς όταν προσπαθούν να πείσουν τα παιδιά τους να κάνουν κάτι, αλλά και οι διάφοροι πωλητές ή διαφημιστές. Με απλά λόγια, η πειθώ έχει να κάνει με το να πείθουμε τους άλλους. Σε αυτή τη δραστηριότητα, θα μάθουμε περισσότερα και θα προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε μία από τις πολλές προσεγγίσεις πειθούς: την προσέγγιση «τι-πώς-γιατί».

Τι είναι η προσέγγιση Τι-Πώς-Γιατί;

Η προσέγγιση Τι-Πώς-Γιατί είναι μια μέθοδος πειθούς που βασίζεται στο μοντέλο Golden Circle που αναπτύχθηκε από τον ειδικό σε θέματα ηγεσίας Simon Sinek. Υπάρχουν τρία μέρη στον Χρυσού Κύκλου: Γιατί, Πώς και Τι.

Πηγή: https://www.freshworks.com/freshsales-crm/resources/summary-of-start-with-why-blog/

Η ιδέα πίσω από αυτήν τη μέθοδο είναι να ξεκινάμε πάντα με το «Γιατί», ώστε να πείσουμε κάποιον – αυτός είναι ο σκοπός. «Γιατί το κάνεις αυτό;» «Σε τι πιστεύεις», «Ποιες είναι οι βασικές αξίες της ιδέας, της λύσης, του προϊόντος, της εταιρείας» κ.λπ.;

Στη συνέχεια προχωράμε στην ερώτηση «Πώς;» – «Πώς θα το κάνεις;»

Αυτή είναι μια περιγραφή της διαδικασίας.

Και τέλος, το «Τι;» – η ερώτηση με την οποία λανθασμένα ξεκινούν πολλοί οργανισμοί και εταιρείες – «Τι κάνεις;» – δηλαδή μια περιγραφή του προϊόντος, της λύσης, της υπηρεσίας κ.λπ. Σε αυτή τη μέθοδο, το «Τι» υποτίθεται ότι είναι το αποτέλεσμα της ανάγκης, του «γιατί».

Για καλύτερη κατανόηση του θέματος, επισκεφθείτε τους παρακάτω συνδέσμους:

Βήμα 5: Παρουσιάστε τις λύσεις σας και κινητοποιήστε την ομάδα σας

Είναι η στιγμή να παρουσιάσετε τις λύσεις σας σε ολόκληρη την ομάδα. Στόχος σας είναι να κινητοποιήσετε την υπόλοιπη ομάδα να εμπλακεί στο ζήτημα και να τους παρακινήσετε να συνεργαστούν προς όφελος του σκοπού σας. Θυμηθείτε να εφαρμόσετε την προσέγγιση «τι-πώς-γιατί» κατά την παρουσίαση. Αν αυτή είναι η πρώτη σας παρουσίαση, μην αγχωθείτε, ακολουθούν μερικά άρθρα με συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να κάνετε μια υπέροχη παρουσίαση!

https://www.imindq.com/blog/make-convincing-presentations-in-4-easy-steps

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/specific-phobias/expert-answers/fear-of-public-speaking/faq-20058416

Βήμα 6: Προωθώντας τις λύσεις σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η προώθηση των ιδεών και των λύσεών σας είναι πολύ σημαντική. Έχετε ήδη κινητοποιήσει την ομάδα σας και τώρα ήρθε η ώρα να μάθετε πώς μπορείτε να προωθήσετε τις ιδέες σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πείσετε τους άλλους να ενεργήσουν για το κοινό καλό.

Πολλές πτυχές της προώθησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να απλοποιηθούν ή να βελτιωθούν χρησιμοποιώντας κατάλληλες λύσεις όπως:

 • Δημιουργία ενός προγράμματος για κοινοποίηση δημοσιεύσεων.
 • Επισυνάψτε φωτογραφίες στο περιεχόμενο σας (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν ιστοσελίδες με φωτογραφίες αρχείου όπως το pixabay ή το unsplash).
 • Εμπλέξτε το κοινό σας σε ό,τι έχετε να πείτε και απαντήστε στις ερωτήσεις τους.
 • Βελτιστοποιήστε τον αντίκτυπο των δημοσιεύσεων σας με διαθέσιμα στατιστικά και αναλυτικά εργαλεία.
 • Χρησιμοποιήστε κατάλληλες πλατφόρμες – Facebook, Twitter, Blog, Instagram, Youtube κ.λπ.

Εστιάζοντας στο τελευταίο σημείο – ποια πλατφόρμα θα χρησιμοποιήσετε;

Ακολουθούν ορισμένες πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να κάνετε την επιλογή σας.

Είτε θέλετε να προσεγγίσετε το κοινό σας με χρήσιμο περιεχόμενο είτε να προωθήσετε τα προϊόντα σας και την εικόνα σας, μια συνεπής εκστρατεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συνολικής προσπάθειας διαδικτυακού μάρκετινγκ.

Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή των πιο δημοφιλών πλατφόρμων, καθώς και ορισμένα πλεονεκτήματά τους:

Facebook: Το πιο δημοφιλές κανάλι – κάτι που μπορεί να σημαίνει πολύ υψηλή δημοτικότητα. Η διαφημιστική της πλατφόρμα μπορεί να προσεγγίσει στοχευμένο κοινό. Δυστυχώς όμως θα πρέπει πιθανότατα να λάβετε υπόψη το κόστος προώθησης και χορηγίας των δημοσιεύσεών σας.

Instagram: Το ταχύτερα αναπτυσσόμενο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Το Instagram αφορά κυρίως φωτογραφίες, οι οποίες είναι ένα εξαιρετικό μέσο για την προώθηση οπτικά ελκυστικών προϊόντων και υπηρεσιών. Αν η ομάδα-στόχος σας αποτελείται από νέους, θα βρείτε πολλούς από αυτούς εκεί.

Twitter: Τα πολλά οφέλη από τη χρήση του Twitter αναζητούνται από άτομα και κλάδους για τους οποίους είναι πολύ σημαντική η γρήγορη ροή πληροφοριών, καθώς και εκείνους που σχετίζονται με νέες τεχνολογίες και μάρκετινγκ, αφού ο αριθμός των χρηστών αυξάνεται ταχύτερα εδώ. Η εναλλαγή πληροφοριών στην αρχική σελίδα αυτού του μέσου μπορεί να είναι πολύ γρήγορη, αλλά το περιορισμένο μέγεθος των μηνυμάτων και η πολύ αποτελεσματική πλοήγηση σύμφωνα με λίστες, τάσεις και hashtag το καθιστούν πολύ πιο εύκολο να φτάσετε στην ομάδα στόχο, ειδικά με καλής ποιότητας πληροφορίες.

LinkedIn: Ένα άλλο μέσο που αξίζει να αναφερθεί είναι το LinkedIn, μια επιχειρηματική πύλη που βασίζεται κυρίως σε επαγγελματικές επαφές. Με σχεδόν 200 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες και πολύ δυναμική ανάπτυξη, το LinkedIn είναι ένα ενδιαφέρον συμπλήρωμα των άλλων καναλιών. Οι εταιρείες του τομέα B2B (Business to business) θα βρουν μεγάλες ευκαιρίες προώθησης εδώ, ενώ η προώθηση του ονόματος που βασίζεται στη συμμετοχή σε θεματικές ομάδες και ένα σύστημα αναφορών και παραπομπών μπορεί να αποφέρει αρκετά οφέλη.

Πώς θα επιλέγατε να προωθήσετε τις ιδέες σας;

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Αυτοαξιολόγηση, σύγκριση του τι έχουν μάθει οι εκπαιδευόμενοι, παροχή ανατροφοδότησης στον εκπαιδευτή για το πώς νιώθουν, τι έχουν μάθει. Περιλαμβάνει επίσης την ολοκλήρωση ενός σύντομου κουίζ ή παιχνιδιού στο Kahoot για έλεγχο των καινούριων γνώσεων και δεξιοτήτων.

Με την ολοκλήρωση αυτής της Ιστοεξερεύνησης, οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν:

ΓνώσειςΔεξιότητεςΣτάσεις
Πρακτικές γνώσεις σχετικά με συγκεκριμένες μεθόδους και τεχνικές διάδοσης και προώθησης ιδεών σε διάφορες πλατφόρμες μέσων Πρακτικές γνώσεις σχετικά με τις μεθόδους και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη του προφίλ του κοινού με στόχο την προώθηση ιδεών Πραγματικές γνώσεις για να πείσουν άλλους χρησιμοποιώντας την προσέγγιση «Γιατί-Πώς-Τι»Πείθουν τους άλλους παρέχοντας αποδεικτικά στοιχεία για τα επιχειρήματά τους και κάνοντας επίκληση στο συναίσθημα τους Χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την αποτελεσματική διάδοση ιδεών που δημιουργούν αξία Χρησιμοποιούν κατάλληλα τα μέσα επικοινωνίας, επιδεικνύοντας επίγνωση του κοινού και του στόχου τους.Συνειδητοποίηση της σημασίας του να «μιλάμε» για τα συναισθήματα των ανθρώπων για την προώθηση ιδεών Εκτίμηση των διαφόρων διαδικτυακών μεθόδων επικοινωνίας για την προώθηση ιδεών Επίγνωση του πώς μπορούν να επηρεάσουν τους ανθρώπους και τις καταστάσεις προς το καλύτερο  

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Σε αυτή την ενότητα δίνεται η ευκαιρία για ανακεφαλαίωση της εμπειρίας, αναστοχασμό για τη διαδικασία, επέκταση και γενίκευση όσων έχουν μάθει οι εκπαιδευόμενοι ή έναν συνδυασμό αυτών. Προτείνετε ερωτήσεις που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας εκπαιδευτής σε μια συζήτηση με όλη την τάξη, ώστε να κάνει μια ανακεφαλαίωση της Ιστοεξερεύνησης.

Συγχαρητήρια! Μόλις συνεισφέρατε στην ευαισθητοποίηση της κοινότητας για ένα σημαντικό ζήτημα! Η κινητοποίηση των ανθρώπων ώστε να δράσουν προς όφελος της κοινωνίας είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ηγεσίας. Και θυμηθείτε – μην είστε πολύ σκληροί με τον εαυτό σας, ειδικά αν είστε αρχάριοι· και όπως είπε κάποτε ο Ronald Reagan «Ο μεγαλύτερος ηγέτης δεν είναι απαραίτητα αυτός που κάνει τα πιο σπουδαία πράγματα. Είναι αυτός που κάνει τους ανθρώπους να κάνουν τα πιο σπουδαία πράγματα».