Επισκόπηση του έργου

Η ψηφιακή τεχνολογία προσφέρει νέες ευκαιρίες μάθησης, επιτρέποντας την πρόσβαση σε επιπρόσθετα μαθησιακά περιβάλλοντα και πόρους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσελκύσουν και να κινητοποιήσουν τους εκπαιδευόμενους. Οι ψηφιακές τεχνολογίες διευκολύνουν τη διαδραστική μάθηση και τη μάθηση που βασίζεται στην επίλυση προβλημάτων, επιτρέποντας παράλληλα την εξατομίκευση της μαθησιακής εμπειρίας. Ωστόσο, η αποτελεσματική αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής τεχνολογίας στην εκπαίδευση αποτελεί, πρωτίστως,  γενικότερο ζήτημα βελτίωσης της εκπαίδευσης, ενώ η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στο εκπαιδευτικό περιβάλλον πρέπει να εστιάζει στην παιδαγωγική διάσταση.

Σκοπός του έργου GAME-CHANGER είναι η αξιοποίηση της ευρείας εξάπλωσης του ψηφιακού περιβάλλοντος  και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, έτσι ώστε να αναπτυχθεί η ικανότητα της επιχειρηματικότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Προς επίτευξη αυτού του σκοπού, οι εταίροι:

(1) Θα υποστηρίξουν εργαζόμενους πρώτης γραμμής σε θέματα νεολαίας στην ανάπτυξη νέων επαγγελματικών δεξιοτήτων, οι οποίες θα τους επιτρέψουν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της διαδικτυακής μάθησης που βασίζεται στις προκλήσεις, ώστε να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές ικανότητες της ομάδας-στόχου τους,

(2) Θα αναπτύξουν μια σειρά από πόρους Ιστοεξερευνήσεων που θα συμβάλουν στην απόκτηση επιχειρηματικών ικανοτήτων,

(3) Θα αναπτύξουν μία εξειδικευμένη πλατφόρμα Ιστοεξερευνήσεων, όπου οι εργαζόμενοι σε θέματα νεολαίας και τα μέλη της ομάδας – στόχου θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στους μαθησιακούς πόρους που θα αναπτυχθούν.

Σκοπός του έργου

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία επιχειρηματικής ικανότητας στην Ευρώπη μέσω της χρήσης ψηφιακού περιβάλλοντος και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Επίσης, το έργο αποσκοπεί στο να παρέχει εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότητας, καθώς και δραστηριότητες κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε νέους, μέσω καινοτόμων πρακτικών στην ψηφιακή εποχή.

Εταίροι

LMC
Το Lancaster & Morecambe College (LMC) είναι μια δημόσια επαγγελματική σχολή και ο κύριος πάροχος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στο Βόρειο Λάνκασαϊρ και τη Νότιο Κάμπρια. Φιλοξενεί περίπου 1500 φοιτητές πλήρους φοίτησης και πάνω από 3000 φοιτητές μερικής φοίτησης ετησίως.

Κύριος ρόλος του LMC είναι να παρέχει εκπαίδευση για απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων σε μαθητές όλων των ηλικιών και όλων των επιπέδων, συμβάλλοντας στην εξεύρεση απασχόλησης και/ή την απόκτηση ακαδημαϊκών δεξιοτήτων, οι οποίες θα οδηγήσουν με τη σειρά τους σε μια θέση στην ανώτερη εκπαίδευση. Το LMC δέχεται μαθητές όλων των ηλικιών και διαθέτει έναν ολοκληρωμένο κατάλογο μαθημάτων για απόκτηση βασικών δεξιοτήτων, καθώς και μια σειρά μαθημάτων για διοίκηση επιχειρήσεων.

The Rural Hub

Το The Rural Hub ιδρύθηκε από μια ομάδα επαγγελματιών της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της αγροτικής ανάπτυξης, ως απάντηση στις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στα μικρά αγροτικά χωριά και πόλεις στην Ιρλανδία. Από την ίδρυσή του για πρώτη φορά το 2012, το The Rural Hub παρέχει ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων κατάρτισης και ανάπτυξης ικανοτήτων για τους κατοίκους και τις κοινοτικές ομάδες. Ειδικευόμαστε στον τομέα της κοινοτικής ανάπτυξης και έχουμε αναπτύξει διάφορες πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο οι οποίες υποστηρίζουν την κοινωνική ένταξη της μειονεκτούσας αγροτικής νεολαίας, των μεταναστευτικών κοινοτήτων και των απομονωμένων ηλικιωμένων κατοίκων. Συνεργαζόμαστε με αυτές τις ομάδες, χρησιμοποιώντας δημιουργικές προσεγγίσεις και ψηφιακά μέσα, για να συμβάλουμε στη δημιουργία μεγαλύτερης κοινωνικής συνοχής μεταξύ των τοπικών κοινοτήτων στην Κομητεία Cavan. Διαθέτουμε ένα ανεπτυγμένο δίκτυο ενδιαφερόμενων μερών που υποστηρίζουν το έργο μας σε θεματική βάση.

Innovade
Innovade LI

Η InnovADE συνεργάζεται με οργανισμούς, βοηθώντας τους να ενσωματώσουν τις τεχνολογικές εξελίξεις και τα εργαλεία παραγωγικότητας στις διαδικασίες τους, προκειμένου να διασφαλίσουν βελτιωμένη επίδοση και να αυξήσουν την παραγωγικότητα και αποδοτικότητά τους. Η ομάδα της InnovADE διατυπώνει και λύνει προβλήματα με θετική ματιά και χαρακτηρίζεται από την αφοσίωση και τη δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Η εξειδίκευσή της, η εμπειρία και η γνώση αποτελούν τις κινητήριες δυνάμεις πίσω από τη φιλοσοφία της επιχείρησης. Ο συνδυασμός αυτών των αξιών είναι αυτό που διαφοροποιεί την INNOVADE από το πλήθος άλλων οργανισμών.

Jugend- & Kulturprojekt e.V

Το Jugend- & Kulturprojekt e.V. (JKPeV) ιδρύθηκε το 2004 με στόχο να παρέχει ευκαιρίες σε νέους και ενήλικες να αναπτύξουν και να αξιοποιήσουν τις εγκάρσιες και τις επαγγελματικές τους δεξιότητες, αλλά και να ενισχύσουν τη δημιουργικότητα και την επιχειρηματικότητά τους μέσω μη τυπικών μεθόδων μάθησης. Με έδρα του τη Δρέσδη της Γερμανίας, το JKPeV είναι αφοσιωμένο στην προώθηση της ενεργούς ευρωπαϊκής πολιτότητας και στην ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην ΕΕ.

Υλοποιούμε διεθνή έργα και εκπαιδευτικά προγράμματα για νέους και ενήλικες στη Δρέσδη και στο εξωτερικό, εστιάζοντας στον πολιτισμικό εμπλουτισμό της πόλης της Δρέσδης και του ελεύθερου κρατιδίου της Σαξονίας, προωθώντας παράλληλα την πολιτιστική πολυμορφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόσκληση προς ξένους εκπαιδευτές και φορείς να συμμετέχουν στα έργα μας πυροδοτεί έναν διαπολιτισμικό διάλογο στην καρδιά ενός ήδη καλλιτεχνικά ανεπτυγμένου κόμβου -της Δρέσδης- ενώ από την άλλη, η συμμετοχή ντόπιων κατοίκων στις διοργανώσεις μας στο εξωτερικό, φέρνει μια νέα ματιά στα προβλήματα της πόλης και την αίσθηση του ανήκειν σε μια μεγαλύτερη κοινότητα – την Ευρώπη.

INNEO

Το Κέντρο για την Κατάρτιση και την Έρευνα INNEO είναι ένας οργανισμός με έδρα το Ρζεσζόφ (Πολωνία). Ιδρύθηκε το 2011 με σκοπό την παροχή κατάρτισης στους νέους, κυρίως στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανθρώπινου Κεφαλαίου (Human Capital Program). Μετά από δύο χρόνια δραστηριοποίησης σε τοπικό επίπεδο και ανάπτυξης ενός δικτύου επαφών, τα μέλη του INNEO αποφάσισαν να αναπτύξουν ευρωπαϊκά έργα. Ο οργανισμός συμμετέχει σήμερα σε πολλά προγράμματα Erasmus +, κυρίως στους τομείς της επιχειρηματικότητας, της πληροφορικής, της εκπαίδευσης και της δημιουργικής βιομηχανίας. Το προσωπικό του INNEO έχει μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση, την έρευνα, τις δραστηριότητες διάχυσης, τη διαχείριση έργων και τη διοίκηση.