Przegląd projektu

Technologia cyfrowa oferuje nowe możliwości uczenia się poprzez umożliwienie dostępu do dodatkowych środowisk i zasobów edukacyjnych, które mogą być wykorzystane do zainteresowania i integracji osób uczących się. Technologie cyfrowe ułatwiają naukę interaktywną oraz opartą na analizie problemów i umożliwiają personalizację doświadczeń edukacyjnych. Skuteczne wykorzystanie potencjału technologii cyfrowych w edukacji jest jednak przede wszystkim kwestią udoskonalenia kształcenia, a przy włączaniu nowych technologii do środowiska edukacyjnego należy skupić się na pedagogice.

Celem projektu GAME-CHANGER jest wykorzystanie wszechobecności środowisk cyfrowych i mediów społecznościowych do budowania potencjału przedsiębiorczości w całej Europie. W dążeniu do osiągnięcia tego celu partnerzy będą współpracować:

(1) Wspierać osoby pracujące z młodzieżą w rozwijaniu nowych kompetencji zawodowych, które umożliwią im wykorzystanie potencjału edukacji internetowej, opartej na wyzwaniach, w celu budowania przedsiębiorczych cech ich młodzieżowej grupy docelowej;

(2) opracowywać zestaw zasobów WebQuest w celu wspierania nabywania kompetencji w zakresie przedsiębiorczości;

(3) Stworzą dostosowaną do potrzeb platformę WebQuest, na której osoby pracujące z młodzieżą i członkowie młodzieżowych grup docelowych będą mieli dostęp do wszystkich opracowanych zasobów edukacyjnych opartych na wyzwaniach.

Cel projektu

Celem projektu jest budowanie zdolności przedsiębiorczych w Europie poprzez wykorzystanie środowisk cyfrowych i mediów społecznościowych.
Promowanie edukacji w zakresie przedsiębiorczości i działań z zakresu przedsiębiorczości społecznej wśród młodych ludzi poprzez innowacyjne praktyki w dobie Internetu.

Partnerzy

LMC
Lancaster and Morecambe College (LMC) jest publiczną szkołą wyższej edukacji i głównym ośrodkiem kształcenia i szkolenia zawodowego i dla dorosłych w North Lancashire i South Cumbria. Rocznie ma około 1500 studentów studiów dziennych i 3000+ studentów zaocznych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin.

Główną rolą LMC jest zapewnienie szkoleń w zakresie umiejętności zawodowych dla studentów w każdym wieku i na każdym poziomie umiejętności, prowadzących do zatrudnienia i/lub umiejętności akademickich prowadzących do uzyskania miejsca w szkolnictwie wyższym. LMC zaprasza studentów w każdym wieku i posiada ugruntowane kursy w zakresie podstawowych umiejętności, jak również wstępne szkolenie nauczycieli i szereg kursów biznesowych.

The Rural Hub

The Rural Hub został założony jako stowarzyszenie przez grupę specjalistów ds. edukacji, szkoleń i rozwoju obszarów wiejskich w odpowiedzi na wpływ kryzysu gospodarczego na małe wiejskie wioski i miejscowości w Irlandii. Od momentu powstania w 2012 r., The Rural Hub zapewnia szeroki zakres programów szkoleniowych i rozwoju potencjału dla lokalnych mieszkańców i grup społecznych. Specjalizujemy się w dziedzinie rozwoju społeczności lokalnych i opracowaliśmy szereg lokalnych inicjatyw mających na celu wspieranie integracji społecznej młodzieży z obszarów rolniczych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, społeczności migrantów i odizolowanych, starszych mieszkańców. Współpracujemy z tymi grupami, wykorzystując kreatywne podejście i testując zasoby mediów cyfrowych w celu wspierania większej spójności społecznej wśród społeczności lokalnych w hrabstwie Cavan. Posiadamy rozwiniętą sieć interesariuszy z całego hrabstwa, którzy wspierają naszą pracę na zasadzie współpracy tematycznej.

Innovade
Innovade LI

InnovADE współpracuje z organizacjami, aby pomóc im usprawnić postęp technologiczny i narzędzia zwiększające produktywność w ich procesach w celu zapewnienia poprawy wydajności i zwiększenia produktywności i zysków. Zespół InnovADE ma pozytywne podejście do formułowania i rozwiązywania problemów, pasję i zaangażowanie w sprawy klientów, a jego wiedza, doświadczenie i wiedza są siłą napędową jego filozofii biznesowej. Połączenie tych wartości odróżnia InnovADE od wielu innych organizacji.

Jugend- & Kulturprojekt e.V.

Jugend- & Kulturprojekt e.V. (JKPeV) został założony w 2004 r. w celu zapewnienia młodym ludziom i dorosłym możliwości rozwoju i wykorzystania ich umiejętności miękkich i zawodowych oraz stymulowania ich kreatywności i przedsiębiorczości za pomocą metod uczenia się nieformalnego. Mieszcząca się w Dreźnie, w Niemczech, JKPeV jest poświęcona promocji obywatelstwa UE i aktywnego uczestnictwa jej obywateli.

Organizujemy międzynarodowe projekty, wydarzenia i szkolenia dla młodzieży i dorosłych w Dreźnie i za granicą, koncentrując się na wspieraniu wzbogacania kultury miasta Drezna i Saksonii, a jednocześnie na promowaniu różnorodności kulturowej Unii Europejskiej. Zapraszanie zagranicznych edukatorów i uczestników do naszych projektów sprzyja rozwojowi dialogowi międzykulturowemu w sercu i tak już bardzo artystycznego centrum Drezna, a z drugiej strony włączanie lokalnych mieszkańców w nasze zagraniczne wydarzenia przynosi świeże spojrzenie na znane problemy w mieście i poczucie przynależności do większej grupy – Europy.

INNEO

Centrum Szkoleniowo-Badawcze INNEO jest stowarzyszeniem z siedzibą w Rzeszowie (Polska). Zostało założone w 2011 roku w celu prowadzenia szkoleń dla młodzieży, głównie w ramach Programu Kapitał Ludzki. Po dwóch latach pracy na szczeblu lokalnym i rozwoju sieci kontaktów, członkowie INNEO postanowili rozwijać projekty unijne. Stowarzyszenie jest obecnie zaangażowane w wiele projektów w ramach programu Erasmus +, głównie w dziedzinie przedsiębiorczości, usług informatycznych, edukacji i przemysłu kreatywnego. Pracownicy INNEO mają duże doświadczenie w zakresie szkoleń, badań, działań w zakresie rozpowszechniania informacji, zarządzania projektami i administracji.