Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Κατάρτισης και Εγχειρίδιο Εκπαιδευομένου

To πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης εισαγάγει τις Ιστοεξερευνήσεις (WebQuest) που αναπτύχθηκαν για να υποστηρίξουν την απόκτηση βασικών επιχειρηματικών δεξιοτήτων. Το Εγχειρίδιο Εκπαιδευομένου περιέχει όλο το απαιτούμενο μαθησιακό περιεχόμενο.

Κατεβάστε το εγχειρίδιο εδώ