Program szkolenia w miejscu pracy i podręcznik dla uczniów

Szkolenie uzupełniające wprowadzi zasoby WebQuest opracowane w celu wspierania nabywania kluczowych umiejętności w zakresie przedsiębiorczości. Podręcznik dla ucznia będzie zawierał wszystkie wymagane treści do nauki.

Pobierz instrukcję tutaj