Τους τελευταίους μήνες, οι συνεργάτες GAME-CHANGER ολοκλήρωσαν μια σειρά από Ιστοεξερευνήσεις (WebQuests) ως μια καινοτόμα και συναρπαστική μαθησιακή εμπειρία που βοηθά τους χρήστες να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους για κριτική έρευνα και δημιουργική σκέψη.

Categories: Νέα