W ciągu ostatnich kilku miesięcy, partnerzy GAME-CHANGER ukończyli zestaw WebQuestów jako innowacyjne i angażujące doświadczenie edukacyjne, pomagające użytkownikom zwiększyć ich umiejętności krytycznego i kreatywnego myślenia.

Categories: Aktualności