Section 1

WPROWADZNIE

Czym są zasoby?

Pierwsze, co przychodzi nam na myśl, gdy słyszymy słowo zasoby, to prawdopodobnie pieniądze. Zasoby to coś więcej. Zasoby finansowe są rzeczywiście niezbędne, ale istnieje wiele innych dostępnych zasobów, które są równie lub bardziej istotne. Na przykład, Twoja pasja i motywacja to dwa dostępne, najważniejsze zasoby dla Twojego biznesu. Książka może być Twoim ulubionym źródłem wiedzy, a wsparcie rodziny jest bezcennym zasobem emocjonalnym. Dla wielu doświadczonych przedsiębiorców najcenniejszym zasobem jest czas. Jest on nieodnawialny i nigdy nie można prosić o więcej.

Zasoby są ograniczone! Nawet dla najbogatszego przedsiębiorcy na świecie zasoby nie są nieskończone. Dlatego tak ważne jest, aby skutecznie mobilizować istniejące zasoby i generować nowe.

Na każdym etapie swojej przedsiębiorczej podróży będziesz stale napotykał problem niedoboru zasobów. Nie ma powodu do zmartwień! Jako przedsiębiorca, możesz nauczyć się i opanować umiejętność zarządzania istniejącymi zasobami i mobilizowania ich do wytwarzania wartości dla innych.

Korzystne wykorzystanie zasobów w końcu przekształci Twój pomysł w działanie, a w konsekwencji stworzy wartość dla innych. W wielu przypadkach różnica pomiędzy sukcesem a porażką polega na mądrym wykorzystaniu tego, co masz do dyspozycji w danym momencie.

W tym WebQueście dowiesz się, jak identyfikować, gromadzić i wykorzystywać dostępne zasoby, które mogą być potrzebne w Twoim biznesie.

ZADANIA

Jakimi zasobami dysponujesz dzisiaj?

Wiedza o tym, czym dysponujesz dzisiaj, może pomóc Ci w podejmowaniu właściwych decyzji na przyszłość. Zasoby można znaleźć w wielu kategoriach. Możesz usłyszeć o zasobach materialnych (np. środki produkcji i zasoby finansowe) oraz niematerialnych (np. wiedza, umiejętności i postawy). Z punktu widzenia biznesu, możesz odkryć zasoby techniczne, prawne, podatkowe i cyfrowe. Start-upy często tworzą matrycę zasobów finansowych, intelektualnych, ludzkich, edukacyjnych, emocjonalnych, fizycznych, moralnych i innych.

Jakich zasobów potrzebuje Twoja firma na tym etapie, aby się rozwijać? Które z nich są dostępne, a które trzeba zgromadzić?

Jesteś osobą, która lepiej niż ktokolwiek inny wie, jak Twój biznes będzie wyglądał w przyszłości. Zastanów się, czego potrzebujesz dzisiaj, aby to osiągnąć. Zastanów się nad podstawowymi jednostkami przyszłego biznesu i zbadaj zasoby, które mogą ułatwić jego rozwój.

Jak możesz w pełni wykorzystać ograniczone zasoby?

Zawsze miej na uwadze swój wynik i to, w jaki sposób możesz stworzyć wartość dla innych. Nie ma poprawnych i złych odpowiedzi. Budowanie biznesu polega na metodzie prób i błędów, więc właściwe wybory dokonywane są w drodze eksperymentów.

Zbierz członków swojego zespołu i pracujcie wspólnie nad tym WebQuestem. To świetny i zabawny sposób na zbadanie obecnej sytuacji firmy i wyrażenie pomysłów na to, jak mądrze wykorzystać dostępne zasoby. Ten WebQuest pomoże Ci stworzyć bazę danych zasobów i zarządzać nimi tak, aby Twoja firma mogła pójść o krok dalej.

PROCES

Krok 1: Określenie dostępnych zasobów

Wymień jak najwięcej zasobów, którymi dysponujesz obecnie. Przeprowadź burzę mózgów z zespołem. Pomyśl konkretnie o zasobach, które posiadasz w danej chwili. Jeśli brakuje Ci pomysłów, możesz skorzystać z poniższych stron internetowych, aby poszerzyć swoje horyzonty myślowe:

61 entrepreneur resources you need to succeed

Digital Resources: 400 Free Resources And Tools For Entrepreneurs, Freelancers and Start-ups

Key Resources Building Block in Business Model Canvas

Types of Resources

W wyniku tego ćwiczenia powinna powstać obszerna lista zasobów. Niektóre z nich są ważniejsze od innych, ale wszystkie mają coś do zaoferowania, jeśli zostaną odpowiednio wykorzystane.

Postaraj się podzielić je z kolegami z zespołu na sensowne kategorie, mając na uwadze przyszłe kluczowe jednostki Twojej firmy.

Krok 2: Zidentyfikuj brakujące zasoby

Model Business Canvas jest Ci zapewne znany. Jeśli nie jesteś zaznajomiony lub chcesz odświeżyć swoją wiedzę, spójrz na krótkie lub rozszerzone wyjaśnienie wideo.

Celem tego zadania jest zidentyfikowanie kluczowych zasobów Twojego modelu biznesowego. Zastanów się nad następującymi kwestiami:

Jakich zasobów potrzebuje Twój biznes, aby działać? Jakie są najbardziej krytyczne zasoby z punktu widzenia strategicznego?

Zazwyczaj zasoby są przedstawiane jako kombinacja zasobów fizycznych, intelektualnych, ludzkich, finansowych, relacyjnych i cyfrowych. Możesz jednak skategoryzować je lepiej, tak jak pasuje to do Twojego biznesu.

Wymień kluczowe zasoby, których potrzebuje Twoja firma i określ, które z nich nie są obecnie dostępne. Lista ta musi być krótka i wyczerpująca. Uwzględnij tylko najbardziej istotne zasoby, które zmobilizują przepływ danego elementu w ramach modelu Business Canvas. Jeśli potrzebujesz bardziej rozbudowanych informacji, aby zidentyfikować kluczowe zasoby Twojego biznesu, możesz zajrzeć tutaj.

Po zakończeniu zdecyduj, które z nich są dostępne dzisiaj, a które nie.

Krok 3: Łączenie zasobów

Twoim następnym zadaniem jest przejrzenie pierwszej listy dostępnych zasobów i próba stworzenia sensownych kombinacji. Musisz to zrobić, aby wypełnić luki brakujących zasobów, które zidentyfikowałeś w kroku 2. Wchodzisz w rozwiązywanie problemów, co jest niezbędną umiejętnością przedsiębiorcy! W trakcie swojej podróży biznesowej będziesz codziennie musiał znajdować rozwiązania mniejszych lub bardziej znaczących problemów. Opanuj tę umiejętność; jest ona niezbędna do rozwoju!

Możesz skończyć z pewnymi kluczowymi zasobami, których jeszcze nie posiadasz. Jest to oczekiwane. Nowe zasoby powinny być pozyskiwane w odpowiednim czasie i po odpowiedniej cenie. Pomyśl o innowacyjnych sposobach angażowania tych zasobów wraz z zespołem i spróbuj stworzyć plan radzenia sobie z ograniczonymi zasobami. Zainspiruj się filmem znajdującym w poniższym linku:

how Elon Musk deals with unknown situations.

Krok 4: Odpowiedzialne korzystanie z zasobów

Co to znaczy korzystać z zasobów w sposób odpowiedzialny? Jako szef firmy masz wpływ na społeczeństwo. Twoje wybory mogą mieć pozytywny lub negatywny wpływ na ludzi wokół Ciebie.

Na przykład, czy wykorzystujesz zyski swojej firmy do tworzenia nowych miejsc pracy, czy nie? Czy korzystamy z bardziej ekologicznych źródeł energii odnawialnej czy nie? Czy kontrolujemy ilość odpadów powstających w naszej firmie, czy też nie? Czy bierzesz pod uwagę istotne problemy społeczne i środowiskowe naszego społeczeństwa, czy też nie? Czy przyczyniasz się do lepszej jakości życia dla siebie, swojej rodziny i swojej społeczności, czy nie? Zadawanie sobie takich pytań może pomóc Ci w dokonywaniu lepszych wyborów.

Zapoznaj się z poniższymi koncepcjami/filmami i przedyskutuj z zespołem, jak możesz przydzielać i zarządzać swoimi zasobami, pamiętając o „odpowiedzialnym korzystaniu ze źródeł”:

UN Sustainable Development Goals – Overview

Responsible consumption and production

Circular economy

Social entrepreneurship

Do you have what it takes to be a social entrepreneur?

Krok 5: Skuteczne zarządzanie zasobami

Czym jest efektywne zarządzanie zasobami i jak można je zapewnić?

W skrócie, efektywne zarządzanie zasobami oznacza maksymalne wykorzystanie ograniczonych zasobów. Możesz nigdy nie mieć pewności, czy wykorzystujesz je w pełni, po prostu dlatego, że zawsze są inne opcje, o których nie pomyślałeś lub których nie wypróbowałeś. Istnieje jednak kilka wskazówek i wytycznych, których można przestrzegać, aby zapewnić zarządzanie zasobami na wysokim poziomie wydajności i skuteczności. Spójrz na poniższe strony internetowe, aby znaleźć kilka przydatnych pomysłów:

10 quick tips about Effective Resource Management

Top 12 Resource Management Best Practices

What Is Resource Management & Why Is It Important?

Ostatecznym celem Twojej firmy jest tworzenie wartości; przekształcanie celowych pomysłów w działania mające na celu wytworzenie wartości dla innych, czy to ekonomicznej, społecznej, czy innej. Wartość ta musi być również lepsza lub inna od wartości konkurentów. Efektywne zarządzanie zasobami może być dźwignią dla firm, które są małe lub duże, niskie lub wysokie wyniki, udane lub nieudane. Zgodnie z RBV (Resource-Based View) modelu, każda firma ma wiązkę cennych zasobów, które mogą zaoferować przewagę konkurencyjną nad konkurentami. Ta mieszanka zasobów, gdy jest skutecznie połączona w sieć, może zapewnić rozwiązania złożonych problemów.

Więcej o modelu RBV:

Resource Based View

Resource-Based View of the Firm

Wykorzystaj model RBV i dokonaj alokacji dostępnych zasobów, wykorzystując wnioski z poprzednich kroków do stworzenia wartościowej przewagi konkurencyjnej. Zidentyfikuj, które zasoby są materialne, a które nie. Czy są one mobilne czy nieruchome? Czy są wartościowe, rzadkie, imitowane, zorganizowane? Przedyskutuj z kolegami, czy masz już zdecydowaną przewagę konkurencyjną lub co należy zrobić, aby ją osiągnąć.

EWALUACJA

Po ukończeniu tego WebQuestu zdobędziesz następującą wiedzę, umiejętności i postawy:

WiedzaUmiejętnościPostawy
– Dostrzeganie, że zasoby nie są ograniczone- Opisanie, w jaki sposób zasoby mogą być dłużej wykorzystywane poprzez ponowne użycie, naprawę i recykling.- Omówienie zasad gospodarki okrężnej i efektywnego gospodarowania zasobami.– Eksperymentuję z różnymi kombinacjami zasobów, aby wcielić moje pomysły w czyn – Zarządzać zasobami niezbędnymi do wprowadzenia mojego pomysłu w czyn. – Opracowanie planu radzenia sobie z ograniczonymi zasobami podczas tworzenia mojej działalności tworzącej wartość. – Odpowiedzialnie i efektywnie korzystanie z zasobów (np. energii, materiałów w łańcuchu dostaw lub procesie produkcyjnym, przestrzeni publicznej). – Rozważanie niematerialnych kosztów korzystania z zasobów przy podejmowaniu decyzji dotyczących moich działań tworzących wartość.– Docenianie znaczenia dzielenia się zasobami z innymi.- Doceniać swoją własność i używać jej w sposób odpowiedzialny.

Rozwiąż poniższy krótki quiz: https://forms.gle/dzJvgNUxwjMXW4Ex7

1. Zasoby są nieograniczone. Możemy znaleźć mnóstwo darmowych narzędzi w sieci i w świecie biznesu.

A: Prawda

B: Fałsz

Prawidłowa odpowiedź: B: Fałsz. Zasoby nie są nieograniczone! Zasoby to nie tylko darmowe narzędzia cyfrowe czy łatwo dostępne wartości niematerialne i prawne. Nie jest to jednak powód do zmartwień, ponieważ firmy nieustannie borykają się z problemem niedoboru zasobów. Kluczem jest to, jak mądrze nimi zarządzać – zasobami!

2. Który z poniższych zasobów jest nieodnawialny?

A: Wiedza

B: Wsparcie zewnętrzne

C: Czas

D: Pieniądze

Prawidłowa odpowiedź: C: Czas. Nigdy nie możemy prosić o więcej czasu! Wiedzę, wsparcie i pieniądze zawsze można znaleźć z innych źródeł.

3. Jakie są kluczowe zasoby zgodnie z modelem Business Canvas?

A: Zasoby, które zwiększają Twoją propozycję wartości

B: Zasoby, które są wymagane przez Twoje kanały marketingowe i dystrybucyjne

C: Zasoby, które są niezbędne do realizacji Twoich relacji z klientami

D: Zasoby, które wspierają Twoje strumienie przychodów

E: Wszystkie powyższe.

Prawidłowa odpowiedź: E: Wszystkie powyższe. Kluczowe zasoby to wszystko, co może ułatwić połączenie elementów Twojego Modelu Biznesowego, a tym samym przekształcenie Twojego pomysłu w działanie.

4. Zarządzanie zasobami firmy to ciągła procedura rozwiązywania problemów, mająca na celu wymyślanie rozwiązań dla tworzenia wartości. Jaką metodę myślenia w takich sytuacjach proponuje Elon Musk?

A: Rozumowanie przez analogię

B: Metoda pierwszych zasad

C: Metoda DCAP (Do-Check-Act-Plan)

D: Myślenie lateralne

Prawidłowa odpowiedź: B: Metoda Pierwszych Zasad. Zacznij od podstawowych prawd i od nich buduj. Możesz dojść do rozwiązań, które wcześniej uważałeś za niemożliwe.

5. W jaki sposób można dostosować zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa do zasad Circular Economy?

A: Recykling odpadów

B: Pozyskiwanie surowców, które ulegają biodegradacji

C: demontaż starych produktów w celu regeneracji nowych

D: Ponowne przemyślenie i przeprojektowanie systemu operacyjnego

Prawidłowa odpowiedź: D: Przemyśl i przeprojektuj swój system operacyjny. Pozostałe odpowiedzi są również poprawne, ale są to indywidualne praktyki. Circular Economy dotyczy nowych perspektyw i nowych horyzontów naszego zawodowego i osobistego działania.

6. Zgodnie z RBV (Resource Base View), jakie atrybuty zasobów oferują Twojej firmie przewagę konkurencyjną:

A: Heterogeniczne i mobilne

B: Cenne, rzadkie, niepowtarzalne i zorganizowane

C: Niezastępowalne, Niemodyfikowalne, Unikalne

D: materialna i niematerialna

Prawidłowa odpowiedź: B: Cenne, rzadkie, niepowtarzalne i zorganizowane. Zgodnie z RBV atrybuty VRIO mogą podtrzymywać przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa, jeśli spełnione są warunki wstępne.

PODSUMOWANIE

Gratulacje, dotarłeś do końca tego WebQuestu!

Podczas tego WebQuestu dowiedziałeś się, czym są zasoby, które z nich są dla Ciebie dostępne i które są niezbędne dla Twojego przedsiębiorstwa. Mieliście okazję przejrzeć obszerną bazę danych zasobów, skategoryzować je według rodzaju i przyporządkować do każdej głównej jednostki Waszego przedsiębiorstwa.

Jak widać, bardzo często będziemy mieli do czynienia z sytuacjami niedoboru, jednak kluczem jest sposób, w jaki wykorzystamy to, co mamy do dyspozycji, aby wyprodukować więcej. Konkretne atrybuty i techniki mogą być korzystne w tych momentach, takie jak kreatywność lub branie niczego za pewnik, jak sugeruje Elon Musk.

Zapoznaliście się również z pojęciami gospodarki okrężnej, przedsiębiorczości społecznej, zarządzania produkcją i konsumpcją, które pomogą Wam podejmować bardziej odpowiedzialne decyzje dotyczące zarządzania zasobami. Ponadto dowiedziałeś się, że skuteczne zarządzanie zasobami może zapewnić Twojej firmie przewagę konkurencyjną i sprawić, że będzie się ona wyróżniać na tle innych firm.

Teraz osiągnąłeś wystarczający poziom wiedzy, aby zacząć zarządzać zasobami swojej firmy w sposób mądry i odpowiedzialny! Jeśli zastosujesz to, czego się dziś nauczyłeś w swojej codziennej praktyce, będziemy dumni, że mamy w naszym społeczeństwie takich przedsiębiorców jak Ty!

Zasoby:

Filmy

Strony

https://www.fingerprintforsuccess.com/blog/entrepreneur-resources#blog-toc-section-2

https://medium.com/swlh/400-free-resources-and-tools-for-entrepreneurs-freelancers-and-startups-ac24b2a3048c

https://www.cleverism.com/key-resources-building-block-in-business-model-canvas

https://openstax.org/books/entrepreneurship/pages/14-1-types-of-resources

https://www.wrike.com/blog/what-is-resource-management

https://strategicmanagementinsight.com/topics/resource-based-view.html#:~:text=Definition,gain%20and%20sustain%20competitive%20advantage.

https://www.businessballs.com/strategy-innovation/resource-based-view/

Section 2

WPROWADZNIE

Zastanów się nad tym powszechnym dylematem filozoficznym:

„Co byś wolał:

1Milion złotych w zamian za tylko miesiąc życia, czy 0zł za wieczność życia?”.

Większość roztropnych ludzi uznaje, że jakakolwiek ilość pieniędzy nie ma żadnej wartości, jeśli nie będą mieli wystarczająco dużo czasu. Czas jest bezcenny! A to dlatego, że czas jest ograniczony i nie podlega zwrotowi. Milionerzy są gotowi oddać swoją fortunę, aby wrócić do lat 20-tych. Przedsiębiorcy mówią, że najcenniejszym aktywem ich firm jest czas, po prostu dlatego, że czas jest nieodnawialny i nigdy nie można prosić o więcej.

Jednak często czujemy się pod presją czasu w naszym wysiłku, aby uruchomić pewne działania. Zbyt wiele zadań wypełnia nasz harmonogram, a czasu nigdy nie wydaje się być dość. Czujemy się ścigani przez czas, jak gdybyśmy toczyli z nim walkę.

Nasze decyzje i działania określają, czy czas jest naszym wrogiem czy sprzymierzeńcem. Przejęcie kontroli nad naszym czasem, skutecznie daje nam pewność, że poradzimy sobie z napiętym programem i większą produktywnością.

Ale co to znaczy przejąć kontrolę nad czasem, kiedy jesteś pochłonięty wieloma czynnościami i decyzjami? Jak skutecznie zarządzać czasem? Jako przedsiębiorca, będziesz często wzywany do dostarczania produktów na czas, prowadzenia spotkań pod presją i prowadzenia różnych działań jednocześnie. Czas zawsze będzie Cię gonił. Ale nie ma powodu do paniki! Czas nigdy nie przestanie płynąć. Musimy tylko nauczyć się nawigować z nim, a nie przeciwko niemu.

W tym WebQueście dowiesz się, jak efektywnie zarządzać czasem swojego zespołu i własnym oraz znaleźć rozwiązania, które pozwolą Ci uzyskać cenne wsparcie tam, gdzie jest ono potrzebne.

ZADANIE

Gotowy do podjęcia działania?

Spójrzcie na ten krótki film wideo.

Jesteś częścią 3-osobowego start-upu świadczącego usługi programistyczne dla firm takich jak restauracje, kawiarnie, salony piękności itp. obsługiwać ich rezerwacje. To były 2 lata ciężkiej pracy. W ciągu pierwszego roku, zbudowałeś i przetestowałeś swoją usługę, aż udało Ci się uruchomić ją oficjalnie 1 rok temu. Masz małą sieć współpracy biznesowej, ale wygląda na to, że klienci korzystają i lubią Twoją usługę.

Po 3 miesiącach blokady z powodu globalnej pandemii COVID-19 i wewnętrznych poprawek w oprogramowaniu, teraz zmierzasz do drugiego tygodnia po ponownym otwarciu firm. Nowe sklepy dzwonią, aby skorzystać z Twojej usługi, użytkownicy zgłaszają „błędy” podczas procedury rezerwacji, obecni klienci proszą o nowe funkcje, trzeba zrobić listę płac dla Twojego zespołu, a jeden członek zespołu jest na zwolnieniu lekarskim na ten tydzień. Jesteś przytłoczony!

Dziś jest poniedziałek i musisz zrobić kilka planów na ten tydzień. Z pomocą kolegów z zespołu postaraj się zatuszować ten bałagan. W tej stresującej sytuacji musisz efektywnie zarządzać swoim czasem, znaleźć odpowiednie źródła wsparcia i odpowiednio podzielić pracę i działania.

PROCES

Wykonaliśmy dla Ciebie wstępną pracę, abyś mógł wypisać niezbędne zadania i szacowany czas pracy do wykonania:

 ZadaniaPrzewidywany czas pracy
1Nawiązywanie kontaktu z nowymi firmami, które proszą o współpracę~35 hrs
2Przeprowadzanie szkoleń dla nowych firm po zawarciu umowy~40 hrs
3Usunięcie „błędów” w procedurze rezerwacji~25 hrs
4Dodaj nowe funkcje, o które proszą istniejące firmy~55 hrs
5Przygotowanie listy płac dla swojego zespołu~5 hrs
6Przeprowadzenie umówionego spotkania z potencjalnym inwestorem~3 hrs
7Sfinalizowanie nadchodzącej kampanii marketingowej~15 hrs
8Przeprowadzenie typowej kontroli bezpieczeństwa i zgodności miesiąca w zakresie danych użytkowników~8 hrs
9Zamówienie materiałów papierniczych na następny miesiąc~1 hr
10Składanie dokumentów~4 hrs
*Tygodniowy czas pracy: 40

To nie jest szczególny dzień dla przedsiębiorcy. Prowadzenie firmy może być przytłaczające przez większość dni. Oprócz powyższych zadań, które znajdują się na liście, w ciągu dnia pojawi się kilka innych. Podążaj za kolejnymi krokami i dowiedz się, jak być ekspertem w radzeniu sobie z takimi sytuacjami.

Krok 1: Ustalenie priorytetów

Istnieje kilka proponowanych modeli i teorii dotyczących zarządzania czasem. Zapoznaj się z podanymi poniżej źródłami i uzupełnij poniższą tabelę, odpowiednio przydzielając zadania w każdej rubryce.

The ABC model of effective time management

Practice The ABC Method Of Setting Priorities

Covey’s Time Management Grid

Stephen Covey‘s Time Management Matrix

Jak zauważyłeś, te dwa modele (model ABC i siatka Covey’a) mają kilka wspólnych zasad. Najbardziej oczywistą z nich jest to, że prowadzą Cię one do ustalenia priorytetów! Ustalenie priorytetów pomoże Ci skupić się i zacząć od najbardziej niezbędnych zadań do wykonania.

 PILNENIENAGLĄCE
WAŻNE  AB
NIEWAŻNE  CD

Krok 2: Przydzielenie pracy i działań

Zgodnie z  zasadą Pareto Principle (80/20 rule), większość naszego czasu poświęcamy na najmniejszy procent naszej wydajności. Zapoznaj się z Zasadą Pareto i wskazówkami, jak odpowiednio przydzielać zadania:

How to Waste Less Time at Work With the Pareto Principle

80/20 Rule Explained | How To Apply The 80/20 Principle In Life | Work Less Achieve More

Zastanów się z kolegą, jak możecie wykorzystać to zjawisko. Ty masz wykształcenie w dziedzinie sprzedaży i doskonałe umiejętności komunikacyjne, podczas gdy Twój partner jest maniakiem komputerowym. Z którymi zadaniami Ty i Twój partner możecie sobie poradzić?

Krok 3: Znajdź usługi wspierające tworzenie wartości

Być może zdajesz sobie sprawę, że w ciągu tego tygodnia nie jesteście w stanie wykonać wszystkich zadań we dwoje. Zobaczmy, jak możecie znaleźć dodatkowe wsparcie.

10 Types of Business Partners

Finding Strategic Partners Is Key to Successful Business Collaboration

Finding Strategic Partners In Your Industry

How to Find the Right Strategic Partnership for your Business

Szukając partnerów lub wynajmując usługi zawsze miej na uwadze, aby wybrać te, które mogą dodać wartość do Twojego biznesu. Nie jest to typowa procedura; obejmuje ona ocenę komunikacji, ekspertyzy, profesjonalizmu, zdolności i wielu innych zmiennych. Wsparcie może być wewnętrzne lub zewnętrzne, płatne lub niepłatne, publiczne lub prywatne, oprogramowanie open-source lub closed-source itp.

Pomyśl o członkach rodziny, przyjaciołach, potencjalnych inwestorach lub innych firmach w realnym świecie i zdecyduj, które zadania możesz przydzielić komu. Pamiętaj, że wszystkie zadania muszą być wykonane w ciągu tego tygodnia! Wykonuj telefony, szukaj w Internecie lub w swojej społeczności firm, które mogłyby Ci pomóc i pytaj o oferty, jeśli są płatne.

Krok 4: Rozwinięcie sieci dostawców

Działać proaktywnie oznacza być przygotowanym na przyszłość. Tak samo, pracowite tygodnie dopiero nadejdą. Kluczem jest bycie gotowym, aby sobie z nimi poradzić.

CRM (Customer Relationship Management) systems to oprogramowanie, które pomaga zarządzać siecią dostawców. Możesz dodać ich dane kontaktowe, poprzednie i przyszłe oferty, menu usług, a nawet śledzić ich wydajność w zakresie danych zadań. Zapoznaj się z kilkoma darmowymi programami CRM dostępnymi online i wybierz odpowiedni dla Twojego przypadku. Stwórz swoje konto biznesowe i wprowadź informacje o dostawcach, których pozyskałeś w poprzednim roku.

step.

12 Best Free CRM Software

5 Best CRM Software for Small Business

Krok 5: Ustal procedury zarządzania czasem

Ostatnim krokiem jest wprowadzenie siebie, swojego zespołu i partnerów na właściwe tory. Systemy zarządzania czasem dają wgląd w Twoich pracowników, pozwalając Ci widzieć, planować i zarządzać swoim czasem. Pozwoli to kontrolować koszty pracy i zwiększyć produktywność. Automatyzuje procesy i eliminuje żmudne zadania. Dzięki temu możesz pracować mądrzej – nie ciężej.

Istnieje kilka cyfrowych narzędzi do zarządzania czasem, które pomagają wprowadzać zadania i podzadania według priorytetów, a także różne osoby do ich wykonania. Przede wszystkim, śledzą one rzeczywisty czas pracy nad każdym zadaniem i tworzą wykresy, aby zwizualizować wydatki na Twój czas. Sprawdź kilka programów do śledzenia czasu pracy i wybierz najbardziej odpowiedni dla Twojego przypadku.

8 Best Free Time-Tracking Software for Project Managers

7 Best Time Tracking Apps (Overview)

13 Best Free Time Management Software

Wprowadź zadania według priorytetów tak jak w pierwszym kroku, przypisz je do osób odpowiedzialnych i obserwuj ich przebieg. Teraz możesz rozpocząć swój tydzień i być produktywnym jak nigdy dotąd!

EWALUACJA

Po ukończeniu tego WebQuestu zdobędziesz następującą wiedzę, umiejętności i postawy:

WiedzaUmiejętnościPostawy
– Omówienie potrzeby inwestowania czasu w różne działania tworzące wartość.- Zidentyfikować źródła pomocy dla mojej działalności tworzącej wartość.- Opisać koncepcje podziału pracy i specjalizacji zawodowej.- Znaleźć i wymienić publiczne i prywatne usługi wspierające moją działalność w zakresie tworzenia wartości.- znalezienie rozwiązań cyfrowych– Efektywnie wykorzystywać swój czas, aby osiągnąć swoje cele – Efektywnie zarządzać swoim czasem, używając technik i narzędzi, które mi w tym pomagają. – Pomagać innym w efektywnym zarządzaniu swoim czasem – Wdrażać skuteczne procedury zarządzania czasem. – Rozwijanie skutecznych procedur zarządzania czasem, które spełniają specyficzne potrzeby mojej działalności tworzącej wartość. – Znalezienie wsparcia, które pomoże mi wykorzystać okazję do tworzenia wartości. – Skutecznie delegować zadania wewnątrz i na zewnątrz mojej organizacji, aby uzyskać jak największą wartość. – Rozwinąć sieć elastycznych i elastycznych dostawców spoza organizacji, którzy wspierają moje działania tworzące wartość.– Rozpoznawać różne sposoby wykorzystania mojego czasu- Cenić swój czas jako ograniczony zasób.

Rozwiąż poniższy krótki quiz: https://forms.gle/YFeQL5yHZYyZo8uXA

1. Jakie są trzy zasady modelu ABC efektywnego zarządzania czasem?

A: Świadomość – Budowanie – Konkluzja

B: Świadomość – Wiara – Kontynuacja

C: Odpowiedzialność – Budowanie – Kontynuacja

D: Analogia – Wiara – Zakończenie

Prawidłowa odpowiedź: B: Świadomość – Wiara – Kontynuacja. Pomyśl o właściwym wykorzystaniu czasu, który otrzymujesz codziennie w swoim pięknym życiu! Od teraz uwierz, że twoim celem w życiu, zgodnie z twoją osobistą i zawodową wizją, jest spędzanie czasu w dobrej jakości. Kontynuuj praktykę tego modelu, aż stanie się ona dla Ciebie nawykiem.

2. Jak można zwiększyć produktywność, stosując zasadę Pareto?

A: Spędzaj większość czasu na najważniejszych zadaniach

B: Poświęć 80% swojego czasu na 80% najważniejszych zadań

C: Poświęć 80% swojego czasu i pokieruj zewnętrznych współpracowników, aby poświęcili pozostałe 20%

D: Poświęć 20% swojego czasu na 80% najważniejszych zadań

Prawidłowa odpowiedź: A: Spędzaj większość czasu na najbardziej krytycznych zadaniach. Zasada Pareto sugeruje poświęcanie 80% czasu na 20% najbardziej krytycznych zadań.

3. W jaki sposób partnerzy (wewnętrzni lub zewnętrzni) mogą wspierać Twój biznes?

A: Podejmują się kilku zadań, aby zaoszczędzić Twój czas

B: Zapewniają dostęp do technologii i wiedzy specjalistycznej

C: Zwiększają kapitał ludzki i finansowy

D: Dostęp do nowych rynków i wzrost sprzedaży

E: Wszystkie powyższe

Prawidłowa odpowiedź: E: Wszystkie powyższe. Przydzielanie zadań innym dostawcom nie tylko pozwala zaoszczędzić czas, ale także może wnieść wartość dodaną do firmy na różne sposoby. Dlatego właśnie wybór dostawców nie jest typową procedurą, ale wymaga podjęcia dobrej decyzji.

4. Dlaczego Twoja firma powinna korzystać z systemu CRM (Customer Relationship Management)?

A: Aby zwiększyć sprzedaż

B: Aby śledzić zachowania swoich klientów

C: Aby ustrukturyzować organizację w przedsiębiorstwie

D: Aby śledzić możliwą segmentację z bazy danych klientów

Poprawna odpowiedź: C: Aby ustrukturyzować organizację w firmie. CRM może śledzić wszystko, co robisz z klientami, partnerami i działami Twojej firmy. Jest to urządzenie komunikacyjne, które utrzymuje złożoność na możliwych do opanowania poziomach.

5. Jakie są główne zalety i wady korzystania z oprogramowania do śledzenia czasu pracy w Twojej firmie? Proszę wymienić po 3 dla każdej kategorii.

ZALETYWADY
  
  
  

Poprawna odpowiedź:

ZALETYWADY
Aby śledzić frekwencję pracownikaMoże zaszkodzić poczuciu dobrobytu pracowników
Śledzenie, na jaką kwotę należy wystawić fakturę swoim klientomTworzy to nieprzyjemną atmosferę i poczucie braku zaufania ze strony kierownictwa
Aby sprawdzić, czy szacowany czas został ustawiony prawidłowoPracownicy mogą manipulować (oszukiwać) systemem
Aby śledzić, ile czasu poświęcasz na pracę nad określonymi zadaniamiMoże to przynieść efekt odwrotny do zamierzonego
Motywuje Cię do kończenia zadań na czas lub wcześniejMoże wpływać na wiarygodność wyników, jeśli nie jest stosowany konsekwentnie
Zapewnia ogólną analitykę dotyczącą alokacji i zarządzania czasemStwarza ryzyko dyskryminacji wśród pracowników
Pomaga podejmować lepsze decyzjeNie zawsze odzwierciedla ona rzeczywisty wysiłek osób

Ostatecznie, każdy pracodawca musi sam zdecydować, czy oprogramowanie do śledzenia czasu pracy jest dla niego odpowiednie i czy okaże się korzystne dla firmy. !

PODSUMOWANIE

Gratulacje, dotarłeś do końca tego WebQuestu!

Podczas tego WebQuestu dowiedziałeś się, jak cenny jest czas i jak ważne jest efektywne nim zarządzanie. Miałeś okazję wcielić się w rolę przedsiębiorcy i podjąć kluczowe dla biznesu decyzje. Zgłębiliście kilka teorii i modeli zarządzania czasem oraz poznaliście zasadę Pareto. Zapoznałeś się również z niektórymi narzędziami cyfrowymi, które pomagają zwiększyć produktywność Twojego zespołu i Twoją. Ponadto odkryłeś, że uzyskanie wsparcia jest nie tylko konieczne, aby zaoszczędzić czas, ale także aby stworzyć wartość dla Twojej firmy. Dowiedziałeś się jednak, że czas nie jest jedynym kryterium oceny produktywności pracowników.

Pracowite dni i pracowite tygodnie to rutyna przedsiębiorcy. Kontrolowanie stresu i frustracji przy jednoczesnym wymyślaniu rozwiązań i procedur, które zwiększają produktywność Twojej firmy, czyni z Ciebie wysoko wykwalifikowanego przedsiębiorcę. Dziś dowiedziałeś się, jak opanować czas i nawigować z nim, a nie przeciwko niemu.

Źródła:

Filmy

Strony:

https://www.briantracy.com/blog/leadership-success/practice-the-abc-method

https://learn.g2.com/pareto-principle

https://www.forbes.com/sites/theyec/2018/05/21/finding-strategic-partners-in-your-industry-to-cultivate-a-bigger-audience/#552e0b3c6542

https://crm.org/crmland/free-crm

https://www.timecamp.com/blog/2018/02/best-free-time-management-programs/

https://blog.capterra.com/free-and-open-source-crm/