Section 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τι είναι οι πόροι;

Το πρώτο που έρχεται στο μυαλό μας όταν ακούμε τη λέξη πόροι είναι πιθανότητα τα χρήματα. Όμως οι πόροι είναι κάτι περισσότερο από αυτό. Οι οικονομικοί πόροι είναι πράγματι απαραίτητοι, αλλά υπάρχει μια πληθώρα άλλων πόρων που είναι εξίσου ή περισσότερο σημαντικοί. Για παράδειγμα, το πάθος και το κίνητρο είναι δύο ζωτικής σημασίας πόροι για την επιχείρησή σας. Ένα βιβλίο μπορεί να είναι ο αγαπημένος σας εκπαιδευτικός πόρος, ενώ η υποστήριξη της οικογένειάς σας είναι ένας ανεκτίμητος συναισθηματικός πόρος. Για πολλούς έμπειρους επιχειρηματίες, ο πιο πολύτιμος πόρος είναι ο χρόνος. Είναι μη ανανεώσιμος και σχεδόν ποτέ αρκετός.

Οι πόροι είναι περιορισμένοι! Ακόμη και για τον πλουσιότερο επιχειρηματία του κόσμου οι πόροι δεν είναι απεριόριστοι. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να κινητοποιούμε τους υπάρχοντες πόρους και να δημιουργούμε νέους αποτελεσματικά.

Σε κάθε βήμα του επιχειρηματικού σας ταξιδιού, θα συναντάτε συνεχώς το πρόβλημα της έλλειψης πόρων. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε! Ως επιχειρηματίας, μπορείτε να μάθετε και να αποκτήσετε την ικανότητα να διαχειρίζεστε τους υπάρχοντες πόρους σας και να τους κινητοποιείτε για να παράγετε αξία για τους άλλους.

Η έξυπνη χρήση των πόρων θα μετατρέψει τελικά την ιδέα σας σε δράση και, κατά συνέπεια, θα δημιουργήσει αξία για τους άλλους. Πολλές φορές, η διαφορά μεταξύ επιτυχίας και αποτυχίας εξαρτάται από τη συνετή χρήση αυτού που έχουμε στη διάθεσή μας κάθε δεδομένη στιγμή.

Σε αυτή την Ιστοεξερεύνηση, θα μάθετε πώς να αναγνωρίζετε, να συλλέγετε και να χρησιμοποιείτε τους πόρους που μπορεί να χρειαστείτε για την επιχείρησή σας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Πόσους πόρους έχετε στη διάθεσή σας σήμερα;

Το να γνωρίζουμε τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας σε κάθε φάση μπορεί να μας βοηθήσει να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις για το μέλλον. Υπάρχουν πολλά είδη πόρων. Ίσως να έχετε ακούσει για τους υλικούς πόρους (π.χ. μέσα παραγωγής και οικονομικούς πόρους) και τους μη υλικούς πόρους (π.χ. γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις). Από επιχειρηματικής πλευράς, μπορεί να ακούσετε για τεχνικούς, νομικούς, φορολογικούς και ψηφιακούς πόρους. Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις δημιουργούν συχνά έναν μείγμα οικονομικών, πνευματικών, ανθρώπινων, εκπαιδευτικών, συναισθηματικών, υλικών, ηθικών και άλλων πόρων.

Ποιους πόρους χρειάζεται η επιχείρησή σας σε αυτό το στάδιο για να αναπτυχθεί; Ποιοι είναι διαθέσιμοι και ποιοι πρέπει να συλλεχθούν;

Είστε το άτομο που γνωρίζει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο πώς θα μοιάζει η επιχείρησή σας στο μέλλον. Σκεφτείτε τι χρειάζεστε σήμερα για να το πετύχετε. Εξετάστε τα βασικά χαρακτηριστικά που θέλετε να έχει η επιχείρησή σας στο μέλλον και εξερευνήστε πόρους που μπορούν να διευκολύνουν την ανάπτυξή της.

Πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε στο έπακρο τους περιορισμένους πόρους;

Έχετε πάντα υπόψη σας το αποτέλεσμα και πώς μπορείτε να δημιουργήσετε αξία για τους άλλους. Δεν υπάρχουν σωστές και λανθασμένες απαντήσεις. Τι χτίσιμο μιας επιχείρησης έχει να κάνει με τη διαδικασία δοκιμής-λάθους, επομένως οι σωστές επιλογές προκύπτουν μέσω πειραματισμού.

Σε αυτή την Ιστοεξερεύνηση θα συνεργαστείτε με την ομάδα σας. Είναι ένας πολύ καλός και διασκεδαστικός τρόπος να εξετάσετε την τρέχουσα κατάσταση της επιχείρησής σας και να παράγετε ιδέες για το πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με σύνεση τους διαθέσιμους πόρους σας. Αυτή η Ιστοεξερεύνηση θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε μια βάση δεδομένων για τους διαθέσιμους πόρους σας και να τους διαχειριστείτε ώστε να πάρετε την επιχείρησή σας ένα βήμα μπροστά.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Βήμα 1: Εντοπίστε τους διαθέσιμους πόρους

Καταγράψτε όσο το δυνατόν περισσότερους πόρους διαθέτετε σήμερα. Κάντε καταιγισμό ιδεών με την ομάδα σας. Σκεφτείτε συγκεκριμένα για τους πόρους που διαθέτετε αυτή τη στιγμή. Αν δεν έχετε ιδέες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους ακόλουθους ιστότοπους για πάρετε κάποιες:

61 entrepreneur resources you need to succeed (61 επιχειρηματικοί πόροι που χρειάζεστε για να πετύχετε)

Digital Resources: 400 Free Resources And Tools For Entrepreneurs, Freelancers and Start-ups (Ψηφιακοί πόροι: 400 δωρεάν πόροι και εργαλεία για επιχειρηματίες, ελεύθερους επαγγελματίες και νεοφυείς επιχειρήσεις

Key Resources Building Block in Business Model Canvas (Οι βασικοί πόροι στον Καμβά Επιχειρηματικού Μοντέλου)

Types of Resources (Είδη πόρων)

Με αυτή την άσκηση θα πρέπει να καταλήξετε σε μια εκτενή λίστα πόρων. Μερικοί από αυτούς είναι πιο σημαντικοί από άλλους, αλλά όλοι έχουν κάτι να προσφέρουν αν χρησιμοποιηθούν σωστά.

Προσπαθήστε να τους κατηγοριοποιήσετε με την ομάδα σας, έχοντας κατά νου τα βασικά χαρακτηριστικά της επιχείρησής σας στο μέλλον.

Βήμα 2: Εντοπίστε τους πόρους που δεν έχετε

Πιθανότητα έχετε ακούσει για τον Καμβά Επιχειρηματικού Μοντέλου (Business Canvas Model). Αν δεν είστε εξοικειωμένοι ή θέλετε να φρεσκάρετε τις γνώσεις σας, ρίξτε μια ματιά στη σύντομη ή εκτεταμένη επεξήγηση σε αυτά τα βίντεο.

Στόχος αυτής της εργασίας είναι να προσδιορίσει τους βασικούς πόρους του επιχειρηματικού σας μοντέλου. Σκεφτείτε τα εξής:

Ποιοι πόροι χρειάζονται για να λειτουργήσει η επιχείρησή σας; Ποιοι είναι οι πιο κρίσιμοι πόροι στρατηγικά;

Συνήθως οι πόροι είναι ένας συνδυασμός υλικών, πνευματικών, ανθρώπινων, οικονομικών, σχεσιακών και ψηφιακών πόρων. Ωστόσο, μπορείτε να τους κατηγοριοποιήσετε καλύτερα σύμφωνα με την επιχείρησή σας.

Αναφέρετε τους βασικούς πόρους που χρειάζεται η επιχείρησή σας και προσδιορίστε ποιοι από αυτούς δεν είναι διαθέσιμοι αυτήν τη στιγμή. Αυτή η λίστα πρέπει να είναι σύντομη και περιεκτική. Συμπεριλάβετε μόνο τους πιο απαραίτητους πόρους που θα κινητοποιήσουν τη ροή των στοιχείων στον Καμβά Επιχειρηματικού Μοντέλου. Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για να προσδιορίσετε τους βασικούς πόρους της επιχείρησής σας, μπορείτε να ρίξετε μια ματιά εδώ.

Αφού τελειώσετε, αποφασίστε ποιοι από αυτούς είναι διαθέσιμοι σήμερα και ποιοι όχι.

Βήμα 3: Συνδυάζοντας πόρους

Η επόμενη εργασία σας είναι να εξετάσετε την πρώτη λίστα σας με τους διαθέσιμους πόρους και να προσπαθήσετε να κάνετε χρήσιμους συνδυασμούς. Πρέπει να το κάνετε αυτό για να καλύψετε τα κενά των μη διαθέσιμων πόρων τους οποίους προσδιορίσατε στο Βήμα 2. Εδώ, εξασκείστε στην επίλυση προβλημάτων, η οποία είναι απαραίτητη δεξιότητα για έναν επιχειρηματία! Κατά τη διάρκεια του επαγγελματικού σας ταξιδιού θα πρέπει καθημερινά να βρίσκετε λύσεις για μικρά ή μεγάλα προβλήματα. Κατακτήστε αυτήν την ικανότητα· είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας!

Πιθανόν να καταλήξετε με ορισμένους βασικούς πόρους που δε διαθέτετε ακόμη. Αυτό είναι αναμενόμενο. Νέοι πόροι θα αποκτηθούν τη σωστή στιγμή και στο σωστό κόστος. Σκεφτείτε με την ομάδα σας καινοτόμους τρόπους να αποκτήσετε αυτούς τους πόρους και προσπαθήστε να αναπτύξετε ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση του προβλήματος των περιορισμένων πόρων. Πάρτε έμπνευση από αυτό το βίντεο για το πώς o Elon Musk αντιμετωπίζει αβέβαιες καταστάσεις.

Βήμα 4: Χρησιμοποιήστε τους πόρους υπεύθυνα

Τι σημαίνει να χρησιμοποιούμε τους πόρους υπεύθυνα; Ως επικεφαλής μιας επιχείρησης έχετε αντίκτυπο στην κοινωνία. Οι επιλογές σας μπορεί να έχουν θετική ή αρνητική επίδραση στους ανθρώπους γύρω σας.

Για παράδειγμα, χρησιμοποιείτε τα κέρδη της επιχείρησής σας για να δημιουργήσετε περισσότερες θέσεις εργασίας ή όχι; Χρησιμοποιείτε πιο πράσινες πηγές ενέργειας ή όχι; Περιορίζετε τα απόβλητα της επιχείρησής σας ή όχι; Αναστοχάζεστε για τα σημαντικά κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα της κοινωνίας μας ή όχι; Συνεισφέρετε σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής για τον εαυτό σας, την οικογένειά σας και την κοινότητά σας ή όχι; Αυτές οι ερωτήσεις μπορούν να σας καθοδηγήσουν στη λήψη καλύτερων αποφάσεων.

Ρίξτε μια ματιά στις ακόλουθες έννοιες που παρουσιάζονται στα βίντεο και συζητήστε με την ομάδα σας πώς μπορείτε να διαθέσετε και να διαχειριστείτε τους πόρους σας, έχοντας κατά νου «την υπεύθυνη χρήση των πόρων»:

UN Sustainable Development Goals – Overview (Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ – Σύνοψη

Responsible consumption and production (Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή)

Circular economy (Κυκλική οικονομία)

Social entrepreneurship (Κοινωνική επιχειρηματικότητα)

Do you have what it takes to be a social entrepreneur? (Έχετε αυτό που χρειάζεται για να γίνετε κοινωνικός επιχειρηματίας;)

Βήμα 5: Αποτελεσματική διαχείριση πόρων

Τι είναι η αποτελεσματική διαχείριση πόρων και πώς μπορείτε να τη διασφαλίσετε;

Εν συντομία, αποτελεσματική διαχείριση πόρων σημαίνει να αξιοποιούμε στο έπακρο τους περιορισμένους πόρους μας. Ίσως ποτέ να μην είστε σίγουροι ότι τους αξιοποιείτε στο έπακρο, απλώς επειδή πάντα υπάρχουν άλλες επιλογές που δεν έχετε σκεφτεί ή εξετάσει. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές συμβουλές και κατευθυντήριες γραμμές που μπορείτε να ακολουθήσετε για να επιτύχετε ένα υψηλό επίπεδο απόδοσης και αποτελεσματικότητας στη διαχείριση των πόρων σας. Ανατρέξτε στις παρακάτω ιστοσελίδες για μερικές χρήσιμες ιδέες:

10 quick tips about Effective Resource Management (10 χρήσιμες συμβουλές για αποτελεσματική διαχείριση πόρων)

Top 12 Resource Management Best Practices (12 καλές πρακτικές για διαχείριση πόρων)

What Is Resource Management & Why Is It Important? (Τι είναι η διαχείριση πόρων και γιατί είναι σημαντική;)

Ο απώτερος στόχος της επιχείρησής σας είναι η δημιουργία αξίας· η μετατροπή ιδεών σε πράξη ώστε να παράγετε αξία για άλλους, είτε αυτή είναι οικονομική, κοινωνική ή άλλη. Αυτή η αξία πρέπει επίσης να είναι ανώτερη ή διαφορετική από αυτήν των ανταγωνιστών. Η αποτελεσματική διαχείριση πόρων μπορεί να είναι η κινητήριος δύναμη για επιχειρήσεις μικρές ή μεγάλες, χαμηλών ή υψηλών επιδόσεων, πετυχημένες ή μη πετυχημένες. Σύμφωνα με τη θεωρία των πόρων –RBV (Resource-Based View)– κάθε επιχείρηση έχει ένα σύνολο πολύτιμων πόρων που μπορούν να της προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αυτός ο συνδυασμός πόρων, όταν αξιοποιηθεί αποτελεσματικά, μπορεί να παρέχει λύσεις σε περίπλοκα ζητήματα.

Περισσότερα για τη θεωρία των πόρων:

Resource Based View (Θεωρία των πόρων)

Resource-Based View of the Firm (Θεωρία των πόρων για επιχειρήσεις) Χρησιμοποιήστε το μοντέλο RBV και κατανείμετε τους διαθέσιμους πόρους σας, χρησιμοποιώντας τα ευρήματά σας από τα προηγούμενα βήματα ώστε να δημιουργήσετε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επιχείρησή σας. Προσδιορίστε ποιοι πόροι είναι υλικοί και ποιοι όχι. Είναι κινητοί ή ακίνητοι; Είναι αξιόλογοι, σπάνιοι, οργανωμένοι; Συζητήστε με τους συναδέλφους σας αν έχετε ήδη ένα συγκεκριμένο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και αν όχι τι πρέπει να κάνετε για να το επιτύχετε.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ολοκληρώνοντας αυτή την Ιστοεξερεύνηση, θα αποκτήσετε τις ακόλουθες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις:

ΓνώσειςΔεξιότητεςΣτάσεις
Συνειδητοποίηση του ότι οι πόροι δεν είναι περιορισμένοιΠεριγραφή του πώς οι πόροι διαρκούν περισσότερο με την επαναχρησιμοποίηση, επιδιόρθωση και ανακύκλωσηΣυζήτηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας και αποδοτικότητας των πόρων.Πειραματισμός με διαφορετικούς συνδυασμούς πόρων για μετατροπή των ιδεών σε πράξηΔιαχείριση των απαραίτητων πόρων για μετατροπή των ιδεών σε πράξηΑνάπτυξη ενός σχεδίου για αντιμετώπιση του προβλήματος των περιορισμένων πόρων κατά τη διάρκεια της δραστηριότητάς μου για δημιουργία αξίας.Υπεύθυνη και αποτελεσματική χρήση των πόρων (για παράδειγμα ενέργεια, υλικά στην αλυσίδα εφοδιασμού ή τη διαδικασία κατασκευής, δημόσιοι χώροι).Λαμβάνοντας υπόψη το μη υλικό κόστος της χρήσης των πόρων κατά τη διάρκεια της λήψης αποφάσεων σχετικά με τις δραστηριότητες δημιουργίας αξίας.Συνειδητοποίηση της σημασίας του να μοιραζόμαστε πόρους με άλλουςΕκτίμηση των διαθέσιμων πόρων και υπεύθυνη χρήση τους  

Κάντε αυτό το σύντομο κουίζ: https://forms.gle/dzJvgNUxwjMXW4Ex7

1. Οι πόροι είναι απεριόριστοι. Μπορούμε να βρούμε πολλά δωρεάν εργαλεία στο διαδίκτυο και στον επιχειρηματικό κόσμο.

A: Σωστό

B: Λάθος

Σωστή απάντηση: B: Λάθος. Οι πόροι δεν είναι απεριόριστοι! Οι πόροι δεν είναι μόνο τα δωρεάν ψηφιακά εργαλεία ή άυλα στοιχεία που είναι εύκολο να βρεθούν. Ωστόσο, αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να σας ανησυχεί, καθώς οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν συνεχώς το πρόβλημα της έλλειψης πόρων. Το κλειδί είναι πώς τους διαχειριζόμαστε με σύνεση και επινοητικότητα!

2. Ποιος από τους παρακάτω πόρους δεν είναι ανανεώσιμος;

A: Γνώσεις

B: Εξωτερική υποστήριξη

Γ: Χρόνος

Δ: Χρήματα

Σωστή απάντηση: Γ: Χρόνος. Ο χρόνος δεν είναι ποτέ αρκετός! Γνώσεις, υποστήριξη και χρήματα μπορούν πάντοτε να βρεθούν από άλλες πηγές.

3. Ποιοι είναι οι βασικοί πόροι σύμφωνα με τον Καμβά Επιχειρηματικού Μοντέλου;

Α: Πόροι που προσθέτουν στην πρόταση αξίας σας

Β: Πόροι που απαιτούνται από τα κανάλια μάρκετινγκ και διανομής σας

Γ: Πόροι που απαιτούνται για τις σχέσεις με τους πελάτες σας

Δ: Πόροι που υποστηρίζουν τις ροές εσόδων σας

Ε: Όλα τα παραπάνω

Σωστή απάντηση: E: Όλα τα παραπάνω. Βασικός πόρος είναι οτιδήποτε μπορεί να διευκολύνει τη διασύνδεση των στοιχείων του Επιχειρηματικού Μοντέλου σας και, κατ’ επέκταση, να μετατρέψει την ιδέα σας σε πράξη.

4. Η διαχείριση των πόρων της επιχείρησής σας είναι μια συνεχής διαδικασία επίλυσης προβλημάτων για εξεύρεση λύσεων για τη δημιουργία αξίας. Ποια μέθοδο προτείνει ο Elon Musk για το πώς να σκεφτόμαστε σε τέτοιες καταστάσεις;

A: Κατ’ αναλογία συλλογισμός

B: Μέθοδος των πρώτων αρχών

Γ: Μέθοδος DCAP (Κάνω-Ελέγχω-Ενεργώ-Σχεδιάζω)

Δ: Πλάγια σκέψη

Σωστή απάντηση: B: Μέθοδος των πρώτων αρχών. Ξεκινήστε από τις θεμελιώδεις αλήθειες και συνεχίστε από εκεί. Μπορεί να βρείτε λύσεις που θεωρούσατε αδύνατες.

5. Πώς μπορείτε να προσαρμόσετε τη διαχείριση των πόρων της επιχείρησής σας στις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας;

A: Ανακυκλώνοντας απόβλητα

B: Αποκτώντας βιοδιασπώμενες πρώτες ύλες

Γ: Αποσυναρμολογώντας παλιά προϊόντα για τη δημιουργία καινούριων

Δ: Επανεξετάζοντας και επανασχεδιάζοντας το επιχειρησιακό σας σύστημα

Σωστή απάντηση: Δ: Επανεξετάζοντας και επανασχεδιάζοντας το επιχειρησιακό σας σύστημα. Οι υπόλοιπες απαντήσεις είναι επίσης σωστές, αλλά αποτελούν μεμονωμένες πρακτικές. Η Κυκλική Οικονομία αφορά νέες προοπτικές και νέους ορίζοντες για ολόκληρη την επαγγελματική και προσωπική μας ζωή.

6. Σύμφωνα με τη θεωρία των πόρων (Resource Base View) ποια χαρακτηριστικά των πόρων προσφέρουν στην επιχείρησή σας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα;

A: Ετερογενείς και κινητοί
B: Πολύτιμοι, σπάνιοι, μη αντιγράψιμοι και οργανωμένοι
Γ: Αναντικατάστατοι, μη τροποποιήσιμοι, μοναδικοί
Δ: Υλικοί και άυλοι

Σωστή απάντηση: B: Πολύτιμοι, σπάνιοι, μη αντιγράψιμοι και οργανωμένοι. Υπό προϋποθέσεις, τα χαρακτηριστικά αυτά μπορούν να συμβάλουν στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μιας επιχείρησης, σύμφωνα με τη θεωρία των πόρων.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Συγχαρητήρια, έχετε ολοκληρώσει αυτή την Ιστοεξερεύνηση.


Κατά τη διάρκεια αυτής της Ιστοεξερεύνησης έχετε μάθει τι είναι οι πόροι, ποιους από αυτούς έχετε στη διάθεσή σας και ποιοι είναι απαραίτητοι για την επιχείρησή σας. Είχατε την ευκαιρία να εξετάσετε μια εκτενή βάση δεδομένων με πόρους, να τους κατηγοριοποιήσετε και να κατανείμετε τον καθένα από αυτούς σε βασικούς τομείς της επιχείρησής σας.


Όπως έχετε δει, θα αντιμετωπίσετε συχνά καταστάσεις έλλειψης πόρων, ωστόσο το κλειδί είναι το πώς θα χρησιμοποιήσετε αυτά που έχετε διαθέσιμα για να παράγετε περισσότερα. Συγκεκριμένες στάσεις και τεχνικές μπορούν να είναι χρήσιμες σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως είναι η δημιουργικότητα και το να μην παίρνουμε τίποτε δεδομένο, όπως συμβουλεύει ο Elon Musk.


Έχετε επίσης εξοικειωθεί με τους όρους κυκλική οικονομία, κοινωνική επιχειρηματικότητα, παραγωγή και διαχείριση κατανάλωσης, κάτι που θα σας καθοδηγήσει ώστε να κάνετε πιο υπεύθυνες επιλογές σχετικά με τη διαχείριση πόρων. Επιπλέον, έχετε μάθει ότι η αποτελεσματική διαχείριση πόρων μπορεί να προσφέρει στην επιχείρησή σας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να κάνει πραγματικά τη διαφορά ανάμεσα σε άλλες επιχειρήσεις.

Τώρα έχετε φτάσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο γνώσεων, ώστε να αρχίσετε να διαχειρίζεστε τους πόρους της επιχείρησής σας συνετά και υπεύθυνα! Αν εφαρμόσετε ό,τι έχετε μάθει σήμερα στην καθημερινή σας πρακτική, θα είμαστε περήφανοι να έχουμε επιχειρηματίες σαν και εσάς στην κοινωνία μας.

Πόροι:

Βίντεο

Ιστοσελίδες

https://www.fingerprintforsuccess.com/blog/entrepreneur-resources#blog-toc-section-2

https://medium.com/swlh/400-free-resources-and-tools-for-entrepreneurs-freelancers-and-startups-ac24b2a3048c

https://www.cleverism.com/key-resources-building-block-in-business-model-canvas

https://openstax.org/books/entrepreneurship/pages/14-1-types-of-resources

https://www.wrike.com/blog/what-is-resource-management

https://strategicmanagementinsight.com/topics/resource-based-view.html#:~:text=Definition,gain%20and%20sustain%20competitive%20advantage.https://www.businessballs.com/strategy-innovation/resource-based-view

Section 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σκεφτείτε αυτό το κοινό φιλοσοφικό δίλημμα:

«Τι θα προτιμούσατε;»


1 εκατομμύριο ευρώ για μόνο έναν μήνα ζωής ή 0 ευρώ για μια αιωνιότητα;

Οι πιο έξυπνοι άνθρωποι αναγνωρίζουν ότι οποιοδήποτε ποσό χρημάτων δεν έχει καμία αξία αν δεν έχουν αρκετό χρόνο. Ο χρόνος είναι πολύτιμος! Κι αυτό γιατί ο χρόνος είναι περιορισμένος και ότι δεν επιστρέφεται. Οι εκατομμυριούχοι είναι πρόθυμοι να δώσουν όλη τους την περιουσία για να επιστρέψουν στη δεκαετία των 20. Οι επιχειρηματίες λένε ότι ο πιο πολύτιμος τους πόρος είναι ο χρόνος, απλά επειδή ο χρόνος δεν είναι ανανεώσιμος και πότε δεν μπορούμε να έχουμε αρκετό.

 
Παρόλα αυτά, συχνά νιώθουμε ότι μας πιέζει ο χρόνος στην προσπάθειά μας να ολοκληρώσουμε συγκεκριμένες δραστηριότητες. Πολλές υποχρεώσεις γεμίζουν το πρόγραμμά μας και ο χρόνος δε φαίνεται πότε να είναι αρκετός. Νιώθουμε πιεσμένοι από τον χρόνο λες και είμαστε σε πόλεμο με αυτόν.


Οι αποφάσεις και οι ενέργειές μας καθορίζουν κατά πόσο ο χρόνος είναι φίλος ή εχθρός μας. Το να αποκτήσουμε έλεγχο του χρόνου μας μας δίνει την αυτοπεποίθηση να ανταπεξέλθουμε σε ένα γεμάτο πρόγραμμα και να έχουμε περισσότερη παραγωγικότητα.


Τι σημαίνει όμως το να έχουμε έλεγχο του χρόνου μας ενώ είμαστε φορτωμένοι με τόσες υποχρεώσεις και αποφάσεις; Πώς διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά τον χρόνο μας; Ως επιχειρηματίες, θα καλείστε συχνά να παραδώσετε προϊόντα έγκαιρα, να συμμετέχετε σε συναντήσεις υπό πίεση και να κάνετε διάφορες δραστηριότητες ταυτόχρονα. Ο χρόνος πάντα θα σας κυνηγά. Δε χρειάζεται όμως να πανικοβάλλεστε! Ο χρόνος δε θα σταματήσει ποτέ να τρέχει. Χρειάζεται απλά να μάθετε πώς να πηγαίνετε με τη ροή του, όχι εναντίον του.


Σε αυτή την Ιστοεξερεύνηση θα μάθετε πώς να διαχειρίζεστε αποτελεσματικά τον χρόνο της ομάδας σας και τον δικό σας και θα βρείτε λύσεις για το πώς να λαμβάνετε πολύτιμη υποστήριξη όταν τη χρειάζεστε.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Έτοιμοι να αναλάβετε δράση;

Δείτε αυτό το σύντομο βίντεο.

Είστε ο ένας από τους τρεις ιδιοκτήτες μιας νεοφυούς επιχείρησης που παρέχει υπηρεσίες λογισμικού σε επιχειρήσεις όπως εστιατόρια, καφετέριες, κέντρα αισθητικής κ.λπ. Διαχειρίζεστε τις κρατήσεις τους. Δουλεύετε σκληρά εδώ και δύο χρόνια. Τον πρώτο χρόνο δημιουργήσατε και παρείχατε δοκιμαστικά την υπηρεσία σας μέχρι που καταφέρατε να την ξεκινήσετε επίσημα πριν από έναν χρόνο. Το δίκτυο επιχειρηματικών σας συνεργατών είναι μικρό, αλλά φαίνεται ότι οι πελάτες χρησιμοποιούν και τους αρέσει η υπηρεσία σας.

Μετά από 3 μήνες καραντίνας, λόγω της πανδημίας του COVID-19 και εσωτερικών αλλαγών στο λογισμικό, μπαίνετε τώρα στη δεύτερη εβδομάδα μετά το άνοιγμα των επιχειρήσεων. Νέα καταστήματα ζητούν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία σας, οι χρήστες αναφέρουν «σφάλματα» κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κρατήσεων, οι υφιστάμενοι πελάτες ζητούν νέες λειτουργίες, πρέπει να πληρώσετε τους υπαλλήλους σας και ένα μέλος της ομάδας σας είναι σε άδεια αυτή την εβδομάδα. Είστε πελαγωμένοι!

Σήμερα είναι Δευτέρα και πρέπει να κάνετε τον προγραμματισμό της εβδομάδας. Με τη βοήθεια της ομάδας σας, προσπαθήστε να βάλετε σε μια τάξη αυτό το χάος. Πρέπει να διαχειριστείτε αποτελεσματικά τον χρόνο σας κατά τη διάρκεια αυτής της αγχωτικής κατάστασης, να βρείτε κατάλληλες πηγές υποστήριξης και να κατανείμετε σωστά τα καθήκοντα και τις δραστηριότητες.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Έχουμε κάνει κάποια προεργασία για σας, καταγράφοντας τις απαραίτητες εργασίες και τον εκτιμώμενο χρόνο για ολοκλήρωσή τους:

 ΕργασίεςΕκτιμώμενος χρόνος
1Ελάτε σε επαφή με νέες επιχειρήσεις που ζητούν συνεργάτες~35 ώρες
2Παρέχετε κατάρτιση σε νέες επιχειρήσεις μετά τη συμφωνία~40 ώρες
3Διορθώστε τα «σφάλματα» της διαδικασίας κρατήσεων~25 ώρες
4Προσθέστε τα νέα χαρακτηριστικά που ζητούν οι υφιστάμενοι πελάτες~55 ώρες
5Ετοιμάστε τη μισθοδοσία της ομάδας σας~5 ώρες
6Κάντε την καθορισμένη συνάντηση με έναν πιθανό επενδυτή~3 ώρες
7Οριστικοποιήστε την επερχόμενη εκστρατεία μάρκετινγκ~15 ώρες
8Κάντε τον τυπικό έλεγχο ασφάλειας και συμμόρφωσης του μήνα σε σχέση με τα δεδομένα των χρηστών~8 ώρες
9Παραγγείλετε γραφική ύλη για τον επόμενο μήνα~1 ώρες
10Συμπληρώστε τα έντυπα~4 ώρες
*Ώρες εργασίας ανά εβδομάδα: 40

Αυτή η μέρα δεν είναι κάτι το διαφορετικό για έναν επιχειρηματία. Η λειτουργία μιας επιχείρησης μπορεί να είναι εξαντλητική τις περισσότερες μέρες. Εκτός από τις παραπάνω εργασίες που αναφέρονται στη λίστα, πολλά άλλα θα συμβούν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ακολουθήστε τα επόμενα βήματα και μάθετε πώς να γίνετε ειδικοί στην αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων.

Βήμα 1: Καθορίστε προτεραιότητες

Υπάρχουν αρκετά προτεινόμενα μοντέλα και θεωρίες για τη διαχείριση του χρόνου. Ρίξτε μια ματιά στις πηγές που δίνονται παρακάτω και συμπληρώστε τον πιο κάτω πίνακα, τοποθετώντας τις εργασίες στο ανάλογο κουτί.

The ABC model of effective time management (Το μοντέλο ABC για αποτελεσματική διαχείριση χρόνου)

Practice The ABC Method Of Setting Priorities (Κάντε εξάσκηση στο μοντέλο ABC για καθορισμό προτεραιοτήτων)

Covey’s Time Management Grid (Το μοντέλο διαχείρισης χρόνου του Covey)

Stephen Covey‘s Time Management Matrix (Το μοντέλο διαχείρισης χρόνου του Stephen Covey)

Όπως βλέπετε, τα δύο αυτά μοντέλα (μοντέλο ABC και Covey) μοιράζονται ορισμένες κοινές αρχές. Η πιο προφανής είναι ότι σας καθοδηγούν ώστε να ορίσετε τις προτεραιότητές σας! Ο καθορισμός προτεραιοτήτων σάς βοηθά να εστιάσετε και να ξεκινήσετε με τις πιο βασικές εργασίες που πρέπει να ολοκληρωθούν.

 ΕΠΕΙΓΟΝΜΗ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ  AB
ΜΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ  ΓΔ

Βήμα 2: Προγραμματίστε την εργασία και τις δραστηριότητές σας

Σύμφωνα με την Αρχή του Παρέτο (κανόνας 80/20), το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου μας πρέπει να ξοδεύεται στο μικρότερο ποσοστό των εργασιών μας. Ρίξτε μια ματιά στην Αρχή του Παρέτο και στις συμβουλές για την ιεράρχηση των εργασιών σας:

How to Waste Less Time at Work With the Pareto Principle (Πώς να ξοδεύετε λιγότερο χρόνο στη δουλειά με την αρχή του Παρέτο)

80/20 Rule Explained | How To Apply The 80/20 Principle In Life | Work Less Achieve More (Ο κανόνας 80/20: Πώς να εφαρμόσετε τον κανόνα 80/20 στη ζωή σας – δουλέψτε λιγότερο, πετύχετε περισσότερα)

Σκεφτείτε με τον συνάδελφό σας λύσεις για το πώς μπορείτε να εκμεταλλευτείτε το εξής: Έχετε πτυχίο στον τομέα των πωλήσεων και εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας, ενώ ο συνάδελφός σας είναι πολύ καλός στην πληροφορική. Ποιες εργασίες μπορείτε να αναλάβετε εσείς και ο συνάδελφός σας;

Βήμα 3: Βρείτε υπηρεσίες που θα υποστηρίξουν τη δημιουργία αξίας

Ίσως συνειδητοποιήσετε ότι δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε όλες τις εργασίες μόνοι σας κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας. Ας δούμε πώς μπορείτε να βρείτε κάποια επιπλέον υποστήριξη:

10 Types of Business Partners (10 είδη επιχειρηματικών συνεργατών)

Finding Strategic Partners Is Key to Successful Business Collaboration (Η εξεύρεση στρατηγικών εταίρων είναι κρίσιμης σημασίας στην πετυχημένη επιχειρηματική συνεργασία)

Finding Strategic Partners In Your Industry (Βρείτε στρατηγικούς εταίρους στον τομέα σας)

How to Find the Right Strategic Partnership for your Business (Πώς να βρείτε τους σωστούς στρατηγικούς συνεργάτες για την επιχείρησή σας)

Όταν αναζητάτε συνεργάτες ή χρησιμοποιείτε υπηρεσίες, έχετε πάντα υπόψη σας να επιλέγετε αυτούς που θα μπορούσαν να προσθέσουν αξία στην επιχείρησή σας. Δεν είναι μια τυπική διαδικασία· περιλαμβάνει την αξιολόγηση της επικοινωνίας, της τεχνογνωσίας, του επαγγελματισμού, των ικανοτήτων και πολλών ακόμη παραγόντων. Η υποστήριξη θα μπορούσε να είναι εσωτερική ή εξωτερική, επί πληρωμή ή χωρίς, δημόσια ή ιδιωτική, να αφορά λογισμικό ανοιχτού κώδικα ή κλειστού κώδικα κ.λπ.

Σκεφτείτε τα μέλη της οικογένειας, τους φίλους σας, πιθανούς επενδυτές ή άλλες εταιρείες και αποφασίστε ποιες εργασίες μπορείτε να αναθέσετε στον καθένα. Θυμηθείτε, όλες οι εργασίες πρέπει να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας! Κάντε τηλεφωνήματα, αναζητήστε εταιρείες στο διαδίκτυο ή την κοινότητά σας που θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν και ζητήστε προσφορές, αν υπάρχουν χρεώσεις.

Βήμα 4: Αναπτύξτε ένα δίκτυο παρόχων

Το να ενεργούμε προληπτικά σημαίνει να είμαστε προετοιμασμένοι για το μέλλον. Οι πολυάσχολες εβδομάδες είναι ακόμα μπροστά. Το κλειδί είναι να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε.

Τα συστήματα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (Customer Relationship Management – CRM)  είναι λογισμικά που σας βοηθούν να διαχειριστείτε το δίκτυό επαφών σας. Μπορείτε να προσθέσετε τα στοιχεία επικοινωνίας τους, προηγούμενες και μελλοντικές προσφορές, το μενού υπηρεσιών, ακόμη και να παρακολουθήσετε την απόδοσή τους σε συγκεκριμένες εργασίες. Ρίξτε μια ματιά στα λογισμικά CRM που διατίθενται δωρεάν στο διαδίκτυο και επιλέξτε το κατάλληλο για την περίπτωσή σας. Δημιουργήστε τον επαγγελματικό σας λογαριασμό και εισάγετε τις πληροφορίες των επαφών που βρήκατε στο προηγούμενο βήμα.

12 Best Free CRM Software (Τα 12 καλύτερα δωρεάν λογισμικά CRM)

5 Best CRM Software for Small Business (Τα 5 καλύτερα λογισμικά CRM για μικρές επιχειρήσεις)

Βήμα 5: Καθορίστε διαδικασίες διαχείρισης χρόνου

Το τελευταίο βήμα είναι να βάλετε τον εαυτό σας, την ομάδα σας και τους συνεργάτες σας στο σωστό δρόμο όσον αφορά τη διαχείριση χρόνου. Τα συστήματα διαχείρισης χρόνου παρέχουν πληροφορίες για το εργατικό σας δυναμικό, επιτρέποντάς σας να παρακολουθείτε, να σχεδιάζετε και να διαχειρίζεστε τον χρόνο σας. Αυτό θα ρυθμίσει το κόστος εργασίας και θα αυξήσει την παραγωγικότητα. Αυτοματοποιεί διαδικασίες και απαλλάσσει από κουραστικές εργασίες. Σας επιτρέπει να εργαστείτε πιο έξυπνα – όχι πιο σκληρά.

Υπάρχουν αρκετά ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης χρόνου στα οποία μπορείτε να οργανώσετε δραστηριότητες και καθήκοντα κατά προτεραιότητα, αλλά και να κατανείμετε εργασίες στα διάφορα άτομα. Κυρίως, παρακολουθούν τον πραγματικό χρόνο που χρειάζεται κάθε εργασία για να ολοκληρωθεί και δημιουργούν γραφικές παραστάσεις για να αναπαραστήσουν οπτικά πού ξοδεύετε τον χρόνο σας. Ρίξτε μια ματιά σε ορισμένα λογισμικά παρακολούθησης χρόνου και επιλέξτε το καταλληλότερο για την περίπτωσή σας.

8 Best Free Time-Tracking Software for Project Managers (Τα 8 καλύτερα δωρεάν λογισμικά παρακολούθησης χρόνου για διαχειριστές έργων)

7 Best Time Tracking Apps (Overview) (Οι 7 καλύτερες εφαρμογές διαχείρισης χρόνου)

13 Best Free Time Management Software (Τα 13 καλύτερα δωρεάν λογισμικά διαχείρισης χρόνου)

Εισαγάγετε τις εργασίες κατά προτεραιότητα όπως κάνατε στο πρώτο βήμα, αναθέστε τις στο κατάλληλο άτομο και παρακολουθήστε πώς δουλεύει. Τώρα είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε την εβδομάδα σας και να είστε παραγωγικοί όσο ποτέ!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ολοκληρώνοντας αυτή την Ιστοεξερεύνηση, θα αποκτήσετε τις ακόλουθες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις:

ΓνώσειςΔεξιότητεςΣτάσεις
Συζήτηση για την ανάγκη επένδυσης χρόνου σε δραστηριότητες που δημιουργούν αξίαΕντοπισμός υποστηρικτικών πόρων για τη δραστηριότητα αξίαςΠεριγραφή των εννοιών της κατανομής εργασίας και εξειδίκευσης εργασίαςΕξεύρεση και απαρίθμηση δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών για υποστήριξη της δραστηριότητας που δημιουργεί αξίαΕξεύρεση ψηφιακών λύσεωνΑποτελεσματική αξιοποίηση του χρόνου για επίτευξη στόχωνΑποτελεσματική διαχείριση χρόνου μέσω διαφόρων τεχνικών και εργαλείωνΒοήθεια σε άλλους ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τον χρόνο τουςΕφαρμογή αποτελεσματικών διαδικασιών διαχείρισης χρόνουΑνάπτυξη αποτελεσματικών διαδικασιών διαχείρισης χρόνου που ικανοποιούν τις συγκεκριμένες ανάγκες της δραστηριότητας που δημιουργεί αξίαΕξεύρεση υποστήριξης για αξιοποίηση ευκαιριών που δημιουργούν αξίαΑποτελεσματική ανάθεση καθηκόντων εντός και εκτός του οργανισμού για δημιουργία όσο το δυνατόν περισσότερης αξίαςανάπτυξη ενός δικτύου ευέλικτων παρόχων εκτός του οργανισμού που υποστηρίζουν τη δραστηριότητα δημιουργίας αξίας.Αναγνώριση διαφόρων τρόπων αξιοποίησης του χρόνουΣυνειδητοποίηση της αξίας του χρόνου ως περιορισμένου πόρου  

Κάντε αυτό το σύντομο κουίζ: https://forms.gle/YFeQL5yHZYyZo8uXA

1. Ποιες είναι οι τρεις αρχές του μοντέλου ABC για αποτελεσματική διαχείριση χρόνου;

A: Awareness – Build up – Conclusion (Επίγνωση – Αξιοποίηση – Συμπέρασμα)

B: Awareness – Believe – Continuation (Επίγνωση – Πίστη – Συνέχιση)

Γ: Accountability – Build up – Continuation (Υπευθυνότητα – Αξιοποίηση – Συνέχιση)

Δ: Analogy – Believe – Conclusion (Αναλογία – Πίστη – Συμπέρασμα)

Σωστή απάντηση: B: Επίγνωση – Πίστη – Συνέχιση. Αναστοχαστείτε για τη σωστή χρήση του χρόνου που έχετε στη διάθεσή σας καθημερινά! Πιστέψτε ότι από εδώ και πέρα ο σκοπός σας στη ζωή, σύμφωνα με το προσωπικό και επαγγελματικό σας όραμα, είναι να περνάτε τον χρόνο σας με ποιοτικό τρόπο. Συνεχίστε να εφαρμόζετε το μοντέλο μέχρι να σας γίνει συνήθεια.

2. Πώς μπορείτε να αυξήσετε την παραγωγικότητα χρησιμοποιώντας την Αρχή του Παρέτο;

Α: Αφιερώστε το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου σας στις πιο σημαντικές εργασίες

Β: Αφιερώστε το 80% του χρόνου σας στο 80% των πιο σημαντικών εργασιών

Γ: Αφιερώστε το 80% του χρόνου σας και καθοδηγήστε τους εξωτερικούς συνεργάτες για το πώς να αξιοποιήσουν το υπόλοιπο 20%

Δ: Αφιερώστε το 20% του χρόνου σας στο 80% των πιο σημαντικών εργασιών

Σωστή απάντηση: A: Αφιερώστε το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου σας στις πιο σημαντικές εργασίες. Η αρχή του Παρέτο προτείνει να ξοδεύετε το 80% του χρόνου σας στο 20% των πιο κρίσιμων εργασιών.

3. Πώς μπορούν οι συνεργάτες (εσωτερικοί ή εξωτερικοί) να υποστηρίξουν την επιχείρησή σας;

Α: Πραγματοποίηση πολλών εργασιών για εξοικονόμηση χρόνου

Β: Πρόσβαση σε τεχνολογία και την τεχνογνωσία

Γ: Αύξηση ανθρώπινου και οικονομικού κεφαλαίου

Δ: Πρόσβαση σε νέες αγορές και αύξηση των πωλήσεων

Ε: Όλα τα παραπάνω

Σωστή απάντηση: E: Όλα τα παραπάνω. Η ανάθεση εργασιών σε τρίτους μπορεί όχι μόνο να σας εξοικονομήσει χρόνο, αλλά και να προσθέσει αξία στην επιχείρησή σας με διάφορους τρόπους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η επιλογή εξωτερικών συνεργατών δεν είναι μια τυπική διαδικασία, αλλά προϋποθέτει τη λήψη σωστών αποφάσεων.

4. Γιατί η επιχείρησή σας πρέπει να χρησιμοποιεί ένα σύστημα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (Customer Relationship ManagementCRM);

Α: Για να αυξήσετε τις πωλήσεις σας

Β: Για να παρακολουθείτε τη συμπεριφορά των πελατών σας

Γ: Για να δομήσετε την οργάνωση εντός της επιχείρησής σας

Δ: Για να παρακολουθείτε πιθανή τμηματοποίηση από τη βάση δεδομένων των πελατών σας

Σωστή απάντηση: Γ: Για να δομήσετε την οργάνωση εντός της επιχείρησής σας. Με το σύστημα CRM μπορείτε να ελέγχετε ό,τι κάνετε με τους πελάτες, τους συνεργάτες και τα τμήματα της επιχείρησής σας. Είναι ένας τρόπος επικοινωνίας και κρατά την πολυπλοκότητα σε διαχειρίσιμα επίπεδα.

5. Ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης λογισμικού παρακολούθησης χρόνου για την επιχείρησή σας; Παρακαλώ αναφέρετε 3 για κάθε κατηγορία.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
  
  
  

Σωστή απάντηση:

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Για να παρακολουθείτε την προσέλευση των υπαλλήλων σαςΜπορεί να επιδράσει αρνητικά στην αίσθηση ευημερίας των υπαλλήλων σας
Για να παρακολουθείτε πόσα πρέπει να τιμολογήσετε στους πελάτες σαςΔημιουργεί ένα δυσάρεστο κλίμα και μια δυσπιστία προς τους προϊστάμενους
Για να επιβεβαιώνετε κατά πόσο ο υπολογιζόμενος χρόνος ήταν σωστόςΟι υπάλληλοι μπορεί να «ξεγελάσουν» το σύστημα
Για να παρακολουθείτε πόσο χρόνο αφιερώνετε σε συγκεκριμένες εργασίεςΜπορεί να είναι αντιπαραγωγικό
Σας παρακινεί να ολοκληρώσετε τις εργασίες σας εγκαίρως ή νωρίτεραΜπορεί να επηρεάσει την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων αν δεν χρησιμοποιείται με συνέπεια
Παρέχει συνολικά αναλυτικά στοιχεία για την κατανομή και διαχείριση χρόνουΕνέχει τον κίνδυνο διακρίσεων μεταξύ των εργαζομένων
Σας βοηθά να παίρνετε καλύτερες αποφάσειςΔεν αντικατοπτρίζει πάντα την πραγματική προσπάθεια των υπαλλήλων

! Σε τελική ανάλυση, κάθε εργοδότης πρέπει να αποφασίσει μόνος του αν το λογισμικό παρακολούθησης χρόνου είναι κατάλληλο για την επιχείρηση και αν θα αποδειχθεί επωφελές για την επιχείρηση !

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Συγχαρητήρια, φτάσατε στο τέλος αυτής της Ιστοεξερεύνησης!

Κατά τη διάρκεια αυτής της Ιστοεξερεύνησης έχετε μάθει πόσο πολύτιμος είναι ο χρόνος και πόσο σημαντικό είναι να τον διαχειρίζεστε αποτελεσματικά. Είχατε την ευκαιρία να μπείτε στη θέση ενός επιχειρηματία και να πάρετε κρίσιμες αποφάσεις για την επιχείρηση. Εξερευνήσατε μερικές θεωρίες και μοντέλα διαχείρισης χρόνου και μάθατε για την Αρχή του Παρέτο. Εξοικειωθήκατε επίσης με ορισμένα ψηφιακά εργαλεία που σας βοηθούν να βελτιώσετε την παραγωγικότητα της ομάδας σας και τη δική σας. Επιπλέον, διαπιστώσατε ότι το να λαμβάνετε υποστήριξη δεν είναι μόνο απαραίτητο για την εξοικονόμηση χρόνου, αλλά και για τη δημιουργία αξίας για την επιχείρησή σας. Ωστόσο, έχετε μάθει ότι ο χρόνος δεν είναι το μόνο κριτήριο για την αξιολόγηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων.

Οι πολυάσχολες μέρες και εβδομάδες είναι ρουτίνα για έναν επιχειρηματία. Ο έλεγχος του άγχους όταν προσπαθούμε να βρούμε λύσεις που ενισχύουν την παραγωγικότητα της επιχείρησής μας, είναι αυτό που κάνει έναν πετυχημένο επιχειρηματία. Σήμερα, έχετε μάθει πώς να διαχειρίζεστε τον χρόνο σας και να τον έχετε με το μέρος σας και όχι εναντίον σας.

Πόροι:

Βίντεο

Ιστοσελίδες

https://www.briantracy.com/blog/leadership-success/practice-the-abc-method

https://learn.g2.com/pareto-principle

https://www.forbes.com/sites/theyec/2018/05/21/finding-strategic-partners-in-your-industry-to-cultivate-a-bigger-audience/#552e0b3c6542

https://crm.org/crmland/free-crm

https://www.timecamp.com/blog/2018/02/best-free-time-management-programs/

https://blog.capterra.com/free-and-open-source-crm/