Section 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σε αυτή την ενότητα δίνονται βασικές πληροφορίες για το θέμα και παρουσιάζονται βασικοί όροι και έννοιες που θα πρέπει να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι, προκειμένου να ολοκληρώσουν τις σχετικές δραστηριότητες. Θα πρέπει να παρέχει ένα σενάριο και ένα πλαίσιο για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων της Ιστοεξερεύνησης και να είναι διασκεδαστική, συναρπαστική και δημιουργική, ούτως ώστε να προσελκύσει το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων.

Όλοι μας έχουμε παραδείγματα από καταστάσεις στη ζωή μας οι οποίες δεν εξελίχθηκαν όπως θα θέλαμε ή για τις οποίες πιστεύουμε ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Είναι η φυσική αντίδραση και συμβαίνει σε όλους μας, σε όποια ηλικία και αν βρισκόμαστε. Μαθαίνουμε με το πέρασμα του χρόνου, και το βέβαιο είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα τέλεια, ειδικά όταν τα κάνουμε για πρώτη φορά. Είναι σημαντικό να εκτιμούμε την εμπειρία που αποκτήσαμε από κάθε κατάσταση της ζωής μας. Δεν έχουν όλες οι καταστάσεις την ίδια αξία, δεν είναι όλες οι καταστάσεις εξίσου σημαντικές, ωστόσο μπορούμε να αποκομίσουμε κάτι από καθεμία από αυτές. Όλοι κάνουμε λάθη, περισσότερες από μία φορές, και κάποιες φορές ίσως πρέπει να επαναλάβουμε ένα λάθος πολλές φορές ώστε να βγάλουμε τα σωστά συμπεράσματα. Λέγεται συχνά ότι δεν πρέπει να επαναλαμβάνουμε το ίδιο λάθος δύο φορές, αλλά ο Ηράκλειτος είπε κάτι πολύ πιο σοφό: «Κανένας δεν περπατά στο ίδιο ποτάμι δυο φορές. Διότι το ποτάμι δεν είναι ποτέ ίδιο, αλλά ούτε κι ο άνθρωπος».

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Σε αυτή την ενότητα εξηγείται με σαφήνεια και ακρίβεια τι πρέπει να κάνουν οι εκπαιδευόμενοι· οι δραστηριότητες πρέπει να δίνουν κίνητρο στους εκπαιδευόμενους και να προσελκύουν το ενδιαφέρον τους και, όπου είναι δυνατόν, να συμβάλλουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα χρησιμοποιούν στην καθημερινή τους ζωή. Πρέπει, επίσης, να τους δοθούν οδηγίες για το πώς να παρουσιάσουν τα ευρήματά τους· για παράδειγμα μέσω πινάκων, γραφημάτων, δοκιμίων, παρουσιάσεων και διαγραμμάτων.

Στόχος σας είναι να αναστοχαστείτε για μια προσωπική σας εμπειρία με βάση τον κύκλο του Kolb.

Σκεφτείτε μια εμπειρία σας που αρχικά έμοιαζε αρνητική ή δεν οδήγησε σε ένα πετυχημένο αποτέλεσμα και σκεφτείτε τα θετικά που θα μπορούσαν να προέλθουν από αυτήν. Στο τέλος της δραστηριότητας, θα διαβάσετε την ιστορία σας ένας-ένας και οι ακροατές θα γράψουν όσο το δυνατόν περισσότερες θετικές πτυχές ή ευκαιρίες που προκύπτουν από την κατάσταση. Θα πρέπει να εκπλήξουν τον ομιλητή και να δουν αν έχει και ο ίδιος έχει προσέξει όσα έχουν παρατηρήσει.

Ας αρχίσουμε!

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Σε αυτή την ενότητα καθορίζονται τα βήματα για την πραγματοποίηση ερευνητικών δραστηριοτήτων με βάση προεπιλεγμένες πηγές, κυρίως διαδικτυακές, συνήθως σε μορφή συνδέσμου. Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει συνήθως ένα ή περισσότερα «προϊόντα» που αναμένεται να παρουσιάσουν οι εκπαιδευόμενοι στο τέλος. Αυτά τα «προϊόντα» αποτελούν τη βάση του σταδίου Αξιολόγησης. Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, πρέπει να συμπεριλαμβάνεται μια σειρά από συνδέσμους (3-4 για κάθε βήμα). Αυτοί οι σύνδεσμοι πρέπει να παραπέμπουν σε βίντεο, άρθρα, ιστολόγια, ιστοσελίδες, κ.λπ., τα οποία οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να συμβουλευτούν για να ολοκληρώσουν τη δραστηριότητα.

Βήμα 1: Τι είναι η βιωματική μάθηση;

Σύμφωνα με το BU Centre of Teaching & Learning η βιωματική μάθηση είναι μια διαδικασία μάθησης κατά την οποία οι εκπαιδευόμενοι «μαθαίνουν κάνοντας» και αναστοχαζόμενοι για την εμπειρία. Αναφέρει επίσης ότι οι δραστηριότητες βιωματικής μάθησης μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, πρακτικά εργαστηριακά πειράματα, πρακτική άσκηση, πρακτική εκπαίδευση, ασκήσεις πεδίου, σπουδές στο εξωτερικό, προπτυχιακή έρευνα και παραστάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αυτόν τον σύνδεσμο:

Ο Κύκλος Βιωματικής Μάθησης του David Kolb

Το 1984, ο David Kolb ανέπτυξε έναν βιωματικό κύκλο μάθησης τεσσάρων σταδίων με βάση την προηγούμενη δουλειά του με θεωρητικούς, συμπεριλαμβανομένων των John Dewey, Kurt Lewin και Jean Piaget.

Τα στάδια περιλαμβάνουν:

 • Συγκεκριμένη εμπειρία
 • Αναστοχαστική Παρατήρηση
 • Αφηρημένη Θεωρητική Σύλληψη
 • Ενεργό Πειραματισμό

Το στάδιο της Συγκεκριμένης εμπειρίας, έχει να κάνει είτε με μια εντελώς καινούρια εμπειρία είτε με τον αναστοχασμό μιας προηγούμενης εμπειρίας, κάτι που έχουμε ήδη βιώσει.

Αναστοχαστική Παρατήρηση – Εδώ προσπαθούμε να μπούμε στον ρόλο του παρατηρητή και να εξετάσουμε την εμπειρία από την οπτική ενός τρίτου. Όπως είπε ο ίδιος ο Kolb, το πιο σημαντικό σε αυτό το στάδιο είναι να παρατηρήσουμε τις ασυνέπειες ή τις διαφορές μεταξύ της πραγματικής εμπειρίας και της αντίληψής της.

Αφηρημένη Θεωρητική Σύλληψη – εξαγωγή συμπερασμάτων, γενίκευση, ανακάλυψη κανονικοτήτων που μπορούν να διαμορφώσουν ένα πλήρες σύνολο.

Και τέλος,  Ενεργός Πειραματισμός – Εδώ μεταφέρουμε τις καινούριες μας γνώσεις στον πραγματικό κόσμο και τις εφαρμόζουμε στη ζωή μας. Στην πραγματικότητα ελέγχουμε τι θα συμβεί αν εφαρμόσουμε όσα έχουμε μάθει.

Πηγή: https://www.simplypsychology.org/learning-kolb.html

Για καλύτερη κατανόηση του θέματος, ανατρέξτε στους παρακάτω συνδέσμους:

https://www.simplypsychology.org/learning-kolb.html

Βήμα 2: Έρευνα

Για να κατανοήσετε καλύτερα το στάδιο, κάντε έρευνα για ένα άτομο που θαυμάζετε, ένα άτομο που έχει πετύχει στη ζωή του. Είναι σημαντικό αυτό το άτομο και η ο τομέας του να είναι κοντά στα ενδιαφέροντά σας.

Διαβάστε τις ιστορίες και κάντε έρευνα σχετικά με το άτομο που επιλέξατε, κατανοώντας πώς ή ποια ήταν η πορεία του προς την επιτυχία. Μπορεί να εκπλαγείτε από το ποιοι άνθρωποι μπορεί να έχουν ιστορίες επιτυχίας. Συχνά πιστεύουμε ότι η πορεία των επιτυχημένων ανθρώπων ήταν απλή, ωστόσο αυτό δεν ισχύει πάντα. Στην πραγματικότητα, είναι ως επί το πλείστον ένας δύσκολος δρόμος γεμάτος σκαμπανεβάσματα, κακές αποφάσεις και κινδύνους. Παρόλα αυτά, μερικοί άνθρωποι ίσως να μην το θυμούνται αυτό καν και να το συνειδητοποιούν αφού έχουν πετύχει.

Ποια χαρακτηριστικά θα δίνατε σε αυτό το άτομο; Γράψτε όσα περισσότερα μπορείτε.

Ακολουθούν ορισμένοι σύνδεσμοι που μπορεί να σας βοηθήσουν σε αυτό το βήμα:

https://www.questionpro.com/blog/execute-online-research

Σημείωση για τον εκπαιδευτή:

Βεβαιωθείτε ότι όλοι καταλαβαίνουν αυτό το μέρος της δραστηριότητας. Σε περίπτωση που κάποιος δυσκολεύεται να καταλάβει τι είδους ιστορίες να ψάξει, προτείνετε αυτό τον σύνδεσμο με παραδείγματα:

Βήμα 3: Ο κύκλος του Kolb, με βάση τη δική σας εμπειρία

Ήρθε η ώρα να συμπληρώσετε τον κύκλο Kolb με τη δική σας εμπειρία. Να θυμάστε, προσπαθήστε να επιλέξετε μια εμπειρία που αρχικά φαινόταν αρνητική ή που θεωρείτε ότι ήταν μια κακή απόφαση και, στη συνέχεια, επικεντρωθείτε στον εντοπισμό των θετικών της. Επιλέξτε μια εμπειρία που θα νιώθατε άνετα να μοιραστείτε αν κάποιος σας ρωτούσε σχετικά.

Συμπληρώνοντας τα κατάλληλα πεδία, προσπαθήστε να απαντήσετε σε όσο το δυνατόν περισσότερες από τις ακόλουθες ερωτήσεις:

Εμπειρία (Experience)

 • Τι έγινε;
 • Περιγράψτε την εμπειρία σας, τις αποφάσεις σας, τι συνέβη.

Παρατήρηση (Observation)

 • Πώς ένιωσα τότε;
 • Τι δε μου άρεσε;
 • Τι συναισθήματα προκλήθηκαν από αυτό;

Θεωρητική σύλληψη (Conceptualization)

 • Ποιο συμπέρασμα μπορώ να βγάλω από αυτήν την κατάσταση;
 • Τι μου έχει διδάξει;
 • Πώς μπορώ να τη συνοψίσω;

Πειραματισμός (Experimentation)

 • Πώς επηρέασε τις επόμενες ενέργειές μου;
 • Πώς θα χρησιμοποιήσω τις γνώσεις ή τα συμπεράσματα από αυτήν την εμπειρία/απόφαση για τις μελλοντικές μου ενέργειες;

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Κύκλο του Kolb στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

Βήμα 4: Ομαδική συζήτηση και ανάλυση των απαντήσεων

Ήρθε η ώρα οι εκπαιδευόμενοι να παρουσιάσουν τη δική τους εκδοχή του Κύκλου του Kolb και να παρουσιάσουν τις θετικές πτυχές της εμπειρίας τους. Θυμηθείτε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις του βήματος 3.

Ακούστε προσεκτικά και σκεφτείτε ποιες άλλες δυνατότητες και θετικές πτυχές μπορεί να έχουν προκύψει από την κατάσταση τις οποίες ο ομιλητής μπορεί να μην έχει εντοπίσει. Γράψτε τις παρατηρήσεις σας σε ένα κομμάτι χαρτί. Θυμηθείτε να είστε ευγενικοί και να μην κρίνετε.

Αν αυτή είναι η πρώτη ομαδική σας ομιλία ή ομαδική συζήτηση, διαβάστε τα ακόλουθα άρθρα που θα σας βοηθήσουν να ξεπεράσετε το άγχος. Αν οποιαδήποτε στιγμή αισθανθείτε άβολα με μια ερώτηση ή ένα μέρος της ιστορίας, απλά πείτε το, κανείς δε θα κρίνει. Να θυμάστε ότι είναι σημαντικό να αλληλοϋποστηρίζεστε και να βλέπετε τα θετικά!

Σύνδεσμοι για τα άρθρα:

https://www.managementstudyguide.com/tips-for-successful-group-discussion.htm

Σημείωση για τον εκπαιδευτή:  Βεβαιωθείτε ότι όλοι αισθάνονται άνετα όταν έρθει η σειρά τους να παρουσιάσουν τη δική τους εκδοχή του Κύκλου Kolb. Αφού μιλήσει όλοι, ρωτήστε την υπόλοιπη ομάδα αν έχουν παρατηρήσει τυχόν δυνατότητες ή θετικά της κατάστασης που ο ίδιος ο ομιλητής δεν έχει εντοπίσει. Κάντε μια συζήτηση για το θέμα.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Αυτοαξιολόγηση, σύγκριση του τι έχουν μάθει οι εκπαιδευόμενοι, παροχή ανατροφοδότησης στον εκπαιδευτή για το πώς νιώθουν, τι έχουν μάθει. Περιλαμβάνει επίσης την ολοκλήρωση ενός σύντομου κουίζ ή παιχνιδιού στο Kahoot για έλεγχο των καινούριων γνώσεων και δεξιοτήτων.

Με την ολοκλήρωση αυτής της Ιστοεξερεύνησης, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν πετύχει τα ακόλουθα μαθησιακά αποτελέσματα:

ΓνώσειςΔεξιότητεςΣτάσεις
Βασικές γνώσεις για το πώς να επιβραβεύουν «μικρές νίκες», ώστε να διατηρούν το κίνητρό τους. Βασικές γνώσεις για την αξία της ομαδικής δουλειάς. Βασικές γνώσεις τεχνικών επικοινωνίας σε περιβάλλον ομαδικής εργασίας. Βασικές γνώσεις για το πώς να εκτιμούν μαθησιακές ευκαιρίες.  Αξιολόγηση μιας περίπτωσης όπου πάρθηκε ένα ρίσκο το οποίο δεν απέδωσε. Αξιολόγηση του τι έχουν μάθει οι εκπαιδευόμενοι και από τις δύο εμπειρίες. Αναγνώριση του τι έχουν μάθει οι εκπαιδευόμενοι ως αποτέλεσμα της συμμετοχής σε ιδέες που δημιουργούν αξία. Υιοθέτηση τρόπων επικοινωνίας για ομαδικές δραστηριότητες.Εκτίμηση των διαφόρων επικοινωνιακών δεξιοτήτων που απαιτούνται για ομαδική εργασία και συνεργασία. Καλύτερη συνειδητοποίηση της αξίας των ομαδικών δραστηριοτήτων. Προθυμία για συνεργασία με άλλους για την πραγματοποίηση ενός μικρού έργου ή δραστηριότητας. Αυξημένη εκτίμηση της ανάγκης για ανάληψη ρίσκων. Αποδοχή της πιθανότητας να κάνουμε λάθη, όταν δοκιμάζουμε κάτι νέο.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ Σε αυτή την ενότητα δίνεται η ευκαιρία για ανακεφαλαίωση της εμπειρίας, ενθάρρυνση του αναστοχασμού για τη διαδικασία, επέκταση και γενίκευση όσων έχουν μάθει οι εκπαιδευόμενοι ή έναν συνδυασμό αυτών. Προτείνετε ερωτήσεις που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας εκπαιδευτής σε μια συζήτηση με όλη την τάξη, ώστε να κάνει μια ανακεφαλαίωση της Ιστοεξερεύνησης.

Όλοι μας, ως άνθρωποι, έχουμε ατέλειες. Ο καθένας έχει μια διαφορετική ιστορία, ωστόσο τα κοινά μεταξύ μας είναι πολλά. Κάθε μέρα παίρνουμε πολλές αποφάσεις, μικρότερες ή μεγαλύτερες, λιγότερο ή περισσότερο σημαντικές, χωρίς καν να το αντιλαμβανόμαστε. Χάρη σε αυτές τις αποφάσεις αποκτούμε πολλή εμπειρία κατά τη διάρκεια της ζωής μας την οποία δε συνειδητοποιούμε καν, αφού λίγοι άνθρωποι αναστοχάζονται για αυτές τις εμπειρίες. Μέσω αυτής της δραστηριότητας, ευελπιστούμε ότι θα συνειδητοποιήσετε το γεγονός ότι αποφάσεις που ακόμα και αν εκ πρώτης όψεως φαίνονται λανθασμένες ή κακές μπορούν να έχουν πολλά θετικά αποτελέσματα και χάρη σε αυτές μπορούμε να μάθουμε πολύτιμα μαθήματα. Η ικανότητα να αναλύουμε τη συμπεριφορά μας και να παραδεχόμαστε τα λάθη μας είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα ώστε να βελτιωθούμε. Χάρη σε αυτή, θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις επόμενες δυσκολίες της ζωής και να ενεργούμε πιο αποτελεσματικά. Ο Τόμας Έντισον είπε κάποτε: «Δεν απέτυχα, απλά βρήκα 10.000 τρόπους που δε δούλεψαν».

Section 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σε αυτή την ενότητα δίνονται βασικές πληροφορίες για το θέμα και παρουσιάζονται βασικοί όροι και έννοιες που θα πρέπει να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι, προκειμένου να ολοκληρώσουν τις σχετικές δραστηριότητες. Θα πρέπει να παρέχει ένα σενάριο και ένα πλαίσιο για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων της Ιστοεξερεύνησης και να είναι διασκεδαστική, συναρπαστική και δημιουργική, ούτως ώστε να προσελκύσει το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων.

Όλοι οι άνθρωποι που είναι πετυχημένοι στην τομέα τους ξεκίνησαν από το μηδέν. Μερικοί από αυτούς απέκτησαν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους μετά από χρόνια μάθησης, μελέτης και εξειδικευμένα μαθήματα, άλλοι μετά από χρόνια εξάσκησης και άλλοι μέσω δοκιμής και λάθους. Η ζωή είναι μια συνεχιζόμενη πορεία διά βίου μάθησης. Οι περισσότεροι από εμάς δε συνειδητοποιούμε καν πόσα πράγματα μαθαίνουμε κάθε μέρα, ακόμη και όταν εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι έχουμε κάνει πολύ λίγα. Από την παιδική ηλικία, αναπτύσσουμε μια ποικιλία δεξιοτήτων που συχνά συνδέονται με τα μετέπειτα ενδιαφέροντά μας – και αυτό μπορεί να επηρεάσει τη σταδιοδρομία μας και να διαμορφώσει ολόκληρη την επαγγελματική μας ζωή. Η μάθηση σε όλες τις μορφές της δίνει μεγάλη αξία στη ζωή μας, και για να αναφέρουμε τα λόγια του John Dewey, του Αμερικανού φιλόσοφου, ψυχολόγου και εκπαιδευτικού μεταρρυθμιστή: «Η εκπαίδευση είναι μια κοινωνική διαδικασία. η εκπαίδευση είναι ανάπτυξη· η εκπαίδευση δεν είναι προετοιμασία για τη ζωή αλλά η ίδια η ζωή».

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Σε αυτή την ενότητα εξηγείται με σαφήνεια και ακρίβεια τι πρέπει να κάνουν οι εκπαιδευόμενοι· οι δραστηριότητες πρέπει να δίνουν κίνητρο στους εκπαιδευόμενους και να προσελκύουν το ενδιαφέρον τους και, όπου είναι δυνατόν, να συμβάλλουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα χρησιμοποιούν στην καθημερινή τους ζωή. Πρέπει, επίσης, να τους δοθούν οδηγίες για το πώς να παρουσιάσουν τα ευρήματά τους· για παράδειγμα μέσω πινάκων, γραφημάτων, δοκιμίων, παρουσιάσεων και διαγραμμάτων.

Είστε εκπαιδευόμενος σε ένα κέντρο κατάρτισης. Προσπαθείτε συνεχώς να μαθαίνετε νέα πράγματα ούτως ώστε να αποκτήσετε περισσότερες δεξιότητες και να είστε σε θέση να μεταδώσετε τις γνώσεις σας σε άλλους ή να διευθύνετε τη δική σας επιχείρηση στο μέλλον. Είστε τυχεροί επειδή το αφεντικό σας σας έδωσε την ευκαιρία να επιδείξετε τις γνώσεις σας, ζητώντας σας να δημιουργήσετε μια διαφημιστική εκστρατεία που θα ενθαρρύνει τους νέους να μάθουν για τα ενδιαφέροντά τους και να αποκτήσουν εμπειρία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Σε αυτή την ενότητα καθορίζονται τα βήματα για την πραγματοποίηση ερευνητικών δραστηριοτήτων με βάση προεπιλεγμένες πηγές, κυρίως διαδικτυακές, συνήθως σε μορφή συνδέσμου. Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει συνήθως ένα ή περισσότερα «προϊόντα» που αναμένεται να παρουσιάσουν οι εκπαιδευόμενοι στο τέλος. Αυτά τα «προϊόντα» αποτελούν τη βάση του σταδίου Αξιολόγησης. Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, πρέπει να συμπεριλαμβάνεται μια σειρά από συνδέσμους (3-4 για κάθε βήμα). Αυτοί οι σύνδεσμοι πρέπει να παραπέμπουν σε βίντεο, άρθρα, ιστολόγια, ιστοσελίδες, κ.λπ., τα οποία οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να συμβουλευτούν για να ολοκληρώσουν τη δραστηριότητα.

Βήμα 1: Τι είναι η βιωματική μάθηση;

Η βιωματική μάθηση είναι μια διαδικασία μάθησης μέσω της εμπειρίας και μπορεί να οριστεί πιο συγκεκριμένα ως «μάθηση μέσω αναστοχασμού με σκοπό τη δράση».

Αυτή η έννοια αναφέρεται στον Κύκλο του Kolb, ο οποίος λέει ότι όταν μαθαίνουμε κάτι περνάμε από τέσσερις φάσεις: πειραματισμό (ενεργή εξάσκηση, προσπάθεια), παρατήρηση, αναστοχασμό (απολογισμός για το «τι έγινε», ανάλυση), επέκταση και εμβάθυνση της γνώσης (κατασκευή μιας θεωρίας που υποστηρίζει μια συγκεκριμένη εμπειρία) και πρακτική μεταφορά αυτής της εμπειρίας στην καθημερινή μας ζωή. Κάθε άτομο μπορεί να αρχίσει να μαθαίνει από οποιοδήποτε στάδιο του κύκλου, αλλά για να πραγματοποιηθεί ο μετασχηματισμός, είναι απαραίτητο να περάσουμε από όλες τις φάσεις του κύκλου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη βιωματική μάθηση και τον κύκλο του Kolb, επισκεφθείτε τους παρακάτω συνδέσμους:

https://carleton.ca/experientialeducation/what-is-experiential-education

Βήμα 2: Κατανοώντας τα διαφορετικών στιλ μάθησης

Όσον αφορά τη μάθηση, αξίζει επίσης να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ των διαφορετικών στιλ μάθησης σύμφωνα με τη θεωρία του Kolb. Βασίζεται σε δύο βασικά ζεύγη μεταβλητών:

 • Ενεργός/Αναστοχαστικός
 • Αφηρημένος/Συγκεκριμένος

Οι David Kolb και Roger Ηair κάνουν λόγο για 4 μαθησιακά στιλ:

 • Απόκλισης – χαρακτηρίζεται από μεγάλη φαντασία, ευκολία στην παραγωγή ιδεών, εξέταση των πραγμάτων από διαφορετικές οπτικές γωνίες, έμφαση στους ανθρώπους και μεγάλο ενδιαφέρον για τον πολιτισμό.
 • Σύγκλισης – χαρακτηρίζεται από ικανότητα εφαρμογής των ιδεών στην πράξη, έμφαση στους παραγωγικούς συλλογισμούς, λιγότερη ευαισθησία καθώς και περιορισμένα ενδιαφέροντα.
 • Διευκόλυνσης – χαρακτηρίζεται από υψηλή προθυμία για δράση και ετοιμότητα ανάληψης κινδύνων, ικανότητα δράσης σε καταστάσεις που απαιτούν άμεση ανταπόκριση, διαισθητική προσέγγιση στην επίλυση προβλημάτων.
 • Αφομοίωσης – χαρακτηρίζεται από την ικανότητα δημιουργίας θεωρητικών μοντέλων που βασίζονται στον επαγωγικό συλλογισμό και εστιάζουν περισσότερο στις αφηρημένες ιδέες παρά στους ανθρώπους.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τους παρακάτω συνδέσμους:

https://www.verywellmind.com/kolbs-learning-styles-2795155

http://changingminds.org/explanations/learning/kolb_learning.htm

Βήμα 3: Καταιγισμός ιδεών

Σε αυτό το σημείο, πρέπει να συνεργαστείτε και να κάνετε με την ομάδα σας μια δραστηριότητα καταιγισμού ιδεών, ώστε να παράγετε ευφάνταστες ιδέες! Το λεξικό ορίζει τον καταιγισμό ιδεών ως μια διαδικασία παραγωγής δημιουργικών ιδεών και λύσεων μέσα από εντατική και ελεύθερη ομαδική συζήτηση.

Προσπαθήστε να απαντήσετε τις ακόλουθες ερωτήσεις:

 • Ποιες πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνονται σε μια τέτοια εκστρατεία κοινωνικού χαρακτήρα;
 • Ποιο σύνθημα θα επιλέξετε;
 • Τι θα σας ενθάρρυνε να αναπτύξετε τις δεξιότητες και τη μάθησή σας;

Ορισμένες συμβουλές για το πώς να κάνετε μια πετυχημένη δραστηριότητα καταιγισμού ιδεών στο διαδίκτυο:

https://miro.com/guides/online-brainstorming/how-to-brainstorm

https://www.facilitate.com/article/11405-8-guidelines-for-brainstorming-online

Σημείωση για τον εκπαιδευτή:

Γράψτε τις ιδέες όλων των συμμετεχόντων στον πίνακα και ενθαρρύνετέ τους να συμμετάσχουν στον διάλογο. Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες δεν έχουν ιδέες, εξηγήστε τους ότι μπορούν να κάνουν αναζήτηση στο διαδίκτυο για να βρουν παραδείγματα κοινωνικών εκστρατειών.

Βήμα 4: Διαδικτυακή έρευνα & νοητικός χάρτης

Είναι η στιγμή να κάνετε διαδικτυακή έρευνα για το πώς να υλοποιήσετε μια διαφημιστική εκστρατεία. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές πηγές για πληροφορίες και συμβουλές, επομένως είναι σημαντικό να εξετάσετε μερικές από αυτές και να επιλέξετε τις ιδέες που θεωρείτε ότι θα βοηθήσουν την εκστρατεία σας να φτάσει σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Να θυμάστε, ωστόσο, ότι το τελικό αποτέλεσμα πρέπει να είναι σύμφωνο με αυτό που έχετε επιλέξει με την ομάδα σας στο προηγούμενο βήμα.

Καταγράψτε τις ιδέες που θα υλοποιήσετε στο επόμενο βήμα χρησιμοποιώντας την τεχνική του νοητικού χάρτη (mind map) – αυτή η τεχνική σας επιτρέπει να παράγετε καλύτερες ιδέες και να παρατηρήσετε καλύτερα πώς συνδέονται μεταξύ τους.

Ακολουθούν μερικές ιστοσελίδες που εξηγούν την έννοια του νοητικού χάρτη και ιστοσελίδες όπου μπορείτε να δημιουργήσετε τον δικό σας:

https://www.mindmapping.com

https://www.mindmup.com

https://www.mindmeister.com

https://bubbl.us

https://ideaboardz.com

Βήμα 5: Αναπτύξτε τη διαφημιστική σας εκστρατεία!

Τώρα που έχετε σκεφτεί πολλές καλές ιδέες και έχετε πραγματοποιήσει την έρευνά σας στο διαδίκτυο, είναι καιρός να δημιουργήσετε τη δική σας διαφημιστική εκστρατεία. Τηρήστε τους κανόνες που έχετε θέσει προηγουμένως με την ομάδα και δημιουργήστε τη δική σας εκστρατεία που θα δημιουργήσει αξία και θα ενθαρρύνει τους ανθρώπους να συνεχίσουν να μαθαίνουν!

Αν αυτή είναι η πρώτη φορά που κάνετε μια τέτοια άσκηση, μην ανησυχείτε – αυτό είναι ένα παράδειγμα μάθησης μέσω εμπειρίας! Θα αποκτήσετε νέες δεξιότητες που σίγουρα θα σας είναι χρήσιμες στο μέλλον.

Σημείωση για τον εκπαιδευτή: Βεβαιωθείτε ότι κάθε συμμετέχων ασχολείται με το εργαλείο εκστρατείας της επιλογής του. Θυμίστε τους την ουσία αυτής της δραστηριότητας και ότι δε χρειάζεται να την κάνουν τέλεια, αφού πολλοί από αυτούς μπορεί να μην έχουν ξανακάνει κάτι τέτοιο – η ουσία είναι να μάθουν μέσω της εμπειρίας!

Δημιουργήστε την εκστρατεία σας με τη βοήθεια δωρεάν διαδικτυακών εργαλείων, όπως:

https://www.canva.com/create/campaign-posters

https://venngage.com

https://create.piktochart.com

Βήμα 6: Ανάλυση των εκστρατειών & ομαδική συζήτηση

Τέλος, είναι η στιγμή να παρουσιάσετε τις εκστρατείες σας ένας-ένας και να κάνετε μια ομαδική συζήτηση.

Οι ομιλητές πρέπει να φανταστούν ότι παρουσιάζουν αυτήν την εκστρατεία στο αφεντικό τους – όπως έχει περιγραφεί πιο πάνω! Δεν χρειάζεται να απευθύνεστε στους υπόλοιπους συμμετέχοντες ως «αφεντικά» – προσπαθήστε απλώς να φανταστείτε ότι παρουσιάζετε μια ιδέα στο αφεντικό σας – θα είναι μια επιπλέον δεξιότητα και ένα παράδειγμα μάθησης μέσω εμπειρίας!

Αν αυτή είναι η πρώτη σας ομαδική παρουσίαση ή αν έχετε άγχος, διαβάστε τις παρακάτω συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να το ξεπεράσετε, καθώς και συμβουλές για το πώς να παρουσιάσετε την ιδέα στον προϊστάμενό σας:

https://www.wikihow.com/Impress-Your-Boss-With-Your-Presentation

https://www.imindq.com/blog/make-convincing-presentations-in-4-easy-steps

https://www.naukri.com/blog/group-discussion-tips-you-must-know

Αφού ολοκληρώσουν όλοι με την παρουσίαση της εκστρατείας τους, είναι καιρός για ομαδικό αναστοχασμό και συζήτηση. Ο εκπαιδευτής καθοδηγεί τη συζήτηση και υποβάλλει ερωτήσεις με βάση τον κύκλο Kolb. Αν έχετε οποιεσδήποτε σκέψεις ή προβληματισμούς που αφορούν εσάς ή τις ιδέες των συνεκπαιδευόμενων σας, μη διστάσετε να τους εκφράσετε τώρα, αλλά θυμηθείτε να είστε ευγενικοί και να μην κρίνετε.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης βεβαιωθείτε ότι όλοι έχουν μοιραστεί τη γνώμη τους και έχουν απαντήσει στις ακόλουθες ερωτήσεις:

 • Περιγράψτε την εμπειρία σας στη δημιουργία μιας εκστρατείας – ήταν μεγάλη πρόκληση;
 • Τι σας άρεσε/δε σας άρεσε σε αυτή η δραστηριότητα;
 • Τι συμπέρασμα μπορείτε να εξάγετε από αυτήν τη δραστηριότητα;
 • Τι σας έχει διδάξει;
 • Πώς θα χρησιμοποιήσετε τις γνώσεις ή τα συμπεράσματά σας από αυτήν την εμπειρία για τις μελλοντικές σας ενέργειες;

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Αυτοαξιολόγηση, σύγκριση του τι έχουν μάθει οι εκπαιδευόμενοι, παροχή ανατροφοδότησης στον εκπαιδευτή για το πώς νιώθουν, τι έχουν μάθει. Περιλαμβάνει επίσης την ολοκλήρωση ενός σύντομου κουίζ ή παιχνιδιού στο Kahoot για έλεγχο των καινούριων γνώσεων και δεξιοτήτων.

ΓνώσειςΔεξιότητεςΣτάσεις
Γνώσεις για αναστοχαστικές πρακτικές σε ομαδικές δραστηριότητες. Γνώσεις για την ιεράρχηση εργασιών κατά προτεραιότητα. Βασικές γνώσεις για την παραγωγή ιδεών σε ομαδικό περιβάλλον. Βασικές γνώσεις για την έναρξη διαδικασιών για τη δημιουργία ενός κοινοτικού έργου.    Ανάπτυξη μιας ιδέες για τη δημιουργία αξίας μέσω ενός κοινοτικού έργου. Έναρξη δραστηριοτήτων που δημιουργούν αξία σε μια ομαδική εργασία. Συμμετοχή σε ομαδικές δραστηριότητες παραγωγής ιδεών.Συμμετοχή σε συνεργατικές δραστηριότητες με άλλουςΣυμμετοχή σε ομαδικές δραστηριότητες αναστοχασμού για αξιολόγηση της αξίας της μάθησης.Αναστοχασμός και αξιολόγηση επιτευγμάτων και αποτυχιών και μάθηση από προηγούμενες εμπειρίες.  Προθυμία ανταλλαγής γνώσεων και αλληλοϋποστήριξη συνεκπαιδευόμενων στη μάθηση.  Προθυμία για αναστοχασμό όσον αφορά τη μάθηση, ώστε να προσδιοριστεί η αξία της. Δεκτικότητα για συμμετοχή σε συνεργατική μάθηση και συνεργατικές δραστηριότητες μάθησης.  

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Σε αυτή την ενότητα δίνεται η ευκαιρία για ανακεφαλαίωση της εμπειρίας, αναστοχασμό για τη διαδικασία, επέκταση και γενίκευση όσων έχουν μάθει οι εκπαιδευόμενοι ή έναν συνδυασμό αυτών. Προτείνετε ερωτήσεις που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας εκπαιδευτής σε μια συζήτηση με όλη την τάξη, ώστε να κάνει μια ανακεφαλαίωση της Ιστοεξερεύνησης

Συγχαρητήρια! Έχετε μόλις δημιουργήσει μια κοινωνική εκστρατεία με μεγάλη αξία! Η συνειδητοποίηση της αξίας της επιστήμης και της εμπειρίας είναι πολύ σημαντική και καθοριστική για την ανάπτυξή μας.

Και όπως έχει πει ο B.B. King: «Το πιο όμορφο πράγμα για τη γνώση, είναι ότι κανένας δεν μπορεί να την πάρει από σένα».