Section 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

https://youtu.be/UfHKojG4HK4 Οι επιτυχημένοι επιχειρηματίες και οι αποδοτικοί εργαζόμενοι έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Είναι καλά οργανωμένοι, ικανοί για αυτοδιαχείριση, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και βελτιώνουν διαδικασίες, χωρίς να τους το ζητήσει κανείς. Η ανάληψη πρωτοβουλίας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό ενός επιχειρηματία, αλλά είναι επίσης βασική δεξιότητα που θα πρέπει να αναπτύξει και ο εργαζόμενος. Οι εργοδότες θεωρούν ότι πρόκειται για μια σημαντική δεξιότητα, την οποία θα πρέπει να αποκτήσουν και να αναπτύξουν οι εργοδοτούμενοί τους. Η ανάληψη πρωτοβουλίας είναι μια μορφή αυτοδιαχείρισης, καθώς πρόκειται για την ικανότητα να εντοπίζουμε τυχόν προβλήματα και να αναλαμβάνουμε δράση για να τα επιλύσουμε, χωρίς κάποιος να μας το υποδείξει. Με την ανάληψη πρωτοβουλίας, δείχνουμε παράλληλα και επινοητικότητα. Όταν δείχνουμε ότι μπορούμε να αναλάβουμε μια πρωτοβουλία, δείχνουμε ότι μπορούμε να σκεφτούμε τον εαυτό μας και να ενεργήσουμε βάσει των ιδεών μας, όταν παραστεί ανάγκη. Με τον τρόπο αυτό, λοιπόν, η ανάληψη πρωτοβουλίας αποτελεί μέρος της αυτοδιαχείρισης. Όπως και με όλες τις δεξιότητες που αναφέρονται στις ιστοεξερευνήσεις, η ανάληψη πρωτοβουλίας, ο σχεδιασμός και η αυτοδιαχείριση αποτελούν δεξιότητες, στις οποίες μπορούμε να εξασκηθούμε και να τις βελτιώσουμε. Στην άσκηση που ακολουθεί, θα σας καθοδηγήσουμε, με μικρά βήματα, για να αναπτύξετε και να ενισχύσετε τις δεξιότητες, που αναφέρονται πιο πάνω, για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εσείς και οι φίλοι σας παρακολουθείτε ένα σεμινάριο επαγγελματικού προσανατολισμού, που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο της πόλης σας και έχει ως στόχο να βοηθήσει τους νέους να αποφασίσουν για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Συμμετέχετε λοιπόν σε ένα εργαστήριο, όπου ο βασικός ομιλητής αναφέρεται στους Στόχους «SMART» και αναλύει τους λόγους για τους οποίους είναι σημαντικό να θέτουμε αυτούς τους στόχους για την καριέρα μας. Εσείς και οι φίλοι σας αρχίζετε να συζητάτε τι είναι οι Στόχοι «SMART» και γιατί είναι σημαντικοί, ειδικά για άτομα σαν κι εσάς, που βρίσκονται στο ξεκίνημα της καριέρας τους. Παρατηρείτε επίσης πως δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τον καθορισμό Στόχων «SMART» στο γραφείο επαγγελματικoύ προσανατολισμού της περιοχής σας. Έτσι, λοιπόν, εσείς και οι φίλοι σας αποφασίζετε ότι θα διερευνήσετε περισσότερο τους Στόχους «SMART» και θα δημιουργήσετε ένα γράφημα με πληροφορίες για τη γνωστοποίηση των Στόχων «SMART» σε άλλους μαθητές και νέους στην περιοχή σας. Μόλις ολοκληρώσετε τον σχεδιασμό του ενημερωτικού γραφήματος, θα το κοινοποιήσετε και στο γραφείο επαγγελματικού προσανατολισμού της περιοχής σας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Βήμα 1: Τι είναι οι Στόχοι «SMART»

Είναι σημαντικό να θέτουμε στόχους. Οι στόχοι μάς βοηθούν να πετύχουμε τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική μας ζωή. Λειτουργούν επίσης ως κίνητρο για να συνεχίσουμε, όταν αντιμετωπίσουμε δυσκολίες και είμαστε έτοιμοι να τα παρατήσουμε. Όμως, για να λειτουργούν οι στόχοι μας ως κίνητρο και να μας ενθαρρύνουν να συνεχίζουμε, πρέπει να είναι «SMART». Στην περίπτωση αυτή, η λέξη «SMART», που στα αγγλικά αποδίδεται ως «έξυπνοι», πρόκεται για ένα αρκτικόλεξο, όπου το κάθε γράμμα αντιπροσωπεύει μια διάσταση ενός «έξυπνου» στόχου. Δηλαδή:

 • ΤοS σημαίνει Specific, δηλ. Συγκεκριμένος
 • ΤοM σημαίνει Measurable, δηλ. Μετρήσιμος
 • ΤοA σημαίνει Attainable ή Achievable, δηλ. Εφικτός ή Επιτεύξιμος
 • ΤοR σημαίνει Relevant ή Realistic, δηλ. Σχετικός ή Ρεαλιστικός
 • ΤοT σημαίνει Timebound, δηλ. Χρονικά προκαθορισμένος

Πρέπει, λοιπόν, κάθε φορά να διασφαλίζετε ότι θέτετε έναν εφικτό προσωπικό ή επαγγελματικό στόχο. Εάν θέτετε στόχους που δεν είναι ρεαλιστικοί, θα είστε καταδικασμένοι στην αποτυχία. Το πρώτο βήμα στη διαδικασία αυτή, για εσάς και τους φίλους σας, είναι να διευρευνήσετε διαδικτυακά και να κατανοήσετε τι είναι αυτοί οι «έξυπνοι» στόχοι, οι Στόχοι «SMART». Δουλεύοντας μαζί, σε μια μικρή ομάδα, ρίξτε μια ματιά στους παρακάτω συνδέσμους, με υλικό στην αγγλική γλώσσα, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους Στόχους «SMART»:

·         [ΒΙΝΤΕΟ] Στόχοι «SMART» – Γρήγορη επισκόπηση: https://youtu.be/1-SvuFIQjK8

Βήμα 2: Γιατί πρέπει να θέτουμε Στόχους «SMART»

Τώρα που ξέρετε τι είναι οι Στόχοι «SMART», γιατί θεωρείτε ότι είναι σημαντικό να θέτουμε «έξυπνους» στόχους ή Στόχους «SMART»; Ο καθορισμός «έξυπνων» στόχων αποτελεί τη βάση για περαιτέρω σχεδιασμό. Μας επιτρέπει να σχεδιάσουμε την πορεία μας προς την επιτυχία και να διαχειριστούμε τις προσδοκίες μας μέσα από ρεαλιστικούς, εφικτούς και επιτεύξιμους στόχους εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Ο καθορισμός γενικών και ασαφών στόχων, που θα χρειαστούν πολύ χρόνο για τους πετύχουμε, θα έχει ως αποτέλεσμα να «χαθούμε» κατά την ατελείωτη προσπάθειά μας να επιτύχουμε τους στόχους αυτούς. Διερευνήστε, λοιπόν, περισσότερο, στο διαδίκτυο για να κατανοήσετε καλύτερα τους λόγους για τους οποίους πρέπει να θέτουμε Στόχους «SMART» και, στη συνέχεια, εξασκηθείτε θέτοντας τους δικούς σας «έξυπνους» στόχους. Ωστόσο, να θέσετε μόνο ένα ή δύο στόχους. Να θυμάστε ότι δεν πρέπει να το παρακάνετε θέτοντας πάρα πολλούς στόχους, καθώς ενέχει ο κίνδυνος να μην μπορέσετε να πετύχετε κανένα από αυτούς!

Για να σας βοηθήσουμε να θέσετε Στόχους «SMART», κάντε κλικ στους πιο κάτω συνδέσμους με σχετικό υλικό στα αγγλικά:

Βήμα 3: Σχεδιασμός γραφήματος (infographic)

Πολύ καλή δουλειά! Μέχρι τώρα, έχετε μάθει τους λόγους για τους οποίους οι Στόχοι «SMART» είναι σημαντικοί και πετύχατε να θέσετε και να διατυπώσετε τους δικούς σας «έξυπνους» στόχους. Το επόμενο βήμα για την ομάδα σας είναι να δημιουργήσετε ένα γράφημα, για να μοιραστείτε ό,τι έχετε μάθει με άλλους νέους στο σχολείο και στην κοινότητά σας. Επιλέξαμε το γράφημα, διότι συνδυάζει γραπτό κείμενο, με τις απαραίτητες πληροφορίες, καθώς και γραφικά στοιχεία. Τα γραφήματα είναι πολύ αποτελεσματικά, γιατί περιέχουν σημαντικές ιδέες και πληροφορίες σε μικρό χώρο, μέσα από γραφική απεικόνιση. Για να δημιουργήσετε το γράφημά σας (ή infographic, στα αγγλικά), θα το σχεδιάσετε επιστρατεύοντας τη δημιουργικότητά σας με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας και θα δημιουργήσετε μια λίστα με επί μέρους εργασίες, απαραίτητες για την ανάπτυξη και τον σχεδιασμό του.

Για καθοδήγηση κατά τον σχεδιασμό και τη διαχείριση αυτού του δημιουργικού έργου, θα σας βοηθήσει το υλικό στους πιο κάτω συνδέσμους, διαθέσιμο στα αγγλικά:

·         [ΒΙΝΤΕΟ] Πώς να δημιουργήσετε ένα γράφημα σε 5 βήματα [ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ + ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ]: https://youtu.be/uQXf_d5Mgjg

Βήμα 4: Σύνταξη συνοδευτικής επιστολής για το γράφημα

Μπράβο! Εσείς και η ομάδα σας σχεδιάσατε ένα τέλειο γράφημα, για το οποίο δικαιούστε να αισθάνεστε περήφανοι! Τώρα που βλέπετε την ποιότητα του δημιουργήματός σας, αποφασίζετε ότι θα δείξετε πρωτοβουλία και θα το κοινοποιήσετε στο γραφείο επαγγελματικού προσανατολισμού στην περιοχή σας, έτσι ώστε άλλοι μαθητές και νέοι να μάθουν για τους Στόχους «SMART» και να θέσουν, με τη σειρά τους, τους δικούς τους «έξυπνους» στόχους. Προτού στείλετε το γράφημά σας στο τοπικό γραφείο επαγγελματικού προσανατολισμού, εσείς και η ομάδα σας θα πρέπει να γράψετε μια συνοδευτική επιστολή, που θα απευθύνεται στους υπεύθυνους του γραφείου, μέσω της οποίας θα τους ενημερώνετε για το περιεχόμενο και τον στόχο του γραφήματός σας. Το υλικό (στα αγγλικά) στους παρακάτω συνδέσμους θα σας βοηθήσει να γράψετε μια κατάλληλη συνοδευτική επιστολή:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Με την ολοκλήρωση αυτής της άσκησης, θα αποκτήσετε τις εξής γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις:

ΓνώσειςΔεξιότητεςΣτάσεις
Βασικές γνώσεις για τη σημασία της ανάληψης πρωτοβουλίας Βασικές γνώσεις για τον καθορισμό προσωπικών στόχων Βασικές γνώσεις για τους Στόχους «SMART» Βασικές γνώσεις για τον καταρτισμό λίστας απαραίτητων εργασιών Βασικές γνώσεις για τη σημασία της ομαδικής εργασίας Βασικές γνώσεις για τεχνικές επικοινωνίας σε περιβάλλον ομαδικής εργασίαςΠεριγραφή σημασίας της ανάληψης πρωτοβουλίας Αξιοποίηση Στόχων «SMART» στον καθορισμό προσωπικών στόχων Αξιοποίηση Στόχων «SMART» στον καθορισμό ομαδικών στόχων Δημιουργία λίστας εργασιών για την υλοποίηση ενός έργου Εφαρμογή δεξιοτήτων επικοινωνίας σε περιβάλλοντα ομαδικής εργασίας Προσαρμογή τρόπων επικοινωνίας για δραστηριότητες ομαδικής εργασίας Εφαρμογή διαπραγματευτικών δεξιοτήτων σε ομαδική εργασία Εξάσκηση στη συνεργασία και ομαδικότηταΔεκτικότητα στον καθορισμό προσωπικών και επαγγελματικών στόχων Προθυμία για επίλυση προβλημάτων που επηρεάζουν μια κοινότητα Αναγνώριση της απαίτησης για, και της αξίας που έχουν οι, διαφορετικές δεξιότητες επικοινωνίας κατά την ομαδική εργασία και συνεργασία Αύξηση ενδιαφέροντος για ομαδικές δραστηριότητες Δεκτικότητα στη συνεργασία με συμμαθητές για την ανάληψη της ευθύνης υλοποίησης ενός μικρού έργου ή μιας εργασίας  

Ως μέρος της αξιολόγησης αυτής της ιστοεξερεύνησης, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να συνεργαστούν, ως μέλη μιας ομάδας, για να θέσουν τουλάχιστον ένα Στόχο «SMART» Goal και να υλοποιήσουν ένα μικρό έργο, που περιλαμβάνει τον σχεδιασμό ενός απλού γραφήματος και την κοινοποίησή του σε ένα τοπικό γραφείο επαγγελματικού προσανατολισμού στην κοινότητα ή στο σχολείο τους. Οι δραστηριότητες αυτές στοχεύουν στην ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων των νεαρών εκπαιδευομένων στους τομείς της έρευνας, των ψηφιακών δεξιοτήτων, της ανάληψης πρωτοβουλίας, της συνεργασίας, της ομαδικής εργασίας, καθώς και του σχεδιασμού και της διαχείρισης ενός μικρού έργου. Πρόκειται δηλαδή για βασικές δεξιότητες, που θα πρέπει να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι για την μελλοντική τους επαγγελματική σταδιοδρομία. Κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων, ο εκπαιδευτικός, ο διαμεσολαβητής ή ο εργαζόμενος στον τομέα της νεολαίας μπορεί να παράσχει πρόσθετη στήριξη σε μεμονωμένες ομάδες μαθητών, εφόσον χρειάζονται, για να ολοκληρώσουν τα γραφήματά τους, να αξιολογήσει την ποιότητα των γραφημάτων και να δώσει στην κάθε ομάδα ξεχωριστά ανατροφοδότηση για το έργο της. Όταν οι ομάδες ολοκληρώσουν επιτυχώς τα έργα τους, ο εκπαιδευτικός, ο διαμεσολαβητής ή ο εργαζόμενος στον τομέα της νεολαίας μπορεί να επιλέξει δείγματα γραφημάτων για να τα προβάλει στην τάξη ή να τα αναρτήσει σε πίνακες ανακοινώσεων, ούτως ώστε να προωθηθεί η χρήση των Στόχων «SMART» και να ενθαρρυνθούν και άλλοι μαθητές να θέσουν τους δικούς τους προσωπικούς και επαγγελματικούς «έξυπνους» στόχους.

Στη συνέχεια, οι εκπαιδευόμενοι θα κληθούν να συμμετάσχουν σε μια σύντομη άσκηση αυτοαξιολόγησης για αυτή την ιστοεξερεύνηση γράφοντας σε 150-200 λέξεις: πώς αξιολόγησαν την απόδοσή τους στην άσκηση, ποια στοιχεία τους άρεσαν ή δεν τους άρεσαν και τι θα έκαναν διαφορετικά, εάν επαναλάμβαναν τη δραστηριότητα ξανά. Οι πιο κάτω ερωτήσεις θα τους καθοδηγήσουν σε αυτή την άσκηση αυτοαξιολόγησης:

 • Πώς νιώσατε που συνεργαστήκατε με άλλα άτομα, ως μέλος μιας ομάδας;
 • Έπρεπε κάποια στιγμή να αλλάξατε τον τρόπο που επικοινωνούσατε με άλλα άτομα, ακριβώς λόγω του ότι εργαζόσασταν μαζί τους ως μέλος μιας ομάδας;
 • Ποια στοιχεία αυτής της δραστηριότητας σας άρεσαν περισσότερο;
 • Υπήρξε κάποια πτυχή που αποτέλεσε πρόκληση για εσάς και γιατί;
 • Τι δεξιότητες αποκτήσατε μέσω αυτής της δραστηριότητας; Υπήρξαν κάποιες επί μέρους δραστηριότηρες, στις οποίες θεωρείτε ότι αποδώσατε καλύτερα και κάποιες άλλες, στις οποίες δεν τα πήγατε τόσο καλά;
 • Θέσατε Στόχους «SMART»; Πώς βρήκατε αυτή την άσκηση;
 • Πιστεύετε ότι οι Στόχοι «SMART» είναι χρήσιμοι;
 • Εάν επρόκειτο να επαναλάβετε αυτή τη δραστηριότητα, θα λειτουργούσατε διαφορετικά την επόμενη φορά; Τι θα κάνατε διαφορετικά και γιατί;

Και απαντήστε σε αυτό το σύντομο κουίζ: https://forms.gle/DbaRouNwxqPRLr8F9

Απαντήσεις:

Ερ. 1: Τι σημαίνει το αγγλικό γράμμα “S” στο αρκτικόλεξο SMART;

 1. Simple, δηλ. Απλός
 2. Specific, δηλ. Συγκεκριμένος
 3. Special, δηλ. Ειδικός

Σωστή απάντηση: 2

Ερ. 2: Τι σημαίνει το αγγλικό γράμμα “R” στο αρκτικόλεξο SMART?

 1. Ready, δηλ. Έτοιμος
 2. Reachable, δηλ. Προσιτός
 3. Relevant, δηλ. Σχετικός

Σωστή απάντηση: 3

Ερ. 3: Τι σημαίνει το αγγλικό γράμμα “M” στο αρκτικόλεξο SMART?

 1. Moving, δηλ. Μετακινούμενος (Μεταβαλλόμενος)
 2. Measurable, δηλ. Μετρήσιμος
 3. Monitored, δηλ. Παρακολουθούμενος

Σωστή απάντηση: 2

Ερ. 4: Τι σημαίνει το αγγλικό γράμμα “T” στο αρκτικόλεξο SMART?

 1. Tentative, δηλ. Προκαταρκτικός
 2. Tenacious, δηλ. Επίμονος
 3. Time-bound, δηλ. Χρονικά προκαθορισμένος

Σωστή απάντηση: 3

Ερ. 5: Τι σημαίνει το αγγλικό γράμμα “A” στο αρκτικόλεξο SMART?

 1. Achievable, δηλ. Εφικτός
 2. Adaptable, δηλ. Προσαρμοστικός
 3. Admirable, δηλ. Αξιοθαύμαστος

Σωστή απάντηση: 2

Ερ. 6: Ο καθορισμός Στόχων «SMART» μπορεί να σας βοηθήσει να σχεδιάσετε και να αναλάβετε δράση για την υλοποίηση των στόχων σας:

 1. Σωστό
 2. Λάθος

Σωστή απάντηση: 1

Ερωτήσεις που μπορεί να υποβάλει ο εκπαιδευτικός, ο διαμεσολαβητής ή ο εργαζόμενος στον τομέα της νεολαίας στην ολομέλεια της τάξης, για συζήτηση, στο τέλος αυτής της ιστοεξερεύνησης:

 • Πώς θα αξιολογούσατε συνολικά αυτή την εμπειρία; Σας άρεσε που μάθατε νέα πράγματα μέσα από τις δραστηριότητες της ιστοεξερεύνησης;
 • Σας άρεσε που εργαστήκατε ως μέλη μιας όμαδας; Γιατί;
 • Πιστεύετε ότι προσφέρατε αρκετά στην ομάδα;
 • Ποιο ρόλος αναλάβατε στην ομάδα σας; Σας άρεσε αυτός ο ρόλος; Θα προτιμούσατε να αναλάβετε διαφορετικό ρόλο;
 • Σας άρεσε το σενάριο της ιστοεξερεύνησης; Έχετε υπόψη άλλα σενάρια, που θα προτιμούσατε να εφαρμόσουμε για αυτή την άσκηση; Γιατί;
 • Τι πιστεύετε ότι έχετε μάθει μέσω αυτής της διαδικασίας;
 • Πιστεύετε ότι αποκτήσατε νέες δεξιότητες; Αν ναι, ποιες είναι αυτές;
 • Τι σας άρεσε περισσότερο και τι λιγότερο; Και γιατί;
 • Νιώσατε υπερήφανοι που καταφέρατε να ολοκληρώσετε αυτή τη δραστηριότητα; Σας προκάλεσε αισθήματα ολοκλήρωσης αυτό το επίτευγμα;
 • Θέσατε Στόχους «SMART»; Θεωρείται ότι αυτή ήταν μια χρήσιμη δραστηριότητα για εσάς; Και γιατί;

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Συγχαρητήρια! Εσείς και η ομάδα σας ολοκληρώσατε με επιτυχία αυτό το μικρό έργο. Αποδείξατε ότι μπορείτε να προγραμματίσετε τις απαραίτητες επί μέρους εργασίες, να διαχειριστείτε τον φόρτο εργασίας, να συνεργαστείτε και να αναλάβετε πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός ελκυστικού και ενημερωτικού γραφήματος. Παράλληλ,α θέσατε τους δικούς σας Στόχους «SMART». Σε αυτή την ιστοεξερεύνηση, αναπτύξατε βασικές δεξιότητες, τις οποίες θα χρειαστείτε κατά την επαγγελματική σας ζωή. Να θυμάστε ότι με «έξυπνους» στόχους αυξάνετε τις πιθανότητες επιτυχίας. Κανείς δεν περιμένει ότι θα πετύχετε τα πάντα αύριο ή μεθαύριο, όμως εάν συνηθίσετε να θέτετε τακτικά Στόχους «SMART» και εάν καταβάλλετε προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων αυτών, τότε σίγουρα θα πετύχετε στο μέλλον! Από αυτό το μάθημα, να θυμάστε ότι:

«Οι στόχοι μας μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω ενός οχήματος που λέγεται σχεδιασμός, στο οποίο πρέπει να πιστεύουμε με πάθος και βάσει του οποίου πρέπει να ενεργούμε με δυναμισμό. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος προς την επιτυχία.» – Πάμπλο Πικάσο

Section 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

https://youtu.be/mqdgZ3hZivY Σκεφτήκατε ποτέ τι προσδοκίες έχετε από τη ζωή σας; Θα θέλατε ένα μεγάλο σπίτι, ένα ωραίο αυτοκίνητο, μια εξεζητημένη γραφειακή δουλειά στην πόλη; Ή μήπως θα προτιμούσατε να μην έχετε άλλες δεσμεύσεις ή υποχρεώσεις και να ταξιδέψετε σε όλο τον κόσμο; Θέλετε να ξεκινήσετε το δικό σας οικολογικό σήμα για προϊόντα περιποίησης του δέρματος ή για την παραγωγή τροφίμων; Θέλετε να κάνετε πεζοπορία στα Ιμαλάια; Σκεφτήκατε μια ιδέα για τη δημιουργία κοινωνικής επιχείρησης, που θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση της ανεργίας και να διασφαλίσει ότι τα ευάλωτα άτομα δεν θα μένουν άστεγα; Ποιος είναι ο σκοπός της ζωής σας; Όλοι έχουμε ένα σκοπό, αλλά πολλοί από εμάς δεν θα μπορέσουμε ποτέ να τον προσδιορίσουμε ακριβώς. Ωστόσο, ο καθορισμός στόχων μάς επιτρέπει να σχεδιάζουμε και να διαχειριζόμαστε τις αποφάσεις μας με τρόπο που να επηρεάζουν θετικά την πορεία της ζωής μας. Έχοντας στο μυαλό μας ένα στόχο, οι αποφάσεις που λαμβάνουμε θα μας φέρνουν πιο κοντά στην επίτευξη του στόχου αυτού. Χωρίς, όμως, τον προκαθορισμό του στόχου, οι αποφάσεις μας δεν μας βοηθούν στη δημιουργία της πραγματικότητας που θέλουμε για τον εαυτό μας. Έχοντας στο μυαλό μας ένα στόχο είναι πράγματι μια πολύ καλή αρχή. Ωστόσο, η απουσία ενός σχεδίου δράσης, μέσω του οποίου θα παρακολουθούμε την πρόοδό μας στην πορεία προς την επίτευξη του στόχου αυτού, θα έχει ως αποτέλεσμα να μας φαίνεται ακατόρθωτος. Για να διασφαλίσουμε την επίτευξη του στόχου που θέσαμε, χρειαζόμαστε ένα σχέδιο για να τον στηρίζουμε, ένα σχέδιο που θα μας δίνει τη δυνατότητα να προετοιμαστούμε για να ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο, ένα σχέδιο με σωστό προγραμματισμό. Οι στόχοι δίνουν στη ζωή μας σκοπό, αλλά τα σχέδια είναι αυτά που πραγματοποιούν τους στόχους μας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Είστε τελειόφοιτοι, στην Γ΄ Λυκείου, και όλοι – οι καθηγητές, οι σύμβουλοι, οι φίλοι, η οικογένειά σας – σας ρωτούν τι θα κάνετε στο μέλλον. Έχετε όνειρα, πάντα είχατε όνειρα, αλλά δεν ξέρετε πώς να τα πραγματοποιήσετε. Νιώθετε την ολοένα και αυξανόμενη πίεση από τον περίγυρό σας για την επιλογή του «καλύτερου» επαγγέλματος. Όλοι οι συμμαθητές σας φαίνεται να έχουν καταλήξει στο επάγγελμα που θέλουν να ακολουθήσουν, ενώ εσείς δεν ξέρετε ακόμα την κατάλληλη για εσάς επαγγελματική σταδιοδρομία. Συζητάτε τις ανησυχίες σας με τον σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού του σχολείου σας, ο οποίος αντιλαμβάνεται τις δυνατότητες που έχετε για την επίτευξη των στόχων σας. Μαζί, διατυπώνετε ένα επαγγελματικό στόχο, χρησιμοποιώντας την τεχνική των Στόχων «SMART». Ο σύμβουλος σάς επισημαίνει ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον στόχο αυτό ως βάση για τη σύνταξη ενός Προσωπικού Σχεδίου Δράσης. Η επόμενη συνάντηση με τον σύμβουλο προγραμματίστηκε σε μία βδομάδα και, μέχρι τότε, θα πρέπει να επεξεργαστείτε τους στόχους σας και να δημιουργήσετε ένα Προσωπικό Σχέδιο Δράσης για την επαγγελματική σας σταδιοδρομία. Στρωθείτε στη δουλειά, λοιπόν!

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Βήμα 1: Καθορισμός Στόχων «SMART»

Το πρώτο βήμα είναι να διατυπώσετε ξεκάθαρα τον επαγγελματικό σας στόχο. Εάν έχετε ολοκληρώσει την αντίστοιχη ιστοεξερεύνηση εισαγωγικού επιπέδου, θα γνωρίζετε ήδη για τους Στόχους «SMART» και γιατί είναι σημαντικό να θέτετε «έξυπνους» στόχους. Πρώτα πρώτα, λοιπόν, συγκεντρωθείτε και καταγράψτε τον επιδιωκόμενο Στόχο «SMART». Για επανάληψη στους Στόχους «SMART», θα βρείτε σχετικό υλικό, στην αγγλική γλώσσα, στους πιο κάτω συνδέσμους:

·         [ΒΙΝΤΕΟ] Στόχοι «SMART» – Γρήγορη επισκόπηση: https://youtu.be/1-SvuFIQjK8

Βήμα 2: Τι είναι το Προσωπικό Σχέδιο Δράσης

Πολύ ωραία! Καταλήξατε ήδη σε έναν πρώτο στόχο – αυτό είναι το πρώτο εμπόδιο που ξεπεράσατε. Στη συνέχεια, θα ξεκινήσετε να αναπτύσσετε ένα σχέδιο για να αναλάβετε δράση και να πετύχετε τον στόχο σας! Ο σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού σάς πρότεινε να συντάξετε ένα Προσωπικό Σχέδιο Δράσης – ΠΣΔ (Personal Action Plan – ΡΑΡ, στα αγγλικά). Τώρα, λοιπόν, θα πρέπει διερευνήσετε διαδικτυακά για να μάθετε τι είναι το ΠΣΔ και πώς θα σας βοηθήσει να επιτύχετε τους στόχους σας. Στους ακόλουθους συνδέσμους, θα βρείτε μερικά ενδιαφέροντα άρθρα, στα αγγλικά, για να ξεκινήσετε το διάβασμα ή, εναλλακτικά, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τη δική σας διαδικτυακή έρευνα:

Βήμα 3: Μάθετε να «απογειώνετε» τη ζωή σας (WOOP Your Life, στα αγγλικά)!

Πώς να «απογειώσουμε» την καριέρα μας και τη ζωή μας; Τι σημαίνει «WOOP»; Η λέξη αυτή χρησιμοποιείται επιφωνηματικά στην αγγλική αργκό συνήθως για να δηλώσει τον ενθουσιαμό, την χαρά. Στην περίπτωσή μας, πρόκειται για ενα αρκτικόλεξο στα αγγλικά, όπου:

 • Το W σημαίνει Wish, δηλ. Ευχή
 • Το O σημαίνει Outcome, δηλ. Αποτέλεσμα
 • Το O σημαίνει Obstacle, δηλ. Εμπόδιο
 • Το P σημαίνει Plan, δηλ. Σχεδιασμός

Το «WOOP», λοιπόν, είναι μια ψυχική στρατηγική, που βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα και την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να εκπληρώσουμε τις επιθυμίες μας, να προσδιορίσουμε τις προσδοκίες μας και να αλλάξουμε συνήθειες. Το «WOOP» θεωρείται ως ένας τρόπος επανεκπαίδευσης του εγκεφάλου μας, ούτως ώστε να μάθει να στοχεύει στην επιτυχία. Έτσι, όταν συναντάμε ένα εμπόδιο ή μια παγίδα, με την εξάσκηση στο «WOOP», δίνουμε στον εαυτό μας την ευκαιρία να ξεπεράσουμε την όποια δυσκολία και να πετύχουμε τον στόχο μας. Για το λόγο αυτό, το «WOOP» γίνεται όλο και πιο δημοφιλές παγκόσμια.

Για να μάθετε περισσότερα για το «WOOP» και πώς μπορεί να «απογειώσει» τη ζωή σας, διαβάστε το υλικό και παρακολουθήστε τα βίντεο στους κάτω συνδέσμους (στα αγγλικά). Ακολούθως, δοκιμάστε και «απογειώστε» τον στόχο, που διατυπώσατε κατά το 1ο βήμα αυτής της ιστοεξερεύνησης, χρησιμοποιώντας την τεχνική «WOOP»!

Βήμα 4: Καθορισμός μακροπρόθεσμου στόχου και αντίστροφη δράση προς επίτευξή του

Τώρα, λοιπόν, ξέρετε πώς να εφαρμόσετε την τεχνική «WOOP». Εφόσον ολοκληρώσατε τη σύντομη άσκηση «WOOP», θα έχετε ήδη ορίσει ένα στόχο για να τον επιτύχετε εντός 4 βδομάδων. Κατα την επόμενη δραστηριότητα, καλείστε να θέσετε ένα μακροπρόθεσμο στόχο. Σκεφτείτε τι θα θέλατε να πετύχετε σε επαγγελματικό επίπεδο σε 1 χρόνο, 5 χρόνια και 10 χρόνια. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να σκεφτείτε αυτούς τους στόχους και γράψτε τους σε ένα κομμάτι χαρτί. Κατά τη διαδικασία σύνταξης του Προσωπικού Σχεδίου Δράσης σας, θα πρέπει, αφού θέσετε τον μακροπρόθεσμό σας στόχο, να εργαστείτε αντίστροφα, δηλ. προς τα πίσω, και να ορίσετε μια σειρά «μικρότερων», βραχυπρόθεσμων στόχων προς επίτευξη, διασφαλίζοντας ότι οι στόχοι αυτοί θα είναι εφικτοί και ρεαλιστικοί. Οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι αυξάνουν τις πιθανότητες επίτευξης του μακροπρόθεσμου στόχου.

Για συμβουλές σε σχέση με τον καθορισμό μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων στόχων, ξεκινήστε τη μελέτη σας με το υλικό (στην αγγλική γλώσσα) στους πιο κάτω συνδέσμους:   

Βήμα 5: Εντοπισμός κινδύνων και εμποδίων

Όπως διαπιστώσατε στην άσκηση «WOOP» προηγουμένως, ένα από τα βασικά σημεία ενός επιτυχημένου σχεδιασμού είναι να προετοιμαστείτε για πιθανούς κινδύνους και εμπόδια στον δρόμο προς την επίτευξη των στόχων σας. Θα πρέπει, λοιπόν, να προγραμματίσετε πώς θα ξεπεράσετε αυτά τα εμπόδια. Ο προγραμματισμός αυτός αποτελεί το κλειδί και για την ανάπτυξη του Προσωπικού Σχεδίου Δράσης. Σε αυτό το βήμα, σκεφτείτε τον μακροπρόθεσμο στόχο σας και προσδιορίστε, όσο γίνεται με μεγαλύτερη ακρίβεια και διορατικότητα, τι θα μπορούσε να πάει στραβά και να εμποδίσει την επίτευξή του. Αφότου προσδιορίσετε πιθανούς κινδύνους και εμπόδια, θα είναι ευκολότερο να αναπτύξετε το σχέδιο για να τα ξεπεράσετε. Για μερικές συμβουλές και κόλπα, ανατρέξτε στο υλικό (στα αγγλικά) κάνοντας κλικ στους πιο κάτω συνδέσμους:

Βήμα 6: Σύνταξη Προσωπικού Σχεδίου Δράσης

Μπράβο, έχετε περάσει απο όλα τα απαραίτητα βήματα και πήρατε σημαντικές αποφάσεις, που θα αποτελέσουν τον πυρήνα του Προσωπικού Σχεδίου Δράσης (ΠΣΔ) σας. Τώρα, λοιπόν, απομένει να προχωρήσετε στη σύνταξη του ΠΣΔ σας για να το παρουσιάσετε στον σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού κατά την επόμενή σας συνάντηση. Θυμηθείτε όλους τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους σας, τους κινδύνους και τα εμπόδια που εντοπίσατε, τον προγραμματισμό για να τα ξεπεράσετε, καθώς και τη νέα τεχνική «WOOP» – όλα αυτά θα διασφαλίσουν την ανάπτυξη ενός ΠΣΔ που θα οδηγήσει στη μελλοντική σας επιτυχία. Το υλικό στους παρακάτω συνδέσμους, στα αγγλικά, θα σας βοηθήσει να συνδυάσετε όλα τα πιο πάνω και να συντάξετε το ΠΣΔ σας:

Βήμα 7: Επιτυχημένοι Επαγγελματίες ως Πρότυπα για Έμπνευση

Συγχαρητήρια! Συντάξατε το δικό σας Προσωπικό Σχέδιο Δράσης! Πώς αισθάνεστε; Γεμάτοι αυτοπεποίθηση για να πετύχετε; Όλοι κυνηγάμε την επιτυχία σε κάποιο τομέα, αλλά πολλοί χάνουμε το κίνητρο και τον αρχικό ενθουσιασμό για έπιτευξη του στόχου μας, ιδίως όταν συναντήσουμε ένα πολύ μεγάλο και αξεπέραστο, κατά την εκτίμησή μας, εμπόδιο. Όταν συμβαίνει αυτό, είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη κάποιο άτομο στο οποίο θα μπορούμε να ανατρέξουμε για υποστήριξη και έμπνευση. Σε κάποιους, αυτό το άτομο μπορεί να είναι ένας δάσκαλος ή ο μέντοράς τους. Κάποιοι άλλοι ψάχνουν να βρουν πρότυπα ή παραδείγματα πρός μίμηση σε τομέα, στον οποίο στοχεύουν να σταδιοδρομήσουν και επιδιώκουν να επιτύχουν επαγγελματικά. Αυτά τα πρότυπα μπορεί να είναι επιστήμονες, μυθιστοριογράφοι, σχεδιαστές μόδας, «influencers» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όποια και αν είναι, είναι σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας επιτυχημένα άτομα από οποιοδήποτε επαγγελμαρικό χώρο, τα οποία να θαυμάζουμε και να έχουμε σε υπόληψη, για να παραδειγματιζόμαστε όταν κάποια δυσκολία μπορεί να μας απογοητεύσει και να μειώσει το κίνητρο και τον ενθουσιασμό μας. Ως τελευταία άσκηση αυτής της ιστοεξερεύνησης, να σκεφτείτε ένα άτομο, το οποίο έχετε ως πρότυπο ή παράδειγμα προς μίμηση (role-model, στα αγγλικά) και τους λόγους για τους οποίους σας εμπνέει.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη σημασία του να έχουμε πρότυπα στη ζωή μας, ίδιως κατά τις προσπάθειες για επίτευξη των στόχων μας, ανατρέξτε στο υλικό, στα αγγλικά, που διατίθεται στους παρακάτω συνδέσμους:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Με την ολοκλήρωση αυτής της άσκησης, θα αποκτήσετε τις εξής γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις:

ΓνώσειςΔεξιότητεςΣτάσεις
Πρακτικές γνώσεις για την κατάρτιση σχεδίου προς επίτευξη των επαγγελματικών στόχωνΠρακτικές γνώσεις για τον τρόπο παρακολούθησης της προόδου προς επίτευξη των στόχων Πρακτικές γνώσεις για τον καθορισμό προσωπικών και επαγγελματικών βραχυπρόθεσμων στόχωνΠρακτικές γνώσεις για τη σύνταξη προσωπικού σχεδίου δράσηςΛήψη απόφασης όσον αφορά σε επιλογές που βασίζονται σε προσωπικές προτιμήσειςΑνάπτυξη σχεδίου για μετατροπή μιας ιδέας σε πράξη μέσα από απλά βήματαΚαθορισμός βραχυπρόθεσμων στόχων για την αξιολόγηση της προόδου προς την επίτευξη μακροπρόθεσμων στόχων Σύνταξη προσωπικού σχεδίου δράσης συνδυάζοντας βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχουςΑξιολόγηση προόδου προς επίτευξη καθορισμένων στόχωνΑτομική, ανεξάρτητη δράση για την επίτευξη στόχωνΑυτοαξιολόγηση δεξιοτήτων, ταλέντων, χαρακτηριστικών, κλπ.Ανάπτυξη προσωπικού σχεδίου σε σχέση με εκπαιδευτικές ανάγκες για κάλυψη κενών και βελτίωση δεξιοτήτωνΑναστοχασμός και περιγραφή προσωπικών επιτυχιών και αποτυχιών και διδαγμάτων από αυτέςΑναστοχασμός και περιγραφή των επιτυχιών και αποτυχιών άλλων ατόμων και αξιολόγηση κατά πόσο αυτές επηρέασαν την πορεία τουςΠροθυμία για προβληματισμό σχετικά με τη μάθηση και επαναπροσδιορισμός της αξίας τηςΠροθυμία για τον καθορισμό επαγγελματικών στόχων με διαφορετικούς όρουςΔεκτικότητα στον καθορισμό προσωπικών βραχυπρόθεσμων στόχωνΠροθυμία για την ανάπτυξη προσωπικού σχεδίου δράσηςΕπανεκτίμηση της σημασίας των προσωπικών επιτυχιών και αποτυχιώνΣυνειδητοποίηση των διδαγμάτων από αυτές τις επιτυχίες και αποτυχίεςΣυνειδητοποίηση του τρόπου με τον οποίο οι εμπειρίες του παρελθόντος συμβάλλουν στην προσωπική ανάπτυξη  

Ως μέρος της αξιολόγησης αυτής της ιστοεξερεύνησης, οι εκπαιδευόμενοι θα εργαστούν ατομικά για να αναπτύξουν το δικό τους Προσωπικό Σχέδιο Δράσης. Όλοι οι μαθητές θα καταγράψουν το Προσωπικό Σχέδιο Δράσης τους και θα συζητήσουν τους στόχους και τα Σχέδια τους, που θα τους καθοδηγήσουν βήμα-βήμα στην επίτευξη των στόχων τους, με τον εκπαιδευτικό, τον διαμεσολαβητή ή τον εργαζόμενο στον τομέα της νεολαίας και τους συμμαθητές τους. Οι στόχοι αυτής της δραστηριότητας είναι: να δείξει στους νέους ότι είναι απαραίτητο να θέτουν στόχους για να πετύχουν και να τους διδάξει την αξία ολοκληρωμένου σχεδιασμού και προγραμματισμού, καθώς και τα επί μέρους βήματα για τον σωστό σχεδιασμό και προγραμματισμό, για την επίτευξη των στόχων τους τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

Στη συνέχεια, οι εκπαιδευόμενοι θα κληθούν να συμμετάσχουν σε μια σύντομη άσκηση αυτοαξιολόγησης για αυτή την ιστοεξερεύνηση γράφοντας σε 300-350 λέξεις για το πρότυπο που επέλεξαν και τους λόγους για αυτή τους την επιλογή. Οι μαθητές μπορούν να παρουσιάσουν το πρότυπο τους στους συμμαθητές τους. Ωστόσο, αυτό δεν είναι υποχρεωτικό, καθώς η επιλογή ενός προτύπου ενδέχεται να αποτελεί προσωπικό ζήτημα για κάποιους και έτσι να μην αισθάνονται άνετα να το παρουσιάσουν στην ολομέλεια της τάξης. Οι πιο κάτω ερωτήσεις θα καθοδηγήσουν τους μαθητές σε αυτή την άσκηση αυτοαξιολόγησης:

 • Ποιος/ποια είναι ο/η επαγγελματίας ή επιτυχημένος/-η στον τομέα του/της που επέλεξα ως πρότυπό μου;
 • Γιατί επέλεξα το συγκεκριμένο πρότυπο;
 • Ποια χαρακτηριστικά και επιτεύγματα θαυμάζω σε αυτόν/-ήν και γιατί;
 • Τι με εμπνέει από την επιτυχημένη πορεία του/της και γιατί;
 • Τι μπορώ να μάθω από αυτόν/-ήν;

Και απαντήστε  σε αυτό το σύντομο κουίζ: https://forms.gle/HnmMPB7FGwxhVrXC6

Απαντήσεις:

Ερ. 1: Τι σημαίνει το αγγλικό γράμμα “W” στο αρκτικόλεξο «WOOP»;

 1. Want, δηλ. Θέληση
 2. Will, δηλ. Βούληση
 3. Wish, δηλ. Ευχή

Σωστή απάντηση: 3

Ερ. 2: Τι σημαίνει το αγγλικό γράμμα “P” στο αρκτικόλεξο «WOOP»;

 1. Prioritise, δηλ. Προτεραιοποίηση
 2. Plan, δηλ. Σχεδιασμός
 3. Prepare, δηλ. Προετοιμασία

Σωστή απάντηση: 2

Ερ. 3: Ποιο από τα πιο κάτω ΔΕΝ αποτελεί κοινό εμπόδιο στην πορεία προς την επιτυχία;

 1. Χρόνος
 2. Πρόσβαση σε πόρους
 3. Επανεκτίμηση επιτυχιών του παρελθόντος
 4. Αυτοαμφισβήτηση

Σωστή απάντηση: 3

Ερ. 4: Ποιο από τα πιο κάτω ΔΕΝ αποτελεί τρόπο για να ξεπεράσουμε εμπόδια;

 1. Να είμαστε φορτισμένοι συναισθηματικά
 2. Να αντιληφθούμε τι σημαίνει η επιτυχία για εμάς
 3. Να ενημερωθούμε όσο το δυνατό καλύτερα για τις προεκτάσεις του όποιου εμποδίου

Σωστή απάντηση: 1

Ερ. 5: Ποιο από τα πιο κάτω ΔΕΝ περιλαμβάνεται στο Προσωπικό Σχέδιο Δράσης;

 1. O σχεδιασμός και η προετοιμασία για την αντιμετώπιση δυσκολιών
 2. Η προσήλωση στον στόχο μας
 3. Τα οικονομικά οφέλη
 4. Ο καθορισμός βραχυπρόθεσμων στόχων

Σωστή απάντηση: 3

Ερωτήσεις που μπορεί να υποβάλει ο εκπαιδευτικός, ο διαμεσολαβητής ή ο εργαζόμενος στον τομέα της νεολαίας στην ολομέλεια της τάξης, για συζήτηση, στο τέλος αυτής της ιστοεξερεύνησης:

 • Πώς θα αξιολογούσατε συνολικά αυτή την εμπειρία; Σας άρεσε που μάθατε νέα πράγματα μέσα από τις δραστηριότητες της ιστοεξερεύνησης;
 • Σας άρεσε που εργαστήκατε ατομικά για τις δραστηριότητες αυτής της ιστοεξερεύνησης; Θα προτιμούσατε συνεργαστείτε με τους συμμαθητές σας για την υλοποίηση των επί μέρους δραστηριοτήτων, ως μέλη ομάδας; Γιατί;
 • Θεωρείτε χρήσιμη την άσκηση «WOOP»; Πιστεύετε ότι θα την χρησιμοποιήσετε μελλοντικά για να καθορίσετε τους στόχους σας;
 • Σας άρεσε το σενάριο της ιστοεξερεύνησης; Έχετε υπόψη άλλα σενάρια, που θα προτιμούσατε να εφαρμόσουμε για αυτή την άσκηση; Γιατί;
 • Τι πιστεύετε ότι έχετε μάθει μέσω αυτής της διαδικασίας;
 • Πιστεύετε ότι αποκτήσατε νέες δεξιότητες; Αν ναι, ποιες είναι αυτές;
 • Τι σας άρεσε περισσότερο και τι λιγότερο; Και γιατί;
 • Νιώσατε υπερήφανοι που καταφέρατε να ολοκληρώσετε αυτή τη δραστηριότητα; Σας προκάλεσε αισθήματα ολοκλήρωσης αυτό το επίτευγμα;
 • Θεωρείτε χρήσιμη τη δραστηριότητα για την ανάπτυξη του δικού σας Προσωπικού Σχεδίου Δράσης; Γιατί;

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Συγχαρητήρια! Ολοκληρώσατε με επιτυχία αυτή την ιστοεξερεύνηση και τώρα έχετε θέσει ένα στόχο, καθώς και το σχέδιο για να τον πετύχετε. Είστε ανάμεσα στους λίγους, που ξέρουν τι πρέπει να κάνουν για να πετύχουν! Γνωρίζατε ότι το 92% όσων θέτουν στόχους με την ευκαιρία του νέου έτους δεν τους επιτυγχάνουν, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου του Σκράντον (2016); Τι κοινό έχουν όλοι αυτοί που δεν επιτυγχάνουν τους στόχους τους; Δεν έκαναν κανένα προγραμματισμό για να πετύχουν. Οι στόχοι δεν αποτελούν παρά μόνο μια παράμετρο. Πρέπει να προσηλωθείτε στους στόχους σας, να οραματιστείτε την επιτυχία σας στο τέλος της διαδρομής, να σχεδιάσετε σωστά και να διαχειριστείτε κατάλληλα την πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων σας. Ο καθορισμός μακροπρόθεσμων στόχων είναι μια πολύ καλή άσκηση, αλλά χωρίς βασικούς μετρήσιμους βραχυπρόθεσμους στόχους στην πορεία, δεν θα παρακολουθείτε την πρόοδο σας προς την επίτευξη των μακροπρόθεσμών σας στόχων και θα «χαθείτε» στη διαδρομή. Όμως, με την ανάπτυξη ενός Προσωπικού Σχεδίου Δράσης, μπορείτε να προγραμματιστείτε και να προετοιμαστείτε κατάλληλα για τυχόν κινδύνους, δυσκολίες ή εμπόδια που ενδέχεται να συναντήσετε στον δρόμο προς την επίτευξη των στόχων σας και έτσι να διασφαλίσετε ότι θα πετύχετε. Ό,τι έχετε μάθει από αυτή την ιστοεξερεύνηση, κρατήστε το για το υπόλοιπο της ζωής σας και επιδιώξτε να «απογειωθείτε» με την τεχνική «WOOP»! Να θυμάστε ότι:

«Αν θέλετε να είστε ευτυχισμένοι, να θέσετε ένα στόχο που καθοδηγεί τις σκέψεις σας, απελευθερώνει την ενέργειά σας και ενισχύει τις προσδοκίες σας.» – Άντριου Καρνέγκι