Section 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ζωή ενός νεαρού επιχειρηματία μπορεί να είναι συναρπαστική. Είναι γεμάτη δημιουργικότητα, νέες ευκαιρίες και πολλά όνειρα για ένα επιτυχημένο μέλλον.

Τις περισσότερες φορές, όμως, ο δρόμος προς την επιτυχία δεν είναι εύκολος. Η επιχειρηματικότητα είναι μια δραστηριότητα που εμπεριέχει κινδύνους. Προβλήματα μπορεί να προκύψουν ανά πάσα στιγμή από παντού και να σας κάνουν να αμφισβητήσετε τις επιλογές και τα μελλοντικά σας βήματα. Πόσο εφαρμόσιμη είναι η ιδέα σας; Το έργο σας είναι καλά χρηματοδοτούμενο; Έχετε καλή γνώση του τομέα; Δραστηριοποιείστε στο σωστό περιβάλλον; Οι συνεργάτες σας αξίζουν την εμπιστοσύνη σας;

Υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες και κίνδυνοι που πρέπει να έχει ένας νεαρός επιχειρηματίας υπόψη πριν ξεκινήσει μια νέα επιχείρηση.

Σε πολλές περιπτώσεις, ένας νεαρός επιχειρηματίας μπορεί να χρειαστεί να λάβει μια απόφαση για την οποία μπορεί να μην είναι σίγουρος. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ανασφάλεια σε κάποιον που βρίσκεται στα αρχικά επιχειρηματικά του βήματα.

Ως νεαρός επιχειρηματίας, δεν πρέπει να φοβάστε αυτούς τους κινδύνους. Μπορείτε με μεθοδικό τρόπο να καταγράψετε και να χαρτογραφήσετε κάθε πηγή αβεβαιότητας και, προτού σας καταβάλει η ανασφάλεια, να έχετε μια σαφή εικόνα για όλους τους κινδύνους και απειλές για την επιχείρησή σας.

Με αυτοπεποίθηση και εστίαση στην επιτυχία, τη δέσμευση και τη σκληρή δουλειά, όλοι οι κίνδυνοι μπορούν να αντιμετωπιστούν.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Στόχος αυτής της Ιστοεξερεύνησης είναι να σας ενδυναμώσει ώστε να εντοπίσετε και να καταπολεμήσετε την αβεβαιότητα και τους κινδύνους που αντιμετωπίζει ένας νεαρός επιχειρηματίας στα αρχικά στάδια του επιχειρηματικού του ταξιδιού. Ως νεαρός επιχειρηματίας, θα ακολουθήσετε διάφορα βήματα για να χαρτογραφήσετε όλους τους πιθανούς κινδύνους που μπορούν να εμποδίσουν την επιχείρησή σας από την επίτευξη των στόχων της.

Είστε ένας νεαρός επιχειρηματίας που ζει στη Ρώμη και ξεκινάτε μια νέα επιχείρηση στον τομέα της λογιστικής. Έχετε μια καινοτόμο ιδέα σε σύγκριση με αυτές που υπάρχουν ήδη στην αγορά. Για να την προστατεύσετε, μαζί με την επένδυση και τη συνολική σας προσπάθεια, πρέπει να εντοπίσετε τους παράγοντες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν απειλή για την επιτυχία της.

Για αρχή, μαζί με την ομάδα σας, θα πρέπει να ορίσετε τι είναι ο κίνδυνος και να αποκτήσετε την αυτοπεποίθηση ώστε να τον αντιμετωπίσετε. Θα θέσετε επίσης τους στόχους που θα σας καθοδηγήσουν σε αυτό το ταξίδι και χρησιμοποιώντας την ανάλυση SWOT θα χαρτογραφήσετε καλύτερα την ιδέα σας. Με αυτήν την προετοιμασία θα έχετε αρκετά εργαλεία για να απαριθμήσετε όλους τους πιθανούς κινδύνους που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η επιχείρησή σας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Βήμα 1. Τι είναι ο κίνδυνος;

Πριν ξεκινήσετε να εντοπίζετε τους κινδύνους για την επιχείρησή σας, πρέπει να ορίσετε την έννοια του κινδύνου και ποιοι παράγοντες θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνδυνο για εσάς.

Γράψτε ο καθένας μόνος του έναν ορισμό για τον κίνδυνο. Προσπαθήστε να βρείτε έναν ορισμό που ισχύει σε όλες τις καταστάσεις και όχι μόνο για το είδος της επιχείρησής σας.

Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο για να κατανοήσετε καλύτερα τι είναι ο κίνδυνος και πώς μπορεί να επηρεάσει την επιχείρησή σας:

Για να δείτε έναν επίσημο ορισμό, ελέγξτε αυτό το έγγραφο που ορίζει τον κίνδυνο από το Federation of European Risk Management Associations:

https://www.ferma.eu/app/uploads/2011/11/a-risk-management-standard-english-version.pdf

Διαβάστε το παρακάτω άρθρο για να μάθετε για τους παράγοντες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν πηγή κινδύνου για την επιχείρησή σας:

Βήμα 2. Πάρτε έμπνευση

Η αρνητικότητα και το άγχος μπορούν να επηρεάσουν το ταξίδι σας μόνο αρνητικά. Παρακινήστε τον εαυτό σας να μην φοβάται να αναλάβει κινδύνους.

Παρακολουθήστε αυτό το TedTalk από τον Daniel Delgado σχετικά με την ανάληψη ρίσκου:

Παρακολουθήστε αυτό το σύντομο βίντεο για την ιστορία του Elon Musk:

Γράψτε μια καινοτόμο πτυχή της επιχειρηματικής σας ιδέας και συγκρίνετε την με την υπόλοιπη ομάδα. Αυτό θα σας βοηθήσει να ενισχύσετε την αυτοπεποίθησή σας για το επιχειρηματικό σας ταξίδι.

Βήμα 3. Θέστε τους στόχους σας

Οι στόχοι συνδέονται άμεσα με την ιδέα του κινδύνου. Κάντε μια συνεδρία καταιγισμού ιδεών με την ομάδα σας και γράψτε τους στόχους που θέλετε να πετύχετε, μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα. Αυτός ο κατάλογος στόχων πρέπει να περιλαμβάνει βραχυπρόθεσμους αλλά και μακροπρόθεσμους στόχους, οικονομικούς στόχους, στρατηγικούς στόχους, στόχους για την ποιότητα και τη γνώση και άλλους. Γράψτε στόχους SMART: Απλούς, μετρήσιμους, εφικτούς, σχετικούς και με χρονοδιάγραμμα.

Βήμα 4. Κάντε μια ανάλυση SWOT για την ιδέα σας

Η ανάλυση SWOT είναι μια τεχνική που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μια ομάδα ή από ένα άτομο για να αξιολογήσει την ιδέα, την επιχείρηση ή το έργο του. Εφαρμόζοντας την ανάλυση SWΟT, θα χαρτογραφήσετε τα δυνατά σημεία, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και τις απειλές για την επιχείρησή σας. Αυτή η χαρτογράφηση θα σας βοηθήσει να βελτιώσετε τις αδυναμίες και να αντιμετωπίσετε τις απειλές προκειμένου να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο.

Ανοίξτε τον παρακάτω σύνδεσμο και κατεβάστε δωρεάν ένα πρότυπο ανάλυσης SWOT για το PowerPoint:

https://slidehunter.com/powerpoint-templates/swot-analysis-powerpoint-template

Επιλέξτε μια διαφάνεια της προτίμησής σας και αρχίστε να αναφέρετε τα δυνατά σημεία, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και τις απειλές της επιχείρησής σας σε κάθε κουτί.

Δείτε αυτό το άρθρο σχετικά με την ανάλυση SWOT από την Alice Corner:

Βήμα 5: Απαριθμήστε τους κινδύνους

Ο κίνδυνος μπορεί να είναι τόσο εσωτερικός όσο και εξωτερικός και μπορεί να είναι οικονομικής, λειτουργικής, στρατηγικής, υλικής φύσης κ.λπ. Κάντε μια συνεδρία καταιγισμού ιδεών με την ομάδα σας. Από κοινού, βάσει των ευρημάτων σας μέχρι τώρα, απαριθμήστε όλους τους παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επιχείρησή σας με βάση αυτές τις κατηγορίες.

Δημιουργήστε έναν πίνακα που να περιλαμβάνει τις κατηγορίες των πιο πάνω κινδύνων με βάση τα προηγούμενα ευρήματά σας. Προσθέστε πληροφορίες ξεχωριστά για κάθε ρίσκο, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τον πιθανό αντίκτυπό του στη στρατηγική, τη χρηματοδότηση και/ή τις λειτουργίες της επιχείρησής σας. Στη συνέχεια, συγκρίνετε τους κινδύνους και ταξινομήστε τους ανάλογα με τη σειρά επικινδυνότητας για την επιχείρησή σας.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΓνώσειςΔεξιότητεςΣτάσεις
Βασικός ορισμός του κινδύνουΚατανόηση της σημασίας της διαχείρισης κινδύνουΒασικές γνώσεις για το πώς καθορίζονται βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι SMARTΓνώση για διεξαγωγή ανάλυσης SWOTΒασικές γνώσεις για τη χαρτογράφηση κινδύνωνΠεριγραφή του τι σημαίνει κίνδυνοςΚαθορισμός βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων για μια επιχείρησηΔιεξαγωγή ανάλυσης SWOT Χαρτογράφηση κινδύνωνΔεξιότητες για αντιμετώπιση της αβεβαιότητας και της ασάφειαςΒασικές δεξιότητες για την πρόβλεψη κινδύνωνΚίνητρο για αντιμετώπιση κινδύνων και προκλήσεων Ενδυνάμωση για την αντιμετώπιση κινδύνων και προκλήσεων Ανάπτυξη μιας προσέγγισης επίλυσης προβλημάτων  

Ως μέρος της αξιολόγησης, οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να ολοκληρώσουν τις ασκήσεις του βήματος 2 (να γράψουν τα καινοτόμα στοιχεία της ιδέας τους) του βήματος 3 (να καθορίσουν τους στόχους τους), του βήματος 4 (να κάνουν μια ανάλυση SWOT) και του βήματος 5 (να προσδιορίσουν τους κινδύνους για την επιχείρησή τους).

Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να απαντήσουν το ακόλουθο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης:

https://forms.gle/CNs2UHfchiRA3yqv8

Ε1: Τι είναι κίνδυνος;

1. η πιθανότητα μια εταιρεία να υποβάλει αίτηση πτώχευσης

2. η πιθανότητα ενός συμβάντος και των συνεπειών του.

3. μια κατάσταση που συνεπάγεται έκθεση σε κίνδυνο

Σωστή απάντηση: 2

Ε2: Η αυτοπεποίθηση είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για την αντιμετώπιση των κινδύνων. Είναι σωστή αυτή η πρόταση;

1. Ναι

2. Όχι

Σωστή απάντηση: 2

Ε3: Ο κίνδυνος μπορεί να είναι τόσο εσωτερικός όσο και εξωτερικός. Είναι σωστή αυτή η πρόταση;

1. Ναι

2. Όχι

Σωστή απάντηση: 1

Ε4: Τι σημαίνουν τα αρχικά SWOT;

  1. Search for Weaknesses, Objectives and Threats (Αναζήτηση αδυναμιών, Στόχοι και Απειλές)
  2. Strengths, Weaknesses, Objectives and Threats (Δυνατά σημεία, Αδυναμίες, Στόχοι και Απειλές)
  3. Success, Win, Outstanding, and Terrific (Επιτυχία, Νίκη, Εξαιρετικός και Καταπληκτικός)
  4. Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (Δυνατά σημεία, Αδυναμίες, Ευκαιρίες και Απειλές)

Σωστή απάντηση: 4

Ε5: Όλοι οι κίνδυνοι είναι το ίδιο σημαντικοί. Είναι σωστή αυτή η πρόταση;

1. Ναι

2. Όχι

Σωστή απάντηση: 2

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Συγχαρητήρια, φτάσατε στο τέλος αυτής της Ιστοεξερεύνησης!

Μέσω αυτής της Ιστοεξερεύνησης, έχετε μάθει τα σημαντικά βήματα που πρέπει να κάνετε που θα σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε τους κινδύνους, την αβεβαιότητα και την ασάφεια, και να προβλέψετε τους κινδύνους που μπορούν να απειλήσουν την επιχείρησή σας. Το πιο σημαντικό, έχετε ολοκληρώσει αυτή την Ιστοεξερεύνηση δουλεύοντας μαζί με την ομάδα σας και ανταλλάζοντας ιδέες.

Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε και να εφαρμόσετε τις γνώσεις που έχετε αποκτήσει και εκτός της επιχειρηματικής σας ζωής. Χρησιμοποιήστε τις γνώσεις που έχετε μάθει, ώστε να είστε προετοιμασμένοι για κινδύνους στην καθημερινή σας ζωή, θέστε τους προσωπικούς σας στόχους και προετοιμαστείτε για μελλοντικές προκλήσεις.

«Αν κάνετε πάντα αυτό που κάνατε πάντα, πάντα θα παίρνετε αυτό που παίρνατε πάντα»

Πόροι:

Section 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τι έρχεται πρώτα στο μυαλό σας όταν ακούτε τη λέξη «επιχειρηματικότητα»;

Αν κάνουμε αυτήν την ερώτηση σε νέους, θα λάβουμε μερικές από τις ακόλουθες απαντήσεις: ευκαιρίες, δημιουργικότητα, περιπέτειες, επιτυχία, χρήματα, επιχειρήσεις και πολλά άλλα.

Κάποιος με περισσότερη εμπειρία στην επιχειρηματικότητα θα συμφωνούσε, αλλά θα συμπεριλάμβανε επίσης λέξεις όπως κίνδυνος, προκλήσεις, αβεβαιότητα. Και αυτό γιατί οι επιχειρηματίες γνωρίζουν ότι ο δρόμος προς την επιτυχία δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Όχι μόνο στην επιχειρηματικότητα και στις επιχειρήσεις αλλά και στη ζωή γενικότερα.

Ακολουθώντας νέες ευκαιρίες, οι νεαροί επιχειρηματίες επιδιώκουν να διευρύνουν τους ορίζοντές τους. Οι κίνδυνοι, οι προκλήσεις, η αβεβαιότητα και ο φόβος της αποτυχίας είναι συχνά φαινόμενα.

Η αντιμετώπιση και η υπέρβαση των κινδύνων τις περισσότερες φορές δεν είναι εύκολη υπόθεση. Οι νεαροί επιχειρηματίες πρέπει να βρουν στρατηγικές για να εντοπίσουν αυτούς τους κινδύνους εγκαίρως, να τους αναλύσουν και να τους αξιολογήσουν, να τους ιεραρχήσουν ανάλογα με τη σοβαρότητα και τις δυνητικές τους απειλές και να πάρουν μέτρα για αντιμετώπισή τους. Με μια νοοτροπία που είναι προσανατολισμένη στην επίλυση προβλημάτων, οι περισσότερες από αυτές τις προκλήσεις μπορούν να ξεπεραστούν και ένα σπουδαίο επιχειρηματικό ταξίδι μπορεί να ξεκινήσει!

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Στόχος αυτής της Ιστοεξερεύνησης είναι να σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε τις αβεβαιότητες και τους κινδύνους και να τους μετριάσετε. Ως νεαρός επιχειρηματίας, θα εφαρμόσετε διάφορα βήματα που θα σας βοηθήσουν να διαχειριστείτε τους κινδύνους και να λάβετε αποφάσεις για αυτούς τους κινδύνους.

Ξεκινήσατε την εταιρεία σας που ασχολείται με την ασφάλεια ηλεκτρονικών υπολογιστών πριν από λίγους μήνες στο Παρίσι. Οι υπηρεσίες σας περιλαμβάνουν ανάπτυξη λογισμικού και υπηρεσίες πληροφορικής. Έχετε ήδη κάποια προϊόντα στην αγορά, τα οποία ανταγωνίζονται άλλες εταιρείες σε διεθνές επίπεδο.

Στην παρούσα φάση, είστε στη διαδικασία κυκλοφορίας ενός νέου προϊόντος που στοχεύει στην υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για την αποθήκευση και την προστασία των δεδομένων τους στο διαδίκτυο. Έχετε ήδη ανακοινώσει την κυκλοφορία ενός νέου προϊόντος και απέχετε μόνο τρεις μήνες από την ημέρα κυκλοφορίας. Επίσης, έχετε πελάτες που έχουν προπληρώσει για να αρχίσουν να χρησιμοποιούν το προϊόν από την πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας του. Με βάση την έρευνα αγοράς που έχετε κάνει, η έγκαιρη κυκλοφορία αυτού του προϊόντος θα φέρει στην εταιρεία περίπου 250 χιλιάδες Ευρώ τα δύο πρώτα χρόνια.

Η ομάδα προγραμματισμού σας ενημέρωσε ότι πρέπει να διορθωθούν μερικά σφάλματα ασφαλείας σχετικά με την προστασία των δεδομένων. Αν αυτά τα σφάλματα δε διορθωθούν, ενδέχεται να υπάρξει διαρροή δεδομένων. Αυτά τα σφάλματα ασφαλείας μπορεί να επηρεάσουν την ημερομηνία κυκλοφορίας του προϊόντος.

Ως επικεφαλής της επιχείρησης, πρέπει να αποφασίσετε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Έχετε τις ακόλουθες επιλογές:

  1. Ανακοινώστε καθυστέρηση στην κυκλοφορία του προϊόντος. Αυτό θα σας δώσει χρόνο να βελτιώσετε τα σφάλματα ασφαλείας και ταυτόχρονα θα σας προσφέρει περισσότερο χρόνο ώστε να κάνετε βελτιώσεις σε ολόκληρο το προϊόν πριν το κυκλοφορήσετε. Ωστόσο, μπορεί να οδηγήσει ορισμένους πελάτες σε άλλες εναλλακτικές λύσεις ή να κάνει πελάτες που έχουν προπληρώσει να ζητήσουν επιστροφή χρημάτων. Αυτό αναμένεται να μειώσει τις εκτιμήσεις σας για το διετές κέρδος κατά 50 χιλιάδες ευρώ.
  2. Αυξήστε τον αρχικό προϋπολογισμό για να ολοκληρωθεί το προϊόν έγκαιρα. Αυτό θα δώσει στην ομάδα προγραμματισμού τη δυνατότητα να κάνει όλες τις απαραίτητες διορθώσεις εγκαίρως πριν από την κυκλοφορία του προϊόντος. Δεν είστε σίγουροι για αυτήν την επιλογή, επειδή θα χρειαστεί να ξοδέψετε επιπλέον 10 χιλιάδες ευρώ για προσωπικό και άλλα έξοδα.
  3. Κυκλοφορήστε το προϊόν στην προκαθορισμένη ημερομηνία και αφήστε την ομάδα προγραμματισμού να κάνει την αναβάθμιση εκ των υστέρων. Αυτή η επιλογή έχει το πλεονέκτημα ότι δε θα ξοδέψετε επιπλέον χρήματα ούτε θα αναβάλετε την ημερομηνία κυκλοφορίας. Από την άλλη, η πιθανότητα διαρροής δεδομένων μπορεί να βλάψει την εικόνα της επιχείρησής σας και να οδηγήσει σε νομικές ενέργειες εναντίον της που θα μπορούσαν να απειλήσουν τη βιωσιμότητα της.

Ο στόχος σας είναι να εντοπίσετε τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η επιχείρησή σας, να τους αναλύσετε και να λάβετε αποφάσεις προς όφελος της επιχείρησής σας. Θα πρέπει να σκεφτείτε προσεκτικά τις επιλογές σας και να αποκλείσετε αυτές που είναι μη αποδεκτές.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Βήμα 1. Περιγραφή των κινδύνων

Μαζί με την ομάδα σας, δώστε μια σαφή περιγραφή όλων των κινδύνων της επιχείρησής σας βάσει των πληροφοριών που σας παρέχονται. Πάρτε ένα φύλλο χαρτί ή ανοίξτε ένα νέο έγγραφο στο Word και καταγράψτε όλους τους κινδύνους. Δώστε ένα όνομα σε κάθε κίνδυνο και αναφέρετε τα αίτια και τα αποτελέσματα (ή τον αντίκτυπο) στους στόχους σας. Χρησιμοποιήστε λέξεις όπως ΑΝ, ΕΠΕΙΔΗ και/ή ΙΣΩΣ. Αυτή η άσκηση είναι απαραίτητη για τη χαρτογράφηση των κινδύνων για την επιχείρηση ή το έργο σας.

Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο για να κατανοήσετε καλύτερα πώς να περιγράψετε τους κινδύνους:

Για να κατανοήσετε καλύτερα τους όρους «Κίνδυνος», «Αίτιο» και «Αποτέλεσμα», διαβάστε το ακόλουθο άρθρο:

https://www.isaca.org/resources/isaca-journal/past-issues/2014/writing-good-risk-statements#2

Βήμα 2. Ποσοτικοποιήστε και ιεραρχήστε τους κινδύνους

Ένα καίριο βήμα στη διαχείριση κινδύνων είναι να ιεραρχήσετε τους κινδύνους. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να κάνετε τους κινδύνους μετρήσιμους και συγκρίσιμους. Κατά την ιεράρχηση των κινδύνων, θα πρέπει να λάβετε υπόψη και να αξιολογήσετε πληροφορίες όπως το μέγεθος του κινδύνου, δηλαδή το μέγεθος του αντικτύπου που θα μπορούσε να έχει στον οργανισμό σας ένας συγκεκριμένος κίνδυνος, και την εγγύτητα του κινδύνου, που σχετίζεται με το πόσο επείγουσα είναι η ανάγκη για δράση.

Για να μετρήσετε και να ιεραρχήσετε το μέγεθος και τον αντίκτυπο των κινδύνων, μπορείτε να συμπληρώσετε έναν Πίνακα Αξιολόγησης Κινδύνου. Αυτή η άσκηση συνδυάζει τη σοβαρότητα και την πιθανότητα ενός κινδύνου.

Για να κάνετε αυτήν την άσκηση, κατεβάστε και ανοίξτε τον Πίνακα Αξιολόγησης Κινδύνου στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.teamgantt.com/risk-assessment-matrix-and-risk-management-tips

Το έγγραφο έχει τη μορφή ενός εγγράφου Excel με τρεις καρτέλες: Πίνακας Αξιολόγησης Κινδύνου, Λίστα Αξιολόγησης Κινδύνου και Λίστες.

Στη δεύτερη καρτέλα του εγγράφου Excel, θα βρείτε έναν πίνακα με έξι στήλες: ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ, ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ, ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ και ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ.

Στην πρώτη στήλη, καταγράψτε ονομαστικά τους κινδύνους που έχετε εντοπίσει και στη δεύτερη στήλη τους τομείς που επηρεάζονται. Οι επόμενες τρεις στήλες έχουν αναπτυσσόμενες επιλογές. Επιλέξτε την πιθανότητα και τον αντίκτυπο με βάση την επιλογή που κάνατε στο επίπεδο σοβαρότητας του κινδύνου.

Μόλις ολοκληρώσετε αυτό το βήμα, επιστρέψτε στην πρώτη καρτέλα του εγγράφου με τίτλο (Πίνακας Αξιολόγησης Κινδύνου) και βρείτε τη θέση του στον πίνακα.

Επαναλάβετε αυτήν την άσκηση για όλους τους κινδύνους που έχετε εντοπίσει. Αφού τελειώσετε, ιεραρχήστε τους κινδύνους με βάση τον αντίκτυπό τους.

Βήμα 3. Καταγράψτε τις επιλογές σας για αντιμετώπιση του κινδύνου

Συγχαρητήρια, έχετε εντοπίσει επιτυχώς τους κινδύνους της επιχείρησής σας και καταφέρατε να τους ιεραρχήσετε. Τώρα πρέπει να σκεφτείτε μια λύση στον κίνδυνο των σφαλμάτων ασφαλείας του νέου προϊόντος.

Για να το κάνετε, δημιουργήστε ένα Διάγραμμα Δέντρου Γεγονότων (Event Tree diagram). Σε αυτό το διάγραμμα θα αναφέρετε τις πιθανές λύσεις στον κίνδυνο που εντοπίσατε.

Μάθετε πώς να δημιουργήσετε ένα διάγραμμα Δέντρου Γεγονότων στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.edrawsoft.com/create-event-tree.html

Βάλτε στο διάγραμμα όλες τις πιθανές απαντήσεις στον κίνδυνο. Για καθεμία από τις επιλογές, συμπεριλάβετε τα πιθανά αποτελέσματα της. Υπάρχει μια επιλογή της οποίας η απειλή είναι τόσο σημαντική που θα την αποκλείατε;

Βήμα 4. Ανάλυση Κόστους-Οφέλους και απόφαση

Έχετε χαρτογραφήσει επιτυχώς τις επιλογές σας για να ανταποκριθείτε στον κίνδυνο σφαλμάτων ασφαλείας του νέου προϊόντος και έχετε αποκλείσει τις επιλογές που θεωρείτε μη αποδεκτές. Για να επιλέξετε την τελική σας απάντηση σε αυτόν τον κίνδυνο, πρέπει να κάνετε μια ανάλυση κόστους-οφέλους. Αυτή η ανάλυση θα σας βοηθήσει να κάνετε την πιο συμφέρουσα επιλογή για την επιχείρησή σας.

Για να μάθετε τι είναι η ανάλυση κόστους-οφέλους, δείτε τους παρακάτω συνδέσμους:

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cost-benefit-analysis

https://www.investopedia.com/terms/c/cost-benefitanalysis.asp

Με τις πληροφορίες που σας δίνονται, συγκρίνετε το κόστος και τα οφέλη της κάθε επιλογής για αντιμετώπιση του κινδύνου όσον αφορά το σφάλμα του νέου προϊόντος και πάρτε μια απόφαση εκ μέρους της επιχείρησής σας.

Συγκρίνετε την απόφασή σας με τα άλλα μέλη της ομάδας σας. Συμφωνείτε όλοι; Υποστηρίξτε την επιλογή σας εξηγώντας γιατί έχετε κάνει αυτήν την επιλογή.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΓνώσειςΔεξιότητεςΣτάσεις
Γνώσεις για το τι είναι η αβεβαιότητα, η ασάφεια και ο κίνδυνος.Συνειδητοποίηση της σημασίας της διαχείρισης κινδύνου.Πρακτικές γνώσεις για το ποιοι παράγοντες κάνουν έναν κίνδυνο σημαντικό.Γνώση για προσεγγίσεις διαχείρισης κινδύνου.Συνειδητοποίηση του ρόλου που διαδραματίζουν οι πληροφορίες στη μείωση της αβεβαιότητας, της ασάφεις και του κινδύνου.Ικανότητα διάκρισης μετακύ αποδεκτού και μη αποδεκτού ρίσκου.  Δημιουργία πλάνων και στρατηγικών για τη διαχείριση του κινδύνου.Αξιολόγηση των κινδύνων στην ίδρυση μιας «ψηφιακής» επιχείρησης.Ιεράρχηση κινδύνωνΑξιολόγηση των οφελών και των κόστους εναλλακτικών επιλογών πριν τη λήψη μιας απόφασης.Συζήτηση των επιχειρημάτων υπέρ και κατά σε σχέση με την ανάληψη ενός ρίσκου.Αξιολόγηση μιας ανάλυσης κόστους-οφέλους σε σχέση με την ανάληψη ενός ρίσκου. Συνυπολογισμός των κινδύνων και λήψη αποφάσεων παρά την αβεβαιότητα.Επίγνωση του πώς να γίνεται η αξιολόγηση κινδύνων πριν την ανάληψη δράσης. Επίγνωση του πώς να γίνεται ανάληψη κινδύνου με μετριασμό του αντικτύπου. Προσανατολισμός στην επίλυση προβλημάτων. Χαρακτηριστικά υπεύθυνης ηγεσίας.  

Ως μέρος της αξιολόγησης, οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να ολοκληρώσουν τις ασκήσεις σε όλα τα βήματα.

Ολοκληρώστε αυτό το σύντομο κουίζ: https://forms.gle/dsLXK49Fq752nbpL8

Ε1: Κάνουμε την περιγραφή του κινδύνου, για να:

1.  Ιεραρχήσουμε τους κινδύνους της επιχείρησης

2. Χαρτογραφήσουμε τους κινδύνους της επιχείρησης

3. Αξιολογήσουμε τους κινδύνους της επιχείρησης

4. Χαρτογραφήσουμε τις ανάγκες της επιχείρησης

Σωστή απάντηση: 2

Ε2: Ιεραρχούμε τους κινδύνους με βάση το μέγεθος του αντικτύπου τους και την εγγύτητά τους.

1. Σωστό

2. Λάθος

Σωστή απάντηση: 1

Ε3: Χρησιμοποιούμε τον Πίνακα Αξιολόγησης Αντικτύπου, για να:

1. Ποσοτικοποιήσουμε τους κινδύνους

2. Χαρτογραφήσουμε τους κινδύνους

3. Χαρτογραφήσουμε τις απαντήσεις στους κινδύνους

4. Αξιολογήσουμε τις επιλογές όσον αφορά τις απαντήσεις στους κινδύνους.

Σωστή απάντηση: 1

Ε4: Η ανάλυση κόστους-οφέλους είναι μια διαδικασία που μας βοηθά να χαρτογραφήσουμε τους κινδύνους.

1. Σωστό

2. Λάθος

Σωστή απάντηση: 2

Ε5: Η ανάλυση κόστους-οφέλους είναι μια διαδικασία που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για την ανάλυση αποφάσεων.

1. Σωστό

2. Λάθος

Σωστή απάντηση: 2

Ερωτήσεις που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας εκπαιδευτής σε μια συζήτηση με όλη την τάξη, για να κάνει μια σύνοψη της ιστοεξερεύνησης:

Τι μάθατε μέσω αυτής της ιστοεξερεύνησης;

Ποια είναι τα πράγματα που έχετε μάθει που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στην καθημερινή σας ζωή;

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Συγχαρητήρια, ολοκληρώσατε αυτή την ιστοεξερεύνηση!

Σε αυτή την ιστοεξερεύνηση, έχετε διαχειριστεί με επιτυχία τους κινδύνους μιας νέας επιχείρησης. Στην αρχή, μαζί με την ομάδα σας, εντοπίσατε τις τρέχουσες απειλές που αντιμετωπίζει η εταιρεία. Πρόκειται για μια διαδικασία που εφαρμόζουν συνεχώς οι επιχειρήσεις για να εντοπίσουν τους πιθανούς κινδύνους. Μετά, αναλύσατε τους κινδύνους και τους ποσοτικοποιήσατε έτσι ώστε να μπορείτε να τους ιεραρχήσετε και να λάβετε προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπισή τους. Οι εταιρείες κάνουν το ίδιο, με πολύ πιο αναλυτικό τρόπο, για τον ίδιο σκοπό.

Επιπλέον, είχατε την ευκαιρία να σκεφτείτε μια λύση στον συγκεκριμένο κίνδυνο του σεναρίου που σας δόθηκε. Τα βήματα 3 και 4 αποσκοπούσαν στο να σας δείξουν έναν απλό τρόπο για να σκεφτείτε ιδέες και εναλλακτικές για την αντιμετώπιση ενός κινδύνου. Οι επιχειρηματίες χρησιμοποιούν παρόμοιες διαδικασίες για την αντιμετώπιση ενός κινδύνου όταν επενδύουν σε νέους τομείς, αν και αυτές περιλαμβάνουν πιο περίπλοκα συστήματα και περισσότερα δεδομένα και πληροφορίες.

Συγχαρητήρια λοιπόν, φτάσατε στο τέλος αυτής της Ιστοεξερεύνησης! Τώρα είστε εξοπλισμένοι με τις απαραίτητες γνώσεις για να αντιμετωπίσετε και να ξεπεράσετε τους κινδύνους και να τους διαχειριστείτε με μεθοδικό τρόπο ώστε να προστατεύσετε την επιχείρησή σας. Με μια στάση προσανατολισμένη στην επίλυση προβλημάτων και μια νοοτροπία ηγέτη, το επιχειρηματικό σας ταξίδι είναι εγγυημένο να πετύχει.

«Δεν πρέπει να αφήνεις έναν δράκο χωρίς να τον υπολογίζεις, αν ζεις κοντά του»- J.R.R.

Παραδείγματα:

Μάθετε περισσότερα:

Kauffman Founders School: ένα κανάλι με διάφορα βίντεο μικρής διάρκειας με σημαντικές συμβουλές για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα. https://www.youtube.com/user/FoundersSchool/videos?view=0&sort=p&flow=grid

Το κανάλι RiskDoctorVideo στο YouTube: Το κανάλι φιλοξενεί διάφορα βίντεο σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων, από τον Δρ David Hillson, «The Risk Doctor». https://www.youtube.com/user/RiskDoctorVideo