Section 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Για να αρχίσετε, παρακολουθήστε το εισαγωγικό βίντεο PandaQuest: Ψάχνοντας για Ευκαιρίες.

Καλωσορίσατε σε αυτή την Ιστοεξερεύνηση εντοπισμού ευκαιριών! Ο εντοπισμός ευκαιριών έχει να κάνει με «την αξιοποίηση της φαντασίας και των ικανοτήτων σας για προσδιορισμό ευκαιριών που δημιουργούν αξία». Για να αρχίσετε, παρακολουθήστε το εισαγωγικό βίντεο PandaQuest: Ψάχνοντας για Ευκαιρίες, το οποίο συνοψίζει τον ρόλο και την αποστολή σας!

Η αποστολή σας: Εργάζεστε για το «Panda Corp International» στο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης. Η εταιρεία αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες. Σας έχει ανατεθεί από το διοικητικό συμβούλιο να αναπτύξετε ένα καινοτόμο προϊόν που θα ικανοποιεί την ανάγκη μιας νέας αγοράς-στόχου!

Βασικοί όροι

Μέτοχοι – «Οι μέτοχοι είναι οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης, μπορεί να εργάζονται στην επιχείρηση και να επωφελούνται άμεσα από την αύξηση στην αξία της επιχείρησης» (https://www.tutor2u.net)

Κοινό-στόχος – «Το σύνολο των πελατών που μοιράζονται κοινές ανάγκες, επιθυμίες και προσδοκίες, στους οποίους μια επιχείρηση προσπαθεί να πουλήσει τα προϊόντα/υπηρεσίες της» (https://www.tutor2u.net)

Κόκκινος ωκεανός – «Οι Κόκκινοι Ωκεανοί είναι όλες οι βιομηχανίες που υπάρχουν σήμερα – ο γνωστός χώρος της αγοράς». (Πηγή: blueoceanstrategy.com)

Μπλε ωκεανοί – «Μπλε ωκεανοί είναι όλες οι βιομηχανίες που δεν υπάρχουν σήμερα – ο άγνωστος χώρος της αγοράς» (Πηγή: blueoceanstrategy.com)

Τάσεις – Τάση είναι η γενική κατεύθυνση μιας αγοράς ή η τιμή ενός αγαθού(https://www.investopedia.com)

Καταιγισμός ιδεών – «το να προτείνουμε γρήγορα πολλές ιδέες για μελλοντικές δράσεις προτού εξετάσουμε κάποιες από αυτές πιο προσεκτικά» (https://dictionary.cambridge.org)

Μοναδικότητα του προϊόντος – «το χαρακτηριστικό ενός προϊόντος που το κάνει να διαφέρει και να υπερέχει από αυτά των ανταγωνιστών του» (Πηγή: https://dictionary.cambridge.org) Αναδυόμενη αγορά – «μια αναδυόμενη οικονομία της αγοράς είναι αυτή στην οποία η χώρα γίνεται αναπτυγμένο έθνος, συχνά λόγω σχετικά υψηλής οικονομικής ανάπτυξης και μιας ταχείας επέκτασης του εμπορίου και των επενδυτικών ροών» (πηγή: https://www.tutor2u.net/economics/topics/emerging-economies)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Θα κάνετε μια εκτενή έρευνα για την αγορά της χώρας που έχετε επιλέξει. Θα «κολυμπήσετε» στον μπλε ωκεανό, θα σκεφτείτε μια ιδέα για την αγορά και στη συνέχεια θα την αναπτύξετε. Θα χρησιμοποιήσετε τεχνικές όπως το Google Trends και το «προφίλ πελάτη» για να προωθήσετε την ιδέα σας. Τέλος, θα μοιραστείτε την ιδέα σας με ενδιαφερόμενα μέρη κάνοντας μια παρουσίαση

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Βήμα 1: Έρευνα

A) Διαβάστε το άρθρο/παρακολουθήστε βίντεο σχετικά με τον ορισμό της στρατηγικής του Κόκκινου Ωκεανού και του Μπλε Ωκεανού:                

Άρθρο:https://www.blueoceanstrategy.com/what-are-red-blue-oceans/?fbclid=IwAR3ZKPTv3a1sLZ2DGRdiZeGKxn-kpG0JjHHr3pa3UwH1wRufJh6aBaECupc

Βίντεο:  https://youtu.be/sYdaa02CS5E

B) Δείτε το infographic Αναδυόμενες Οικονομίες της Αγοράς το 2019 στο ακόλουθο άρθρο και επιλέξτε 5 χώρες – θα εξερευνήσετε τις αγορές των χωρών που επιλέξατε στα επόμενα βήματα:

https://www.focus-economics.com/blog-tags/infographic

Γ) Χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο, κάντε έρευνα για να βρείτε τις αγορές του Μπλε Ωκεανού στις χώρες που έχετε επιλέξει. Θυμηθείτε, ο Μπλε Ωκεανός είναι ο ανεξερεύνητος ωκεανός και πρέπει να αναζητήσετε ενδείξεις για νέες αγορές. Επομένως, κατά τη διάρκεια της έρευνάς σας αναζητήστε καινοτόμες επιχειρήσεις, νεοσύστατες νεοφυείς επιχειρήσεις ή χρηματοδότες.

Δ) Χρησιμοποιώντας τον πίνακα, καταγράψτε τις χώρες και τις αγορές που θεωρείτε πιο ενδιαφέρουσες.

Καινοτόμες αγορές

E) Από τις χώρες και αγορές που καταγράψατε, επιλέξτε τη χώρα και την αγορά που σας ενδιαφέρει περισσότερο και στην οποία θέλετε να εστιάσετε.

Βήμα 2: Τάσεις

A) Διαβάστε το άρθρο/παρακολουθήστε το βίντεο σχετικά με τις επιχειρηματικές τάσεις στον κόσμο για το 2020

https://www.entrepreneur.com/article/338514

https://www.forbes.com/sites/johnhall/2019/11/24/5-trends-in-entrepreneurship-you-cant-afford-to-ignore-in-2020/#35a3a9ed1eb0

https://crysberry.com/vr-and-ar-predictions-for-2020

https://trends.sustainability.com

B) Γράψτε 3 από τις πιο σημαντικές τάσεις. Τώρα, επιλέξτε μία από τις τάσεις για την ιδέα σας.

Βήμα 3: Φανταστείτε

Πρώτα, διαβάστε το πιο πάνω άρθρο και δείτε το infographic με τίτλο «Η δημιουργική στρατηγική Disney», που θα σας δώσει πληροφορίες για αυτή τη μέθοδο.

Δημιουργική στρατηγική Disney

Ο Ονειροπόλος, ο Ρεαλιστής και ο Κριτικός αντιπροσωπεύουν τρεις τρόπους σκέψης. Αυτή η μέθοδος συγκεντρώνει πολλές ιδέες και τις μετατρέπει σε ένα συνεκτικό σχέδιο.

Ο Ονειροπόλος

 1. Μοιραστείτε τα όνειρά σας χωρίς περιορισμούς

Έχετε επιλέξει την τάση σας. Τώρα, ως ομάδα σκεφτείτε 15 ιδέες για ένα προϊόν που ανήκει σε αυτή την τάση. Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και καταγράψτε τις, είναι σημαντικό να μην κατακρίνετε αυτές τις ιδέες.

Ο Ρεαλιστής

 • Εφαρμόστε λογική σκέψη

Στη συνέχεια, φανταστείτε ότι αυτές οι ιδέες είναι εφικτές και αρχίστε να δημιουργείτε ένα σχέδιο. Ρωτήστε τον εαυτό σας πώς μπορείτε να μετατρέψετε αυτή την ιδέα σε πραγματικότητα. Η ομάδα σας πρέπει να περιορίσει τις 15 ιδέες στις 7 πιο εφικτές. Άλλες ερωτήσεις που μπορείτε να κάνετε είναι: Ποιο είναι το σχέδιο δράσης για να υλοποιήσετε αυτή την ιδέα; Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίησή της;

Ο Κριτικός

 • Εξερευνήστε τις αδυναμίες των ιδεών σας και πώς να τις αντιμετωπίσετε

Εξερευνήστε τις αδυναμίες και τις πιθανές λύσεις των 7 ιδεών της ομάδας σας. Ρωτήστε τον εαυτό σας ποια είναι τα εμπόδια της ιδέας σας. Γιατί δεν μπορείτε να την υλοποιήσετε; Τι θα μπορούσε να πηγαίνει λάθος με την ιδέα σας; Πώς θα μπορούσατε να αντιμετωπίσετε αυτά τα εμπόδια; Περιορίστε τις 7 ιδέες της ομάδας σας στις 3 πιο ισχυρές.

Επίλογος

Τέλεια! Έχετε αναπτύξει 3 ιδέες για προϊόντα!

Τώρα η ομάδα σας έχει 3 σχέδια δράσης για 3 πιθανά προϊόντα, που χαρακτηρίζονται από δημιουργικότητα, λογική σκέψη και επίλυση προβλημάτων.

Μπορείτε να κάνετε αυτήν την εργασία με δύο διαφορετικούς τρόπους:

1) Φανταστείτε ότι έχετε μετακομίσει στη χώρα που έχετε επιλέξει. Τώρα θα εξετάσετε την αγορά που επιλέξατε στο προηγούμενο βήμα σύμφωνα με την τάση που θεωρείτε πιο σημαντική. Χωρίστε την ομάδα σας σε 3 μικρότερες ομάδες – ο ονειροπόλος, ο ρεαλιστής, ο κριτικός. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο infographic.

2) Φανταστείτε ότι έχετε μετακομίσει στη χώρα που έχετε επιλέξει. Τώρα θα εξετάσετε την αγορά που επιλέξατε στο προηγούμενο βήμα σύμφωνα με την τάση που θεωρείτε πιο σημαντική. Δουλεύετε όλοι μαζί ως μια ομάδα και αλλάζετε στον ρόλο του ονειροπόλου, του ρεαλιστή και του κριτικού. Ακολουθήστε τις οδηγίες.

Ο ονειροπόλος – 15 ιδέες

Ο ρεαλιστής – 7 ιδέες

Ο κριτικός – 3 ιδέες

Στο τέλος, θα καταλήξετε σε 3 ιδέες.

Βήμα 4: Καταιγισμός ιδεών

Συζητήστε τις 3 ιδέες σας σύμφωνα με αυτά τα σημεία – γράψτε τις πληροφορίες στον πίνακα:

A)Κοινό-στόχος

https://buffer.com/library/marketing-personas-beginners-guide

https://medium.com/brand-language/storyboards-a-new-way-to-understand-your-audience-eae7d09bf543

https://www.justinmind.com/blog/user-persona-templates

Χρησιμοποιήστε τον πίνακα για το κοινό-στόχο σας ως οδηγό. Ο καλύτερος τρόπος είναι να δημιουργήσετε τρία προφίλ πελάτη για κάθε ιδέα προϊόντος. Σας προτείνουμε να αναλύσετε το κοινό-στόχο σας χρησιμοποιώντας τη μέθοδο προφίλ πελάτη (personas method) – αυτή η μέθοδος περιγράφεται στο άρθρο πιο πάνω με κόκκινο χρώμα.

B) Μοναδικότητα του προϊόντος

https://www.sitepoint.com/how-to-create-unique-selling-proposition

https://www.shopify.com/blog/unique-selling-proposition

Για κάθε μία από τις 3 ιδέες σας, καταγράψτε τα σημεία που προτείνονται στον πιο κάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας το πρώτο άρθρο για οδηγίες.

Γ) Συναισθηματική σύνδεση με το προϊόν

https://medium.com/swlh/the-power-of-emotions-in-marketing-aa8903212fdb

Διαβάστε το άρθρο πιο κάτω με πράσινο χρώμα (πώς να δημιουργήσετε συναισθηματικά δυνατές εμπειρίες για τους πελάτες σας μέσω του μάρκετινγκ).

Επιλέξτε το βασικό προφίλ για κάθε μία από τις τρεις ιδέες.

Με βάση αυτό το άρθρο, σκεφτείτε ιδέες σχετικά με συναισθηματικά ερεθίσματα/ στοιχεία για διαφήμιση. Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα για καθεμία από τις τρεις ιδέες σας.

https://www.widerfunnel.com/emotional-relevance-marketing/

Βήμα 5: Google Trends

A) Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο για τα Google Trends

B) Αναλύστε τις 3 ιδέες σας ξεχωριστά και μετά συγκρίνετε τις μεταξύ τους.

https://trends.google.com/trends

Βήμα 6: Παρουσίαση

A) Φανταστείτε ότι παρουσιάζετε την τελική σας ιδέα στους μετόχους.

B) Βεβαιωθείτε ότι έχετε καλύψει όλα τα σημεία στο πρότυπο παρουσίασης που παρέχεται πιο κάτω.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (αυτοαξιολόγηση, σύγκριση του τι έχουν μάθει οι εκπαιδευόμενοι, παροχή ανατροφοδότησης στον εκπαιδευτή για το πώς νιώθουν, τι έχουν μάθει. Περιλαμβάνει επίσης την ολοκλήρωση ενός σύντομου κουίζ ή παιχνιδιού στο Kahoot για έλεγχο των καινούριων γνώσεων και δεξιοτήτων):

Ευελπιστούμε ότι αυτή η Ιστοεξερεύνηση έχει δώσει την ευκαιρία για αναστοχασμό και εντοπισμό ευκαιριών. Παρακαλούμε συμπληρώστε αυτή τη σύντομη φόρμα αξιολόγησης:

https://forms.gle/iBZA5HexLc6ifByP8

Προαιρετική ομαδική αξιολόγηση 1 – όταν οι εκπαιδευόμενοι ολοκληρώσουν την αυτοαξιολόγηση, η ομάδα πρέπει να σταθεί σε κύκλο. Κάθε άτομο πρέπει να πει μια λέξη για το πώς βρήκε το έργο και να την εξηγήσει σε συντομία στην υπόλοιπη ομάδα (αν αισθάνεται άνετα να το κάνει).

Προαιρετική ομαδική αξιολόγηση 2 – Ελέγξτε τις γνώσεις σας με αυτό το σύντομο κουίζ στο Kahoot:  https://create.kahoot.it/share/share/test-your-knowledge/2f2b725f-eab7-41d9-8c55-3a2b3163bd10

Γνώσεις:

 • Πρακτικές γνώσεις για τον εντοπισμό ευκαιριών για περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητας που δημιουργεί αξία
 • Πρακτικές γνώσεις για το πώς να μετατρέψετε ιδέες σε λύσεις που δημιουργούν αξία για άλλους
 • Πρακτικές γνώσεις για το πώς να ψάχνετε νέες λύσεις που βελτιώνουν τη διαδικασία δημιουργίας αξίας
 • Θεωρητικές γνώσεις για τη στρατηγική λήψη αποφάσεων
 • Θεωρητικές γνώσεις για την καινοτομία και τον αντίκτυπό της στην κοινωνία, τον πολιτισμό και την αγορά
 • Θεωρητικές γνώσεις για στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων στον επιχειρηματικό τομέα
 • Περιγραφή διαφορετικών αναλυτικών προσεγγίσεων για εντοπισμό επιχειρηματικών ευκαιριών
 • Συνδυασμός γνώσεων και πόρων για επίτευξη σημαντικών στόχων

Δεξιότητες:

 • Προσδιορισμός αναγκών και προκλήσεων που πρέπει να αντιμετωπιστούν
 • Αξιοποίηση και διαμόρφωση ευκαιριών για απάντηση σε προκλήσεις και δημιουργία αξίας για άλλους
 • Ανάπτυξη διαφορετικών ιδεών και ευκαιριών για απάντηση σε νέες προκλήσεις
 • Περιγραφή διαφορετικών προσεγγίσεων για τη διατύπωση ανοικτού τύπου προβλημάτων
 • Εφαρμογή διαφορετικών στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων τόσο ατομικά όσο και σε ομάδες
 • Περιγραφή διαφόρων επιπέδων καινοτομίας δίνοντας παραδείγματα
 • Συζήτηση στρατηγικού οράματος για τη δημιουργία αξίας
 • Συζήτηση για τους διάφορους μακροπρόθεσμους βιώσιμους στόχους και την πορεία της επιλεγμένης δράσης

Στάσεις:

 • Δεκτικότητα στην καινοτομία
 • Επίγνωση των διαφορετικών επιπέδων καινοτομίας
 • Εκτίμηση των δυνατοτήτων μιας ιδέας για τη δημιουργία αξίας
 • Επίγνωση του αντικτύπου των ιδεών που επιφέρουν αξία
 • Επίγνωση του αντικτύπου των επιχειρηματικών δράσεων στην κοινότητα-στόχο, την αγορά, την κοινωνία και το περιβάλλον
 • Επίγνωση του ρόλου του οράματος στον επιχειρηματικό τομέα

ΕΠΙΛΟΓΟΣ (παρέχει μια ευκαιρία για ανακεφαλαίωση της εμπειρίας, την ενθάρρυνση του αναστοχασμού για τη διαδικασία, την επέκταση και γενίκευση όσων έχουν μάθει οι εκπαιδευόμενοι ή έναν συνδυασμό αυτών. Προτείνετε ερωτήσεις που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας εκπαιδευτής σε μια συζήτηση με όλη την τάξη, ώστε να κάνει μια ανακεφαλαίωση της Ιστοεξερεύνησης)

Μέσω αυτής της Ιστοεξερεύνησης, έχετε μάθει τη διαδικασία και έχετε κατανοήσει πώς να εντοπίζετε ευκαιρίες.

«Αν κάποιος σας προσφέρει μια καταπληκτική ευκαιρία, αλλά δεν είστε σίγουροι ότι μπορείτε να το κάνετε, πείτε ναι – μάθετε πώς να το κάνετε αργότερα.» Richard Branson

Πώς να συμπληρώσετε τον πίνακα του βήματος 1:

Section 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Παρακολουθήστε το βίντεο!

Μπορούμε να γίνουμε παράγοντες αλλαγής στον κόσμο, είτε αυτό είναι σε μεγάλη είτε σε μικρότερη κλίμακα. Μερικές φορές νιώθουμε ότι όλα γύρω μας είναι προδιαγεγραμμένα και αμετάβλητα, αλλά όταν κοιτάξουμε ανά τους αιώνες θα διαπιστώσουμε την εξελικτική και συνεχιζόμενη ροή της ιστορίας – η ιστορία είναι τώρα! Μερικές φορές πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω ώστε να αποκτήσουμε μια ευρύτερη οπτική και να συνειδητοποιήσουμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Και με το διαδίκτυο στα χέρια μας δεν υπήρξε ποτέ πιο εύκολο να συνδεθούμε με τους ανθρώπους, όπου κι αν βρίσκονται. Έχοντας αυτό κατά νου, είναι τώρα η σειρά σας να αξιοποιήσετε τη δύναμη του διαδικτύου για έναν σκοπό που σας ενδιαφέρει. Πρέπει να προσδιορίσετε έναν τρόπο με τον οποίο θα θέλατε να δείτε τον κόσμο να αλλάζει προς το καλύτερο και να τον χρησιμοποιήσετε ως βάση για την ανάπτυξη μιας εκστρατείας στο Instagram. Η εκστρατεία πρέπει να είναι οπτική και να μπορεί να συμμετέχει σε αυτή ο κόσμος. Είστε έτοιμοι να αλλάξετε τον κόσμο;

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ο στόχος σας είναι να αναπτύξετε μια εκστρατεία στο Instagram για έναν σκοπό που είναι σημαντικός για εσάς. Πρέπει να σκεφτείτε την ιδέα, να την αναπτύξετε, να βρείτε το κοινό-στόχο σας και να την ξεκινήσετε στο Instagram. Λόγω της φύσης του Instagram, η εκστρατεία θα είναι οπτική, πρέπει να έχει μια συνεκτική ταυτότητα και θα πρέπει να να μπορεί να συμμετέχει το κοινό. Ποιος ξέρει, ίσως να #ΑλλάξετεΤονΚόσμο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Πρόκειται να αναπτύξετε και να ξεκινήσετε μια εκστρατεία στο Instagram για ένα ζήτημα που σας ενδιαφέρει.

Βήμα 1

Ρωτήστε τον εαυτό σας, τι θέλετε να δείτε να αλλάζει στον κόσμο;

Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο για να δείτε πόσο εφικτό είναι στην πραγματικότητα να αλλάξουμε τον κόσμο. Ίσως δεν είστε σίγουροι για το πώς θα τον αλλάζατε; Αυτό το άρθρο θα μπορούσε να σας δώσει έμπνευση – περιγράφει τι θεωρούν σημαντικό οι Διεθνείς Νέοι Πρεσβευτές.

Βήμα 2

Τώρα μεταφράστε το ζήτημα που εντοπίσατε σε μία πρόταση που συνοψίζει τον σκοπό της εκστρατείας σας – αυτό θα γίνει ο βασικός στόχος της εκστρατείας σας. Είναι το γιατί σας. Χρησιμοποιήστε αυτό το άρθρο για να κατανοήσετε πώς να θέσετε ρεαλιστικούς και αποτελεσματικούς στόχους εκστρατείας.

Βήμα 3

Στη συνέχεια, πρέπει να αναπτύξετε την ιδέα σας. Πρέπει να σκεφτείτε:

 • Ποιο είναι το κοινό-στόχος σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το άρθρο για καθοδήγηση στο πώς να καθορίσετε το κοινό-στόχο σας. Μπορείτε επίσης να δείτε παρόμοιες εκστρατείες και πώς καθορίζουν το δικό τους κοινό-στόχο.
 • Πώς θα μεταφράσετε τον στόχο σας σε μια δυναμική εκστρατεία που να βασίζεται σε ένα αφήγημα και που επικοινωνεί με σαφήνεια το μήνυμά σας. Σκεφτείτε πρακτικά… πώς μπορούν να συμμετέχει το κοινό; Εδώ θα δείτε μερικά παραδείγματα. Μην απογοητευτείτε αν η ιδέα δεν έρθει αμέσως… μπορεί να χρειαστεί να αφιερώσετε κάποιο χρόνο να σκεφτείτε ιδέες και να τις συζητήσετε με άλλους.

Να θυμάστε: Θέλετε το κοινό να συνεισφέρει και να συμμετέχει στην εκστρατεία σας, επομένως πρέπει να είναι εύκολο να αναπαραχθεί, να είναι οπτική και να έχει ένα σαφές μήνυμα. Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα που μπορούν να σας δώσουν έμπνευση:

 • Η εταιρεία Mothercare, η μεγαλύτερη εταιρεία γονεϊκών ειδών του ΗΒ, ξεκίνησε μια εκστρατεία κατά του body shaming που ασκείται στις μητέρες. Περιλάμβανε 10 φωτογραφίες χωρίς φίλτρο νέων μητέρων με τα παιδιά τους. Οι μητέρες μπορούσαν να συμμετέχουν στην εκστρατεία δημοσιεύοντας τις δικές τους φωτογραφίες με το hashtag bodyproudmums. Μπορείτε να δείτε μια περιγραφή της εκστρατείας εδώ.
 • Το Whereloveisillegal είναι ένα έργο που καταγράφει και κοινοποιεί ιστορίες επιβίωσης LGBTQI+ ατόμων από όλο τον κόσμο. Έχει μια απλή αλλά ισχυρή μορφή, τη δημοσίευση μιας φωτογραφίας τους μαζί με μια προσωπική ιστορία.
 • Το Faces of the front line είναι ένα έργο σκοπός του οποίου είναι να δείξει την ανθρώπινη πλευρά των εργαζομένων της πρώτης γραμμής. Κοινοποιεί φωτογραφίες των εργαζομένων της πρώτης γραμμής μαζί με ένα μήνυμα.

Βήμα 4

Θα πρέπει να αναπτύξετε την ταυτότητα της εκστρατείας σας η οποία θα πρέπει να συμβαδίζει με το μήνυμά σας.

α) Δώστε ένα όνομα στην εκστρατεία σας. Δυσκολεύεστε; Χρησιμοποιήστε αυτή την ιστοσελίδα παραγωγής ονομάτων

β) Σχεδιάστε το λογότυπό σας στο Canva . Δεν έχετε χρόνο; Χρησιμοποιήστε αυτή την ιστοσελίδα παραγωγής λογότυπων

γ) Αποφασίστε ποιο θα είναι το hashtag σας. Μπορεί να είναι το ίδιο με το όνομα της εκστρατείας σας. Μάθετε σε αυτό το άρθρο πώς να φτιάξετε ένα αποτελεσματικό hashtag.

Βήμα 5

Ξεκινήστε την εκστρατεία σας. Κατεβάστε το Ιnstagram στο τηλέφωνό σας και δημιουργήστε έναν λογαριασμό Ιnstagram για την εκστρατεία σας.

 • Χρησιμοποιήστε το λογότυπό σας ως φωτογραφία προφίλ σας, γράψτε την αποστολή της εκστρατείας σας στην περιγραφή και ανεβάστε την πρώτη σας δημοσίευση ξεκινώντας την εκστρατεία σας.
 • Ακολουθήστε 30 λογαριασμούς (οργανισμούς/άτομα/χρήστες με επιρροή/το κοινό-στόχο) που είναι σχετικοί με την εκστρατεία σας.
 • Προσεγγίστε αυτούς τους οργανισμούς/άτομα/φίλους/κοινό-στόχο που πιστεύετε ότι θα ενδιαφέρονται για την εκστρατεία σας, εξηγήστε τους με συντομία την εκστρατεία σας και ζητήστε τους να συμμετέχουν.

Προαιρετικά: Το μέλλον της εκστρατείας σας. Αν θέλετε να συνεχίσετε αυτή την εκστρατεία μετά από το πέρας αυτής της Ιστοεξερεύνησης, μπορείτε να αρχίσετε να σκέφτεστε μια στρατηγική για την καμπάνια σας. Αυτό το άρθρο μπορεί να σας βοηθήσει.

Αναρωτηθείτε: Ποιο θα είναι το περιεχόμενο της εκστρατείας σας; Πόσο συχνά σκοπεύετε να δημοσιεύετε αναρτήσεις; Πώς θα μετρήσετε και θα αξιολογήσετε την εκστρατεία σας; Μετρώντας τα «like»; Τις αλληλεπιδράσεις με την ανάρτηση; Ή κάτι άλλο; Συγχαρητήρια για την έναρξη της εκστρατείας σας!

Αξιολόγηση

Ευελπιστούμε ότι αυτή η Ιστοεξερεύνηση έχει δώσει την ευκαιρία για αναστοχασμό και εντοπισμό ευκαιριών. Παρακαλούμε συμπληρώστε αυτή τη σύντομη φόρμα αξιολόγησης: 

https://forms.gle/KpK6kf76DAMNf8eV7

Με την ολοκλήρωση αυτής της Ιστοεξερεύνησης, οι εκπαιδευόμενοι θα αναπτύξουν:

Γνώσεις:

 • Βασικές γνώσεις για την παραγωγή δημιουργικών και χρήσιμων ιδεών στον επιχειρηματικό τομέα
 • Βασικές γνώσεις για τη δημιουργία επιχειρηματικής αξίας
 • Βασικές γνώσεις για την παρουσίαση της αξίας μιας ιδέας
 • Βασικές γνώσεις για διάφορα είδη καινοτομιών
 • Πρακτικές  γνώσεις σχετικά με το όραμα και τους σκοπούς του
 • Πρακτικές γνώσεις για την αξιοποίηση των προσωπικών ικανοτήτων για εντοπισμό ευκαιριών δημιουργίας αξίας

Δεξιότητες:

 • Αναγνώριση του δυναμικού μιας ιδέας για δημιουργία αξίας
 • Αναγνώριση του τι κάνει την ευκαιρία να δημιουργήσει αξία
 • Προσδιορισμός ευκαιριών για επίλυση προβλημάτων με εναλλακτικούς τρόπους
 • Προσδιορισμός προσωπικών, κοινωνικών και επαγγελματικών ευκαιριών για τη δημιουργία αξίας
 • Βελτίωση ιδεών που δημιουργούν αξίες για άλλους

Στάσεις:

 • Συνειδητοποίηση του τι απαιτείται για την οικοδόμηση ενός οράματος
 • Αυξημένη προσοχή στις διαφορετικές ανάγκες διαφόρων ομάδων
 • Δεκτικότητα στην καινοτομία

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Με την ολοκλήρωση αυτής της Ιστοεξερεύνησης έχετε μάθει πώς να μετατρέπετε μια ιδέα σε πραγματικότητα με τη μορφή μιας εκστρατείας στο Instagram και αποδείξατε ότι μπορείτε να αναλάβετε πρωτοβουλία.

«Στη μέση κάθε δυσκολίας εμφανίζεται η ευκαιρία» – Albert Einstein