Section 1

WPROWADZENIE (Obejmuje ono podanie informacji ogólnych na dany temat i często wprowadza kluczowe słownictwo i pojęcia, które uczniowie będą musieli zrozumieć, aby wykonać zadania.  Powinien przedstawiać scenariusz i kontekst dla zadań w WebQuest oraz być zabawny, angażujący i kreatywny, tak aby wciągnąć uczniów):

Każdy miał w swoim życiu sytuację, w której nie poradził sobie dobrze, lub myśląc o sytuacji z przeszłości stwierdzamy, że moglibyśmy to zrobić lepiej. Jest to naturalna reakcja i zdarza się każdemu, w każdej dziedzinie, w każdym wieku. Uczymy się z czasem i oczywistym jest, że nie wszystko zrobimy idealnie, zwłaszcza gdy robimy to po raz pierwszy. Ważne jest, aby docenić doświadczenie zdobyte w każdej sytuacji w życiu. Nie każda sytuacja będzie wartościowa, nie każda będzie ważna, ale z każdej można wyciągnąć wnioski. Wszyscy popełniamy błędy, nie raz, nie dwa, a czasem nawet musimy popełnić jeden błąd kilka razy, aby wyciągnąć z niego właściwe wnioski. Powszechnie mówi się, że nie należy wchodzić dwa razy do tej samej rzeki, ale Herkulus powiedział coś znacznie mądrzejszego: Żaden człowiek nie wchodzi dwa razy do tej samej rzeki, bo to nie ta sama rzeka i on nie jest tym samym człowiekiem.

ZADANIA (jasno i precyzyjnie wyjaśniają, co uczniowie mają zrobić, powinny być motywujące i interesujące, a tam, gdzie to możliwe, powinny obejmować czynności przyczyniające się do rozwoju umiejętności, które będą wykorzystywane w życiu codziennym.  Należy podać wskazówki dotyczące sposobu prezentacji wyników, np. mapy, wykresy, eseje, ekspozycje ścienne i diagramy):

Twoim zadaniem będzie stworzenie własnego doświadczenia w oparciu o cykl Kolba.

Wybierzcie doświadczenie, które początkowo wydawało się negatywne lub nieudane i zastanówcie się, jakie pozytywne aspekty mogły z niego wyniknąć. Na koniec zadania każdy po kolei przeczyta swoją historię, a słuchacze zostaną poproszeni o wypisanie jak największej liczby pozytywnych aspektów lub możliwości wynikających z danej sytuacji, spróbujcie zaskoczyć mówcę i sprawdźcie, czy zauważy Wasze spostrzeżenia. Do dzieła!

PROCES (zestaw kroków i zadań badawczych z wykorzystaniem predefiniowanych źródeł, które w przeważającej mierze oparte są na sieci, zazwyczaj w formie umożliwiającej kliknięcie. Ten etap ma zazwyczaj jeden lub więcej „produktów”, które uczący się mają zaprezentować na koniec. Produkty te stanowią podstawę etapu ewaluacji. Dla każdego kroku w procesie, powinna być również zamieszczona seria linków (3-4 na krok).  Linki te powinny być wstępnymi filmami, artykułami, blogami, stronami internetowymi, etc., które uczestnicy mogą odwiedzić, aby pomóc im w wykonaniu zadania. W WebQuestach powinny być umieszczone linki do stron, witryn, baz danych, wyszukiwarek itp:)

Krok 1: Czym jest nauka przez doświadczenie?

Według BU centre of teaching & learning – Nauka poprzez doświadczenie jest angażującym procesem uczenia się, w którym studenci „uczą się poprzez działanie” i refleksję nad doświadczeniem. W artykule tym stwierdza się również, że eksperymentalne działania edukacyjne mogą obejmować, ale nie są ograniczone do, praktycznych eksperymentów laboratoryjnych, staży, praktyk, ćwiczeń terenowych, studiów zagranicznych, badań licencjackich i występów studyjnych.

Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź ten link:

Cykl nauki opartej na doświadczeniu wg Davida Kolba

W 1984 roku David Kolb opracował czteroetapowy cykl uczenia się przez doświadczenie, bazując na swojej wcześniejszej pracy z takimi teoretykami, jak John Dewey, Kurt Lewin i Jean Piaget.

Do etapów tego cyklu należą:

 • – Konkretne doświadczenie
 • – Refleksyjna obserwacja
 • – Abstrakcyjna wizualizacja (konceptualizacja)
 • – Aktywne eksperymentowanie
 •  

W fazie Konkretnego doświadczenia chodzi albo o zmierzenie się z zupełnie nową sytuacją, albo o odwołanie się do własnego doświadczenia, do czegoś, co samemu się przeżyło, doświadczyło.

Obserwacja refleksyjna – Tutaj staramy się wejść w rolę obserwatora i spojrzeć na doświadczenie nieco z perspektywy osoby trzeciej. Jak powiedział sam Kolb, najważniejsze jest tu zauważenie niespójności lub różnic między rzeczywistym doświadczeniem a rozumieniem.

Konceptualizacja abstrakcyjna – wyciąganie wniosków, uogólnianie, odkrywanie prawidłowości, które mogą tworzyć kompletną całość.

I wreszcie – Aktywne Eksperymentowanie – Tutaj przenosimy naszą nową wiedzę do świata rzeczywistego i próbujemy zastosować ją w naszym życiu. Sprawdzamy, co się stanie, jeśli zastosujemy to, czego się nauczyliśmy.

Żródło: https://www.simplypsychology.org/learning-kolb.html

Aby lepiej zrozumieć ten temat, proszę zapoznać się z poniższymi linkami:

https://www.simplypsychology.org/learning-kolb.html

Krok 2: Research

Dla lepszego zrozumienia, zrób research na temat wybranej osoby, którą podziwiasz, osoby, która osiągnęła znaczący sukces. Ważne jest, aby ta osoba i jej sukces były bliskie Twoim zainteresowaniom.

Przeczytaj historie i zrób kilka badań na temat tej wybranej osoby i zrozum, jak lub jaka była jej droga do sukcesu. Możesz być zaskoczony, jakiego rodzaju ludzie mogą mieć historie sukcesu. Często myślimy, że ludzie, którzy osiągnęli sukces mieli prostą ścieżkę do sukcesu, ale nie zawsze tak jest. W rzeczywistości, jest to przeważnie kręta droga pełna wzlotów, upadków, podejmowania złych decyzji i ryzyka. Jednak niektórzy ludzie mogą o tym nie pamiętać i nie zwracać na to uwagi, kiedy już osiągną sukces.

Jakie cechy przypisałbyś tej osobie? Napisz jak najwięcej.

Oto kilka linków, które mogą Ci pomóc w tym kroku:

https://www.questionpro.com/blog/execute-online-research/

Uwagi dla prowadzącego:

Upewnij się, że wszyscy rozumieją tę część zadania. Na wypadek, gdyby ktoś miał problem ze zrozumieniem, jakiego rodzaju opowieści szukają, poleć ten link z przykładami:

Krok 3: Cykl Kolba, w oparciu o Twoje doświadczenie

Nadszedł czas, aby wypełnić cykl Kolba własnymi doświadczeniami. Pamiętaj, postaraj się wybrać doświadczenie, które na początku wydawało się negatywne, lub złą decyzję, a następnie skup się na znalezieniu pozytywów tej sytuacji.  Wybierz takie doświadczenie, z którym będziesz czuł się komfortowo, jeśli ktoś zada Ci pytanie na ten temat.

Wypełniając odpowiednie pola, postaraj się odpowiedzieć na jak najwięcej z poniższych pytań:

Doświadczenia:

 •  Co się stało?
 •  Opisz swoje doświadczenie, swoje decyzje, co się stało.

Obserwacje

 • – Jak się wtedy czułem?
 • – Co mi się w nim nie podobało?
 • – Jakie emocje przez to wystąpiły?

Konceptualizacja

 • Jaki wniosek mogę wyciągnąć z tej sytuacji?
 •  Czego mnie ona nauczyła?
 • Jak mogę ją podsumować?

Doświadczenia

 • Jak przełożyło się to na moje kolejne działania?
 • W jaki sposób wykorzystam wiedzę lub wnioski z tego doświadczenia/decyzji w moich przyszłych działaniach?

Więcej informacji na temat Cyklu Kolba można znaleźć na następujących stronach internetowych:

Krok 4: Dyskusja w grupie i analiza odpowiedzi

Nadszedł czas, aby każdy przedstawił swoją wersję cyklu zadań i zaprezentował jego pozytywne aspekty. Pamiętaj, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania z punktu 3.

 Słuchajcie uważnie i zastanówcie się, jakie inne możliwości i pozytywne aspekty mogły wyniknąć z sytuacji, których mówca mógł nie zauważyć. Zapiszcie swoje spostrzeżenia na kartce papieru. Pamiętaj, aby być miłym i nie oceniać.

Jeśli jest to Twoje pierwsze wystąpienie grupowe lub dyskusja grupowa, przeczytaj poniższe artykuły, które pomogą Ci przezwyciężyć stres.  Jeśli w którymś momencie poczujesz się nieswojo z jakimś pytaniem lub częścią historii, po prostu powiedz o tym, nikt nie będzie tego oceniał.  Pamiętaj, że ważne jest, aby wspierać się nawzajem i dostrzegać pozytywy!

Linki do artykułów:

https://www.managementstudyguide.com/tips-for-successful-group-discussion.htm

https://cmoe.com/blog/team-leadership-why-effective-team-communication-is-so-important/

Uwaga dla prowadzącego:  Upewnij się, że wszyscy czują się komfortowo, gdy przyjdzie im zaprezentować swoją wersję cyklu Kolba. Po wystąpieniu każdej osoby zapytaj resztę grupy, czy zauważyli jakieś możliwości lub pozytywy sytuacji, których nie zauważył sam mówca. Przeprowadź dyskusję na ten temat.

EWALUACJA (samoocena, porównanie i zestawienie tego, czego nauczyli się uczestnicy, przekazanie trenerowi informacji zwrotnej na temat tego, jak się czują i czego się nauczyli. Obejmuje również wypełnienie krótkiego quizu lub gry na Kahoot, aby sprawdzić ich nową wiedzę i umiejętności)

On completion of this WebQuest, learners will have achieved the following learning outcomes: 

WiedzUmiejętnościPostawy
– Podstawowa wiedza o tym, jak nagradzać małe zwycięstwa, aby utrzymać motywację. – Podstawowa wiedza na temat wartości pracy zespołowej. – Podstawowa wiedza na temat technik komunikacji w pracy zespołowej. – Podstawowa wiedza o tym, jak doceniać możliwości uczenia się.– Ocenić czas, w którym podjęto ryzyko i nie poszło ono dobrze. – Oceń, czego się nauczyłeś z obu doświadczeń. – Rozpoznać, czego nauczyliśmy się w wyniku uczestnictwa w pomysłach tworzących wartość. – Dostosować style komunikacji do pracy w grupie.– Docenianie różnych umiejętności komunikacyjnych wymaganych w pracy grupowej i współpracy. – Większy szacunek dla działań związanych z pracą zespołową. – Otwartość na współpracę z rówieśnikami w celu wykonania małego projektu lub zadania. – Zwiększony szacunek dla potrzeby podejmowania ryzyka w życiu. – Otwartość na popełnianie błędów podczas próbowania czegoś nowego.

PODSUMOWANIE (stanowi okazję do podsumowania doświadczenia, zachęcenia do refleksji nad procesem, rozszerzenia i uogólnienia tego, czego się nauczono, lub jakiejś kombinacji tych elementów. Sugerowane pytania, które trener może wykorzystać w dyskusji całej klasy w celu podsumowania WebQuestu):

Każdy z nas jako istota ludzka ma niedoskonałości. Każdy z nas ma inną historię, ale wiele nas łączy. Każdego dnia podejmujemy wiele decyzji, większych lub mniejszych, mniej lub bardziej ważnych, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Dzięki tym decyzjom zdobywamy przez całe życie wiele doświadczeń, o których nawet nie wiemy, bo mało kto się nad tym zastanawia. Dzięki temu zadaniu mamy nadzieję, że w przyszłości zwrócicie większą uwagę na to, że nawet decyzje, które na początku wydają się błędne lub nieudane, mogą mieć wiele pozytywnych skutków i że dzięki nim zdobędziemy znacznie więcej życiowych doświadczeń. Umiejętność analizowania swojego zachowania i przyznawania się do błędów jest bardzo ważnym krokiem do poprawy.  Dzięki temu jesteśmy w stanie stawić czoła kolejnym trudnościom życiowym i działać w lepszy sposób. Jak powiedział kiedyś Thomas Edison: ” Wcale nie poniosłem porażki.

Znalazłem tylko 10 000 sposobów, które nie zadziałają”.

Section 2

WPROWADZENIE (Obejmuje ono podanie informacji ogólnych na dany temat i często wprowadza kluczowe słownictwo i pojęcia, które uczniowie będą musieli zrozumieć, aby wykonać zadania.  Powinien przedstawiać scenariusz i kontekst dla zadań w WebQuest oraz być zabawny, angażujący i kreatywny, tak aby wciągnąć uczniów):

Każdy specjalista na świecie zaczynał od zera. Niektórzy z nich zdobywali swoją wiedzę i umiejętności przez lata nauki, studiów i specjalistycznych kursów, inni przez lata praktyki, a jeszcze inni metodą prób i błędów.  Życie to nieustanny stan uczenia się przez całe życie. Większość z nas nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wiele uczymy się każdego dnia, nawet wtedy, gdy wydaje nam się, że zrobiliśmy niewiele. Od dzieciństwa rozwijamy różne umiejętności, które często są związane z naszymi późniejszymi zainteresowaniami – a to może wyznaczać naszą karierę i dyktować całe życie zawodowe. Nauka we wszystkich jej formach wnosi wiele wartości do naszego życia, a cytując Johna Deweya, amerykańskiego filozofa, psychologa i reformatora edukacji, można powiedzieć, że „Edukacja jest procesem społecznym; edukacja jest wzrostem; edukacja nie jest przygotowaniem do życia, ale jest samym życiem”.

ZADANIA (jasno i precyzyjnie wyjaśniają, co uczniowie mają zrobić, powinny być motywujące i interesujące, a tam, gdzie to możliwe, powinny obejmować czynności przyczyniające się do rozwoju umiejętności, które będą wykorzystywane w życiu codziennym.  Należy podać wskazówki dotyczące sposobu prezentacji wyników, np. mapy, wykresy, eseje, ekspozycje ścienne i diagramy):

Jesteś stażystą w centrum szkoleniowym. Cały czas starasz się uczyć nowych rzeczy, aby mieć więcej umiejętności i móc przekazywać wiedzę innym lub w przyszłości prowadzić własną firmę. Miałeś szczęście, bo Twój szef dał Ci możliwość pochwalenia się swoją wiedzą i poprosił Cię o stworzenie kampanii reklamowej, która zachęci młodych ludzi do poznawania swoich zainteresowań i zdobywania doświadczenia.

PROCES (zestaw kroków i zadań badawczych z wykorzystaniem predefiniowanych źródeł, które w przeważającej mierze oparte są na sieci, zazwyczaj w formie umożliwiającej kliknięcie. Ten etap ma zazwyczaj jeden lub więcej „produktów”, które uczący się mają zaprezentować na koniec. Produkty te stanowią podstawę etapu ewaluacji. Dla każdego kroku w procesie, powinna być również zamieszczona seria linków (3-4 na krok).  Linki te powinny być wstępnymi filmami, artykułami, blogami, stronami internetowymi, etc., które uczestnicy mogą odwiedzić, aby pomóc im w wykonaniu zadania. W WebQuestach powinny być umieszczone linki do stron, witryn, baz danych, wyszukiwarek itp:)

Krok 1: Czym jest nauka przez doświadczenie?

Nauka doświadczalna, inaczej zwana EXL, jest procesem uczenia się poprzez doświadczenie, a dokładniej definiowana jest jako „uczenie się poprzez refleksję nad działaniem”.

Koncepcja ta nawiązuje do cyklu Kolba, który mówi, że kiedy coś opanowujemy, przechodzimy przez cztery fazy: eksperymentowanie (aktywne ćwiczenie, próbowanie); dzielenie się obserwacjami, refleksje (odtwarzanie „tego, co się wydarzyło”, analizowanie); poszerzanie i pogłębianie wiedzy (uzupełnionej o teorię wspierającą dane doświadczenie) oraz pragmatyczne przenoszenie tego doświadczenia do własnej, codziennej praktyki. Każda osoba może rozpocząć naukę od dowolnego etapu cyklu, ale aby nastąpiła transformacja, konieczne jest przejście przez wszystkie fazy cyklu.

Więcej informacji na temat nauki przez doświadczenie i cyklu Kolba można znaleźć pod tymi linkami:

https://carleton.ca/experientialeducation/what-is-experiential-education/

Krok 2: Zrozumienie różnych stylów uczenia się

W zakresie uczenia się warto również wyróżnić style uczenia się według teorii Kolba. Opierają się one na dwóch głównych wymiarach:

 • Aktywny/refleksyjny
 •  Abstrakcyjny/Konkretny

David Kolb i Roger hair zdefiniowali 4 style uczenia się:

 •  Styl dywergencyjny – charakteryzuje się dużą wyobraźnią, łatwością generowania pomysłów, patrzeniem z różnych perspektyw, koncentrowaniem się na ludziach i szerokim zainteresowaniem kulturą.
 •  Styl konwergencyjny – charakteryzuje się umiejętnością wprowadzania pomysłów w życie, koncentracją na rozumowaniu dedukcyjnym i obniżoną wrażliwością oraz ograniczonymi zainteresowaniami.
 • Styl akomodacyjny – charakteryzuje się wysoką skłonnością do podejmowania działań i gotowością do podejmowania ryzyka, umiejętnością działania w sytuacjach wymagających natychmiastowej reakcji, intuicyjnym podejściem do rozwiązywania problemów.
 • -Styl asymilacyjny – charakteryzuje się zdolnością do łatwego tworzenia modeli teoretycznych opartych na rozumowaniu indukcyjnym oraz większą koncentracją na abstrakcyjnych ideach niż na ludziach.

Więcej informacji można znaleźć pod następującymi linkami:

https://www.verywellmind.com/kolbs-learning-styles-2795155
http://changingminds.org/explanations/learning/kolb_learning.htm

Krok 3: Grupowa burza mózgów

W tym momencie nadszedł czas, abyś spotkał się ze swoją grupą i przeprowadził sesję burzy mózgów, aby wygenerować wspaniałe pomysły! Słownik biznesu definiuje burzę mózgów jako proces generowania kreatywnych pomysłów i rozwiązań poprzez intensywną i swobodną dyskusję w grupie.

Spróbujcie odpowiedzieć na poniższe pytania:

 •  Jakie informacje powinny znaleźć się w takiej reklamie społecznej?
 • Jaki slogan wybierzesz?
 • Co zachęciłoby Cię do rozwijania swoich umiejętności i nauki?

Oto kilka wskazówek, jak przeprowadzić udaną sesję burzy mózgów online:

https://miro.com/guides/online-brainstorming/how-to-brainstorm
https://www.facilitate.com/article/11405-8-guidelines-for-brainstorming-online

Uwagi dla prowadzącego:

Zapisz wszystkie pomysły uczestników na tablicy i zachęć ich do udziału i włączenia się w dialog.  Jeśli uczestnicy nie mają żadnych pomysłów, wyjaśnij im, że mogą poszukać w Internecie przykładów kampanii społecznych..

Krok 4: Research online i tworzenie tzw. map myśli

Nadszedł czas, aby podjąć pewne badania online na temat tego, jak zrobić reklamę kampanii.  Istnieje wiele różnych źródeł informacji i porad, więc ważne jest, aby przejrzeć kilka z nich i indywidualnie wybrać te pomysły, które Twoim zdaniem sprawią, że kampania dotrze do największej liczby osób. Pamiętaj jednak, że efekt końcowy powinien być zgodny z tym, co ustaliłeś w kroku grupowym powyżej!

Zapisz swoje pomysły, które będziesz realizował w następnym kroku, używając techniki mind mappingu – pozwala to na generowanie lepszych pomysłów i dostrzeganie lepszych połączeń między nimi.

Oto kilka stron internetowych, które wyjaśniają koncepcję mind mappingu oraz strony, na których możesz stworzyć swoją własną, unikalną mapę myśli:

https://www.mindmapping.com/
https://www.mindmup.com/
https://www.mindmeister.com/
https://bubbl.us/
https://ideaboardz.com/

Krok 5: Opracowanie ogłoszenia o kampanii!

Teraz, kiedy już wygenerowałeś wiele wspaniałych pomysłów i przeprowadziłeś badania online, nadszedł czas, aby każdy stworzył swoją własną, indywidualną kampanię reklamową. Trzymaj się ustalonych wcześniej z grupą zasad i stwórz własną kampanię, która będzie tworzyć wartość i zachęcać ludzi do dalszej nauki!

Jeśli pierwszy raz wykonujesz takie ćwiczenie, nie martw się – to przykład nauki przez doświadczenie! Zdobędziesz nowe umiejętności, które z pewnością przydadzą Ci się w przyszłości.

Wskazówka dla prowadzącego: Upewnij się, że każdy z uczestników ma do czynienia z wybranym przez siebie narzędziem kampanii. Przypomnij im o istocie tego ćwiczenia oraz o tym, że nie musi być ono perfekcyjne, ponieważ wielu z nich mogło nigdy wcześniej nie wykonywać takiego zadania – chodzi o naukę poprzez doświadczenie!

Twórz swoje kampanie z pomocą darmowych narzędzi online, takich jak np:

https://www.canva.com/create/campaign-posters/
https://venngage.com/
https://create.piktochart.com/

Krok 6: Analiza reklam i dyskusja grupowa

Na koniec nadszedł czas na prezentację własnych kampanii po kolei i dyskusję w grupie.

Każdy z mówców powinien wyobrazić sobie, że prezentuje kampanię swojemu szefowi – tak jak to opisano w zadaniu! Nie musicie zwracać się do reszty uczestników per „szefie”, ani robić tego w sposób formalny – po prostu spróbujcie sobie wyobrazić, że ćwiczycie prezentowanie pomysłu swojemu szefowi – będzie to dodatkowa umiejętność i przykład uczenia się przez doświadczenie!

Jeśli jest to Twoja pierwsza prezentacja grupowa lub jeśli czujesz tremę, przeczytaj poniższe rady, które pomogą Ci ją przezwyciężyć oraz wskazówki, jak przedstawić pomysł swojemu przełożonemu:

https://www.wikihow.com/Impress-Your-Boss-With-Your-Presentation
https://www.imindq.com/blog/make-convincing-presentations-in-4-easy-steps
https://www.naukri.com/blog/group-discussion-tips-you-must-know/

Po tym, jak wszyscy skończą prezentować swoje kampanie, nadchodzi czas na grupową refleksję i dyskusję. Prowadzący prowadzi dyskusję i zadaje pytania w oparciu o cykl Kolba. Jeśli masz jakieś przemyślenia lub refleksje, które dotyczą Ciebie lub pomysłów Twoich rówieśników, nie wahaj się ich teraz wyrazić, ale pamiętaj, aby być miłym i nie oceniać innych. Nie zapominajcie również o tym, jak ważna jest praca zespołowa i aktywne słuchanie. Ważne jest, aby każda osoba została wysłuchana i miała wystarczająco dużo czasu na wyrażenie swojej opinii bez przerywania i oceniania.

Podczas dyskusji upewnij się, że każdy podzielił się swoją opinią i odpowiedział na poniższe pytania:

 •  Opisz swoje doświadczenie podczas tworzenia kampanii – czy było to duże wyzwanie?
 • Co Ci się podobało/nie podobało w tej aktywności?
 • Jakie wnioski możesz wyciągnąć z tej aktywności?
 •  Czego Cię to nauczyło?
 • W jaki sposób wykorzystam wiedzę lub wnioski z tego doświadczenia/decyzji w moich przyszłych działaniach?

EWALUACJA (samoocena, porównanie i zestawienie tego, czego nauczyli się uczestnicy, przekazanie trenerowi informacji zwrotnej na temat tego, jak się czują i czego się nauczyli. Obejmuje również wypełnienie krótkiego quizu lub gry na Kahoot, aby sprawdzić ich nową wiedzę i umiejętności):

WiedzaUmiejętnościPostawy
– Wiedza faktyczna na temat refleksyjnej praktyki w pracy grupowej. – Wiedza faktyczna o tym, jak ustalać priorytety zadań. – Podstawowa wiedza na temat technik generowania pomysłów w środowisku grupowym. Podstawowa wiedza o tym, jak inicjować procesy tworzenia wartości dla projektu wspólnotowego.– Opracuj pomysł na tworzenie wartości poprzez projekt wspólnotowy. – Inicjowanie działań tworzących wartość w ramach aktywności grupowej. – Uczestniczyć w działaniach grupowych związanych z generowaniem pomysłów.- Uczestniczyć w projekcie współpracy z rówieśnikami- Uczestniczyć w grupowych działaniach refleksyjnych w celu oceny wartości uczenia się.- Refleksja i ocena osiągnięć i porażek oraz wyciąganie wniosków z przeszłych doświadczeń.– Chęć dzielenia się wiedzą i wspierania rówieśników w nauce. – Gotowość do refleksji nad uczeniem się w celu określenia jego wartości. – Otwartość na angażowanie się w uczenie się od rówieśników i współpracę z nimi.

PODSUMOWANIE (stanowi okazję do podsumowania doświadczenia, zachęcenia do refleksji nad procesem, rozszerzenia i uogólnienia tego, czego się nauczono, lub jakiejś kombinacji tych elementów. Sugerowane pytania, które trener może wykorzystać w dyskusji całej klasy w celu podsumowania WebQuestu):

Gratulacje! Właśnie stworzyłeś reklamę społeczną, która ma ogromną wartość! Świadomość istoty nauki i doświadczenia jest bardzo ważna i sprzyja naszemu rozwojowi! A jak powiedział B.B. King: „Piękną rzeczą w nauce jest to, że nikt nie może ci jej odebrać”.